Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Identifikační údaje

Identifikační údaje

Informativní příspěvek
Autor VUP Praha
Název ŠVP patří k nezbytným identifikačním údajům. Škola uvede buď přímo v názvu, nebo v dalších upřesňujících údajích, že jde o ŠVP pro základní vzdělávání (případně pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním postižením), nebo že byl ŠVP vytvořen podle RVP ZV (respektive RVP ZV a jeho přílohy RVP ZV-LMP).
Název ŠVP

Název ŠVP patří k nezbytným identifikačním údajům. Škola uvede buď přímo v názvu, nebo v dalších upřesňujících údajích, že jde o ŠVP pro základní vzdělávání (případně pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním postižením), nebo že byl ŠVP vytvořen podle RVP ZV (respektive RVP ZV a jeho přílohy RVP ZV-LMP).

Předkladatel

 • název školy
 • adresa školy
 • jméno ředitele
 • kontakty

Zřizovatel

 • název
 • adresa
 • kontakty

Názvem školy (zřizovatele) se rozumí celý oficiální název školy (zřizovatele), adresa musí být úplná, včetně poštovního směrovacího čísla. Jméno ředitele se uvádí nezkrácené. Pro komunikaci se školou (zřizovatelem školy) je nutné uvést alespoň jeden funkční kontakt (telefon, fax, e-mail), nejvhodnější je uvést více kontaktů. Doporučit lze (pro lepší styk s veřejností) i adresu webové stránky školy.

Platnost dokumentu od

 • datum
 • podpis ředitele
 • razítko školy

Platnost dokumentu je vyjádřena datem, kdy byl dokument schválen ředitelem školy, vlastnoručním podpisem ředitele a oficiálním razítkem školy. Stejným způsobem by měly být označeny všechny podstatné změny v ŠVP, které představují výraznější zásah do vzdělávání žáků.

Další doporučené údaje

 • motivační název ŠVP
 • IČO
 • IZO
 • RED-IZO
 • jméno koordinátora tvorby ŠVP

Škola může uvést i motivační název svého ŠVP, který by měl vystihovat zaměření školy, být v souladu s výchovnou a vzdělávací strategií školy, případně vystihovat jiná konkrétní specifika či myšlenky, které školu a její ŠVP nějak charakterizují (předznamenávají).

Dalšími doporučenými identifikačními údaji mohou být IČO, IZO, RED-IZO apod., které školy používají i na jiných dokumentech.

Pokud není koordinátorem tvorby ŠVP ředitel školy, je vhodné uvést i nezkrácené jméno koordinátora tvorby ŠVP a kontakt na něj. Koordinátor bude mít o ŠVP jako celku zřejmě nejvíce informací. Má-li škola více koordinátorů, je vhodné uvést kontakty na všechny koordinátory.

 


V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám