Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Popis pracovního postupu na téma Příprava...

Popis pracovního postupu na téma Příprava jídla, recepty a „ujeté“ recepty

Praktický příspěvek
inspirace
Cílem vyučovací hodiny je realizovat se žáky atraktivní a zábavnou formou nácvik popisu pracovního postupu. Učitel naváže na vyučovací hodinu, v níž se již se žáky této problematice věnoval.

Motivace

Diskuse (maximálně 3 minuty)

  1. Učitel se ptá žáků, které jídlo mají nejraději.
  2. Učitel se zeptá, kdo už umí něco uvařit, a vyzve 2–3 žáky, aby řekli, jak se k tomu dostali nebo kdo je to naučil, a pak stručně popsali, jak se jejich jídlo připravuje. (Může jít ale také o přípravu čaje pro rodiče apod.). 
  3. Učitel může uzavřít diskusi tím, jak on sám umí/neumí vařit a které jídlo se naučil jako první.

Prezentace tématu (5 minut)

Učitel prezentuje žákům na interaktivní tabuli nebo prostřednictvím dataprojektoru barevný obrázek s názvem jídla. Žáci  přečtou, které suroviny a ingredience potřebujeme k jeho přípravě. Učitel popíše, jak se pokrm připravuje.

Může použít také videoukázku z televizního pořadu o vaření. 

Skupinová práce s textem (15 minut)

Učitel rozdělí žáky do skupin po čtyřech. Každá skupina dostane obrázek (mohou to být barevné fotografie z časopisů o jídle a vaření), na němž je vyobrazen připravený pokrm a pod ním seznam všech surovin a ingrediencí.

Žáci mají za úkol sestavit popis přípravy jídla.

Zástupce z každé skupiny přečte, jak bylo jídlo připravováno.

Ostatní skupinky dostanou za úkol bodově ohodnotit jednotlivé výstupy.

Učitel učí dva žáky, aby zapisovali bodování, a nakonec vyhlásí, která skupina zvítězila. 

Samostatná práce (20 minut)

Učitel zadá žákům úkol, aby každý z nich vytvořil „ujetý recept“, tedy popis přípravy jídla z nesourodých surovin a ingrediencí.

Každý z žáků má napsat nejméně osm surovin včetně ingrediencí a poté napsat, jak se bude pokrm jmenovat (zde se meze fantazie nekladou – např. Utopenci pana starosty, Guláš hraběte Drákuly apod.) a jak bude připraveno. Rozsah  popisu pracovního postupu: 8–12 řádek. 

Učitel vyzve několik žáků, aby své recepty přečetli, a pověří ostatní, aby jednotlivé práce ohodnotili. 

Zhodnocení vyučovací hodiny (2 minuty)

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek