Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > S tužkou ke hvězdám

S tužkou ke hvězdám

Praktický příspěvek
zkušenost
Popis aktivity směřující k nácviku práce se soustavou souřadnic, kterou lze zařadit v sedmém či devátém ročníku (kde je možné poté navázat ve fyzice tématem vesmír).

Cíl výuky

Při plánování této aktivity jsem si stanovila tyto výstupy:

Žák

 • se bezpečně orientuje v pravoúhlé soustavě souřadnic
 • pracuje soustředěně a trpělivě
 • rýsuje přesně a pečlivě

Plánování a příprava aktivity:

V devátém ročníku je zařazen tematický celek funkce. Na počátku tohoto tématu se žáci znovu setkávají se soustavou souřadnic. Protože paměť mají krátkodobou, je obvykle třeba znovu připomenout práci a orientaci v soustavě souřadnic.

Pro tento blok jsem připravila zašifrovanou mapu hvězdné oblohy.

Samotná příprava spočívala v nalezení vhodného obrázku na Wikimedia Commons. Zvolený obrázek měl dostatečné rozlišení pro to, abych si jeho levou polovinu vytiskla na papír formátu A3.

Následoval výběr souhvězdí, která měli žáci do své mapy zakreslit. Hledala jsem souhvězdí známá. Druhým kritériem volby bylo, abych souhvězdími pokryla všechny kvadranty soustavy souřadnic.

Autor díla: Hana Pilařová
Autor původního díla: Roberto Mura (Own work) [cit-2012-03-03] [online] Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>

Časově nejnáročnější části bylo samotné odměření a zápis souřadnic – příprava podkladů pro žákovskou práci (PL najdete v přiloženém souboru).

Pomůcky:

 • pracovní list se souřadnicemi
 • milimetrový papír formát A3
 • rýsovací potřeby

Zadání a práce žáků:

 • Na aktivitu jsem vyhradila dvě vyučovací hodiny. Část té první byla věnována vysvětlení, jak postupovat.
 • Nejprve bylo třeba sestrojit si na milimetrový papír osy souřadnic tak, aby vedly středem stran.
 • Každá z tabulek tvoří jeden uzavřený celek a tak, jak v ní body následují za sebou, tak se ve výsledku spojují – doporučuji body spojovat hned po zakreslení každého nového bodu.
 • Pokud se v některé tabulce objevuje šipka od bodu k bodu, znamená to, že tyto dva body se musí ve výsledku také propojit.
Autor díla: Hana Pilařová
 • Pokud se v tabulce objevuje odbočka, znamená to, že se v bodě, od kterého odbočka je, větví také graf. Tj. spojí se body tak, jak jsou pod sebou, a následně se na bod s odbočkou napojí zadaná řada bodů.
Autor díla: Hana Pilařová
 • Je třeba pracovat soustředěně a rýsovat pečlivě – jinak se následně ve velkém množství čar nevyznáme. Usnadnění práce přináší použití milimetrového papíru.

Po vysvětlení se žáci pustili do práce. V průběhu jsem procházela mezi lavicemi, upozorňovala na objevené chyby (nejčastěji záměna kladné a záporné části osy) či jsem znovu vysvětlovala šipky a odbočky.

Autor díla: Hana Pilařová

Reflexe

Ač jsem žákům na začátku práce neřekla, co bude výsledkem jejich práce, s přibývajícími souhvězdími začali postupně výsledek správně odhadovat. Přišly otázky na téma, které souhvězdí je které. Protože někteří ze žáků práci dokončovali doma, měli možnost výslednou mapu porovnat s noční oblohou a následně se chlubili, která ze souhvězdí na obloze poznali.

Vzhledem k předem stanovenému cíli hledali všichni žáci všechna souhvězdí. Uvažovala jsem i nad možnou variantou, kdy by každý dostal souřadnice vedoucí jen k jednomu souhvězdí. Následně by se mohli společně pokusit umístit svá souhvězdí do jedné společné mapy.

Další variantou by mohlo být zapojení žáků do určení souřadnic hvězd z originálního obrázku. Kontrolu svého měření by pak mohli provést v některé z aplikací pro tvorbu grafů, do které by zadali naměřené souřadnice a pak by porovnali tvar souhvězdí v obrázku a ve vytvořeném grafu.

Výsledek práce třídy mě velmi mile překvapil. Žáci pracovali se zaujetím, v průběhu práce vzájemně konzultovali a porovnávali výsledek jednotlivých kroků, řešili odlišnosti a odhalovali případné chyby. Všichni svou práci dokončili a výsledné mapy jsou většinou přehledné a kvalitně zpracované.

Najdete i vy Malou medvědici, Kassiopeu, Raka, Jednorožce, Persea, Cefeus, Pohár, Vlasy Bereniky, Rysa, Blížence, Orion a Kompas?

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf30 kBPL - souřadnice souhvězdí
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek