Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Přírodovědní vědy jsou klíčem k budoucno...

Přírodovědní vědy jsou klíčem k budoucnosti

Ačkoli v rámci mezinárodních výzkumů PISA a TIMSS si naši žáci v přírodovědné oblasti nevedou až tak špatně, klesající tendence úrovně znalostí a dovedností v této oblasti zaznamenány byly. Proto je nutné posílit ve školách aktivity k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků a podpořit i učitele v této činnosti.

Náměty pro výuku

Nová publikace Přírodovědná gramotnost přináší učitelům soubor úloh, které je možné ve výuce využít pro různé účely. Tyto tzv. multikomponentní přírodovědné úlohy vycházejí z oborů vzdělávací oblasti Člověk a příroda a ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Obsahují dílčí úlohy (obvykle problémové), které se vztahují k jednomu komplexnímu tématu představujícímu přírodní živel (oheň, voda, země a vzduch). Nabízejí tak pohled na procesy v přírodě a ve světě z  různých aspektů (z fyzikálního, chemického, biologického, geografického apod.).

Řešení takových úloh může u žáků nejen podporovat zájem o studium přírodních věd, ale také vytvářet předpoklady pro postupné zlepšení jejich výsledků v mezinárodních výzkumech, jako jsou PISA a TIMSS. Předkládané úlohy mají potenciál přispět ke zlepšení těch složek přírodovědné gramotnosti, které se ukázaly v mezinárodních výzkumech u našich žáků jako problematické.

                                                    

Co autoři této publikace doporučují k rozvoji přírodovědné gramotnosti?

  • žáci by měli ve výuce dostávat více příležitostí analyzovat, hodnotit a interpretovat předložené informace
  • výuka přírodních věd by měla dbát na přesné vyjadřování žáků, při opakování důsledně vyžadovat správná vysvětlení a přesnou argumentaci
  • posilovat učení v souvislostech, zařazovat do výuky konkrétní příklady ukazující využívání poznatků přírodních věd v každodenním životě, v technologiích i v dalších segmentech lidské činnosti
  • zařazovat do výuky přírodních věd v dostatečné míře praktická cvičení, ve kterých si žáci rozvíjejí schopnost řešit problémy, vytvářet a ověřovat hypotézy, pracovat s daty
  • rozvíjet u žáků soustavně jejich pozorovací, měřicí a experimentální dovednosti

 

Další rady a typy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti ve školách přináší také minimetodika VÚP Rozvíjíme přírodovědnou gramotnost žáků, kterou čtenáři najdou na webových stránkách NÚV.


Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 1, číslo 1/2012, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://www.nuv.cz/publikace-a-periodika/vzdelavani-1-2012

Mgr. Katarína Nemčíková
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám