Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Nápravná cvičení - SPU: Orientace

Ikona prakticky

Nápravná cvičení - SPU: Orientace

Ikona inspirace
Autor: PhDr. Kamila Balharová
Anotace: Cvičení, která jsou v tomto příspěvku uvedena, jsou zaměřena na procvičení orientace od stranově nebo výškově převrácených obrázků, přes orientaci a řazení na řádku až po pravolevou orientaci. Zároveň si procvičí na pracovních listech s obrázky pozornost, zrakové vnímání i čtení s porozuměním.

Publikace obsahuje příspěvky zaměřené na nápravná cvičení u žáků se specifickými poruchami učení. Součástí příspěvků jsou metodické pokyny pro učitele, přílohy a pracovní listy pro žáky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Závislosti, vztahy a práce s daty » 1. období » popisuje jednoduché závislosti z praktického života
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: specifické poruchy učení, orientace, raabekniha, nápravná cvičení

Orientace

1. Úvod

Cvičení, která jsou v tomto příspěvku uvedena, jsou zaměřena na procvičení orientace od stranově nebo výškově převrácených obrázků, přes orientaci a řazení na řádku až po pravolevou orientaci. Zároveň si procvičí na pracovních listech s obrázky pozornost, zrakové vnímání i čtení s porozuměním.

Nemusí se jednat pouze o nápravná cvičení pro žáky s poruchou učení, lze je zadat i v rámci průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova v první třídě. Pokud učitel použije příspěvek v rámci průřezového tématu, doporučuji s dětmi provést i následnou reflexi a vysvětlení, na jakou dovednost jsou cvičení zaměřena, a zhodnotit, jak se jednotlivým žákům dařilo a co to pro ně znamená.

2. Metodický komentář

V 1. třídě doporučuji zařazovat podobná cvičení v přípravné fázi před vlastním čtením. Pak také v okamžiku, kdy si vyučující všimne, že některé pojmy žákům dělají problémy, píší stranově převrácená písmena nebo že se některý ze žáků podepisuje zrcadlově obráceně.

Ve vyšších třídách doporučuji požadovat po dětech čtení pokynů na pracovních listech a práci podle nich.

2.1 Orientace předmětů – obrázků

Vytváření představy prostoru a následně pak pojmenovávání prostorových vztahů, je proces dlouhodobý.

Pojmy „nahoře – dole“ bývají zvládnuty kolem 3 let věku dítěte. Pětileté dítě odliší obrázek v řadě, který je výškově převrácen, a kolem šestého roku by mělo zvládnout odlišit i obrázek převrácený stranově.

Pokud žáci tyto dovednosti nezvládnou, mívají problémy s orientací v notových zápisech, orientací v mapách, potíže se projevují v geometrii, při přepisu textu. Pokud dítě nerozlišuje předměty podle jejich orientace na ploše, může zaměňovat například písmena p-q, u-n.

K vytváření představ jsou zde využité obrázky vyvolávající představu pití nějakého nápoje.

Úkolem žáka na pracovním listu pro žáky č. 1a–c je poznat, kdy se nápoj vylije. Obrázky, kde nápoj zůstane, mají vybarvit. Pokud dělá žák ve cvičeních chyby, doporučuji začít ukázkou ze skutečnosti. Rodič nebo učitel vezme hrníček nebo skleničku, naplní ji vodou a nad umyvadlem ji naklání. Potom se polohy sklenice nebo hrnku porovnají s obrázky.

Na pracovním listu pro žáky č. 1a žák rozlišuje pouze výškově převrácené obrázky, na pracovním listu č. 1b, c musí vybírat z více možností, kde obrázky mohou být nejen výškově převrácené, ale i otočené do horizontální polohy.


Materiál byl poskytnut zdarma Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe, s.r.o. z publikace Vzděláváme děti s poruchami učení na 1. st. ZŠ.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc341 kBpracovni listy pro zaky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 10. 05. 2013
Zobrazeno: 6541krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BALHAROVÁ, Kamila. Nápravná cvičení - SPU: Orientace. Metodický portál: Články [online]. 10. 05. 2013, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17347/NAPRAVNA-CVICENI---SPU-ORIENTACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.