Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Problém řešíme hned v zárodku

Ikona informativni

Problém řešíme hned v zárodku

Autor: Zoja Franklová
Anotace: Základní škola Jiráskova 888 v Benešově se po řadu let řídí pravidly pro prevenci sociálně-patologických jevů. Jedním z nich je naučit děti správně využívat volný čas a tím snížit jejich rizikové chování.
Klíčová slova: rizikové chování žáků, prevence rizikového chování
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Zástupkyně ředitelky Ing. Bc. Jitka Moosová úspěšně absolvovala dvouletý specializační kurz, který vznikl v projektu VYNSPI. „Na kurzu jsem byla zřejmě nejstarší, ale mohu říci, že mi velmi pomohl.“ Jitka Moosová vykonávala zpočátku ve škole funkci výchovné poradkyně a měla na to odpovídající vzdělání. V současnosti je už téměř 20 let školní metodičkou prevence. Díky specializačnímu kurzu získala ucelené informace a naučila se zajímavé metody práce, které odpovídají novým formám rizikového chování. Poznatky aktuálně propojila s praxí na škole.

Snažíme se problémům předcházet

Ve škole, kterou navštěvuje letos 735 žáků, je v současnosti nejčastějším problémem záškoláctví, a to především u žáků 2. stupně. Třídní učitelé se snaží takovým případům předcházet, pokud se přesto problém objeví, neprodleně informují rodiče a zjišťují, zda vědí, že jejich dítě není ve škole. „Většina rodičů souhlasí s tím, že žák má být v případě neomluvených hodin potrestán. Přesto se někdy stane, že tento dialog nefunguje, rodiče své děti kryjí a omluvenky jim napíší,“ uvádí zástupkyně Moosová.

Další problémy vidí metodička prevence v interakci mezi žáky, jedná se o projevy neúcty, slovní a někdy i fyzické napadání. „Téměř v každé třídě se obvykle objeví žák – provokatér, který vyvolává různé konflikty. Výjimečně se v minulosti objevily i známky šikany, které se naštěstí díky aktivnímu přístupu pedagogů podařilo podchytit v začátcích,“ upřesňuje Jitka Moosová.

Pro prevenci těchto jevů jsou využívány hlavně třídnické hodiny, v nichž se učitelé formou sociální hry snaží například odhalit žáka, který stojí na okraji kolektivu, je méně oblíbený, nebo žáka, jehož chování se pojednou změnilo. Podobně se to dá odhalit i při skupinovém vyučování.

Posílení dozoru se osvědčilo

Škola každoročně aktualizuje Minimální preventivní program. Pro prevenci na 1. stupni využívá průřezové téma Člověk a jeho svět a na 2. stupni téma Člověk a zdraví. „Držíme se strategie, že když děti naučíme lépe využívat volný čas, sníží se i procento rizikového chování. Jde o určitý způsob prevence,“ dodává Moosová. Škola proto nabízí velké množství kroužků a kulturních i společenských aktivit.

Třídní učitelé vedou evidenci o zapojení dětí, a pokud zjistí, že se některý žák ničeho nezúčastňuje, tak mu znovu nabídnou různé aktivity a jednají v tom smyslu také s rodiči.

Problémy s drogami tato základní škola řešit nemusí. Podle zástupkyně Moosové to je i díky zvýšeným dozorům na rizikových místech, jako je sociální zařízení nebo prostory suterénu školy, kde jsou šatny. „Žáci o dozoru vědí a dávají si pozor. Než k posílení dozorů došlo, byla situace horší.“


Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 1, číslo 4/2012, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://nuv.cz/publikace-a-periodika/vzdelavani-4-2012.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 28. 02. 2013
Zobrazeno: 2004krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FRANKLOVÁ, Zoja. Problém řešíme hned v zárodku. Metodický portál: Články [online]. 28. 02. 2013, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17137/PROBLEM-RESIME-HNED-V-ZARODKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.