Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Historie Metodického portálu

Historie Metodického portálu

Informativní příspěvek
Článek od bývalé ředitelky Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, který mapuje počátky Metodického portálu. Příspěvek byl převzat ze sborníku k závěrečné konferenci projektu Metodika II.

Píše se rok 2003. Ve VÚP se připravují rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní a gymnaziální vzdělávání. Všechny už prošly řadou připomínkových řízení a neustále se ladí.  S Karlem Tomkem, který tenkrát pracoval na MŠMT jako ředitel odboru 22, jsme seděli a přemýšleli, jak učitelům pomoci s nelehkým úkolem, který na ně měl brzy padnout – s tvorbou ŠVP a pak s jejich následným zaváděním do praxe. Věděli jsme, že bude nutné vzdělávat pedagogické pracovníky, poskytovat jim informace a podporu, informovat i rodičovskou a nepedagogickou veřejnost atd.

Věděli jsme také, jak velkou cílovou skupinu před sebou máme: skoro 5 000 MŠ, přes 4 000 ZŠ a asi 400 gymnázií. Ale také jsme věděli, že nestačí jen prezenční školení a třeba e-learningové kurzy, že musíme vymyslet ještě něco jiného. Začali jsme přemýšlet o chytrém prostředí, které by nabízelo RVP v elektronické podobě. Napadlo nás, že by bylo ideální, kdyby se na něj nabalovala celá řada informací, metodik, odkazů, kdyby tam byly zveřejněny ukázky dobře zpracovaných částí ŠVP z jiných škol, námětů, úloh a jejich řešení, cvičení, projektů, nabídky seznamů literatury, odkazů na internetové stránky atd. A jako důležitou jsme viděli i možnost vzájemné výměny zkušeností mezi učiteli.

K realizaci takového plánu bylo ovšem nutné mít k dispozici potřebné mediální prostředí, které by bylo široké veřejnosti co nejsnadněji dostupné a bylo by možné je rychle a snadno aktualizovat. Proto jsme požádali MŠMT o možnost vytvořit internetový informační, metodický a vzdělávací portál pro předškolní, základní a gymnaziální vzdělávání.

Ve stejném roce (2003) porada vedení MŠMT rozhodla provést revizi koncepce Školského informačního a vzdělávacího portálu podle záměru vymezeného v dokumentu Plán II. etapy realizace státní informační politiky ve vzdělávání, který byl zpracován na základě usnesení vlády. Domluvili jsme se proto s ministerstvem, že nově vybudovaná internetová podpora pro učitele by se tak mohla stát součástí Školského vzdělávacího portálu. Začali jsme tedy budovat první komplexní internetový metodický portál, který měl školám a učitelům poskytovat informační servis, širokou metodickou podporu, vzájemnou výměnu zkušeností a nejrůznější formy dalšího vzdělávání.

Návrhy obsahové náplně portálu
Zdroj: Stanislava Krčková

V březnu 2005 byl spuštěn pilotní provoz portálu. Obsah tvořily převážně materiály pro předškolní vzdělávání a postupně se naplňovala i sekce pro základní školy. Pilotní provoz jsme vyhodnotili a na základě zkušeností jsme připravili projekt spolufinancovaný ESF, díky kterému se od ledna 2006 mohl portál rozeběhnout už ve velkém.

Na začátku byla myšlenka, a tu dokázala skupina velmi schopných lidí (pracovníků VÚP, učitelů ze škol a ostatních autorů a recenzentů) oživit. Vybudovali společně velké dílo – Metodický portál, plný námětů, informací i zkušeností. Za to jim patří velký DÍK. 


Tento článek byl převzat z publikace Metodický portál – příležitost pro učitele: Sborník k závěrečné konferenci projektu Metodika II. Praha : NÚV, divize VÚP a divize NÚOV, 2011.

Navštivte také pohled ke konferenci v Digifoliu.

PhDr. Stanislava Krčková
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek