Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Identifikační údaje

Ikona informativni

Identifikační údaje

Autor: VUP Praha
Anotace: Název ŠVP patří k nezbytným identifikačním údajům. Škola uvede buď přímo v názvu, nebo v dalších upřesňujících údajích, že jde o ŠVP pro základní vzdělávání (případně pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním postižením), nebo že byl ŠVP vytvořen podle RVP ZV (respektive RVP ZV a jeho přílohy RVP ZV-LMP).
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Název ŠVP

Název ŠVP patří k nezbytným identifikačním údajům. Škola uvede buď přímo v názvu, nebo v dalších upřesňujících údajích, že jde o ŠVP pro základní vzdělávání (případně pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním postižením), nebo že byl ŠVP vytvořen podle RVP ZV (respektive RVP ZV a jeho přílohy RVP ZV-LMP).

Předkladatel

 • název školy
 • adresa školy
 • jméno ředitele
 • kontakty

Zřizovatel

 • název
 • adresa
 • kontakty

Názvem školy (zřizovatele) se rozumí celý oficiální název školy (zřizovatele), adresa musí být úplná, včetně poštovního směrovacího čísla. Jméno ředitele se uvádí nezkrácené. Pro komunikaci se školou (zřizovatelem školy) je nutné uvést alespoň jeden funkční kontakt (telefon, fax, e-mail), nejvhodnější je uvést více kontaktů. Doporučit lze (pro lepší styk s veřejností) i adresu webové stránky školy.

Platnost dokumentu od

 • datum
 • podpis ředitele
 • razítko školy

Platnost dokumentu je vyjádřena datem, kdy byl dokument schválen ředitelem školy, vlastnoručním podpisem ředitele a oficiálním razítkem školy. Stejným způsobem by měly být označeny všechny podstatné změny v ŠVP, které představují výraznější zásah do vzdělávání žáků.

Další doporučené údaje

 • motivační název ŠVP
 • IČO
 • IZO
 • RED-IZO
 • jméno koordinátora tvorby ŠVP

Škola může uvést i motivační název svého ŠVP, který by měl vystihovat zaměření školy, být v souladu s výchovnou a vzdělávací strategií školy, případně vystihovat jiná konkrétní specifika či myšlenky, které školu a její ŠVP nějak charakterizují (předznamenávají).

Dalšími doporučenými identifikačními údaji mohou být IČO, IZO, RED-IZO apod., které školy používají i na jiných dokumentech.

Pokud není koordinátorem tvorby ŠVP ředitel školy, je vhodné uvést i nezkrácené jméno koordinátora tvorby ŠVP a kontakt na něj. Koordinátor bude mít o ŠVP jako celku zřejmě nejvíce informací. Má-li škola více koordinátorů, je vhodné uvést kontakty na všechny koordinátory.

 


Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 29. 06. 2007
Zobrazeno: 6657krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VUP. Identifikační údaje. Metodický portál: Články [online]. 29. 06. 2007, [cit. 2020-05-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1467/IDENTIFIKACNI-UDAJE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.