Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Třídíme odpad

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Marie Slejšková
Ukázka výuky pro 1. stupeň základní školy zaměřená především na posilování ekologického myšlení, na rozvoj spolupráce žáků a na prohloubení zodpovědnosti za sebe i ostatní. (Výuka proběhla v malotřídní škole ve Slavkovicích)

"Dvě věci jsou bez mezí: Počet generací, za něž bychom měli cítit odpovědnost, a naše vynalézavost a tvořivost."

Motivace - promítání diapozitivů

Cíl: Emotivní naladění
Doba trvání: 5 minut
Pomůcky: Diaprojektor, plátno, diapozitivy, kazetový magnetofon, hudba (Peaceful alternatives -meditation), odpadky (jedná se o odpad typu vymytá PET lahev, čistý igelitový sáček, novinový papír, tedy hygienicky nezávadný odpad), popelnice (nová, umělohmotná, zapůjčená od firmy, která se zabývá sběrem a tříděním odpadků)
Realizace: Promítání diapozitivů s tematikou divokých skládek (za doprovodu depresivní hudby)
Poznámka: Místnost musí být zcela zatemněna a připravena na promítání. Lavice i židličky jsou odstraněny. Uprostřed třídy by bylo vhodné mít kupu výše vyspecifikovaných odpadků, pokud možno i popelnici.

Diskuse

Cíl: Řízený rozhovor s cílem uvědomit si současný stav životního prostředí s ohledem na divoké skládky a zároveň dojít k poznání tuto nedobrou situaci řešit
Doba trvání: 12 minut
Realizace: Diskuse musí bezprostředně navázat na promítání, které by mělo vyvolat nějaké pocity a dojmy. Pomocí otázek se žáky snažíme přimět k diskusi o tom, co viděli. (Setkali jste se někdy s nějakou skládkou? Kde? Co by se stalo, kdyby lidé stále hromadili odpadky? Jaké nebezpečí je spojeno s černými skládkami? V čem toto nebezpečí spočívá?)
Poznámka: V diskusi pouze poukazujeme na určité problémy, ale zatím je neřešíme! Je důležité dojít k řešení až v závěru, kdy vlastně žákům sdělíme úkoly k následující hře.

Návrhy na řešení

Cíl: Vymýšlení různých způsobů řešení a jejich prezentace
Doba trvání: 10 minut příprava, 10 minut obhajoby
Pomůcky: Papíry, tužky
Realizace: Třídu rozdělíme do trojic až pětic a zadáme žákům úkol: "V předchozí diskusi jsme odhalili problémy, které nám způsobují odpadky. Vaším úkolem bude nalézt způsob, jakým by vaše skupina tyto věci vyřešila. Své návrhy napište na papír a po uplynutí limitu bude jeden zástupce z každé skupiny prezentovat jeden z vašich návrhů."
Poznámka: Zástupce skupiny vybere a přednese pouze jeden návrh, aby nedošlo k situaci, kdy jedna skupina předloží většinu možných postupů.

Třídění odpadů v praxi

Cíl: Seznámení s připravovaným systémem
Pomůcky: Leták s názorným tříděním
Doba trvání: 8 minut
Realizace: V předchozí části žáci určitě narazí na systém třídění odpadu. Z tohoto návrhu vyjdeme a rozdáme všem plánek se způsobem třídění odpadu v konkrétním městě, učitel pak jednoduchým způsobem vysvětlí uvedený systém.

Hra "Třídění odpadu"

Cíl: Praktické třídění odpadků - modelová situace
Doba trvání: 15 minut
Pomůcky: Odpadkové koše vyrobené z krabic od banánů a označené podle určení - papír, sklo, plasty, nápojové kartony, hliník, organický či nebezpečný odpad, dále kartičky s běžnými názvy - např. igelitový sáček, krabice od mléka, obal od čokolády, plechovka od barvy, plastová láhev apod.
Realizace: Rozdělíme žáky na 2 družstva, z nichž každé obdrží sadu kartiček jedné barvy s názvy odpadků. Po odstartování vyběhne vždy jeden hráč z každé skupiny k "odpadkovým košům". V ruce má jednu z kartiček a vhodí ji do některého z košů. Až první hráč doběhne, může vyběhnout další. Necháme doběhnout obě skupiny. Čas bude rozhodující až v případě stejného počtu správně rozmístěných kartiček. Jinak vyhrává skupina s většinou správně roztříděných kartiček.
Poznámka: Po skončení třídění kontrolujeme jednu metu po druhé se všemi žáky. U špatně roztříděných kartiček vysvětlíme důvod jiného zařazení.

Na místo kartiček s označením typů odpadů lze v některých případech využít přímo odpadů reálných (pečlivě vymyté PET lahve, kelímky od jogurtů, papír apod.).

Výroba nádob na tříděný odpad

Cíl: Manuální zručnost a estetické cítění
Doba trvání: 30 minut
Pomůcky: Krabice, různý materiál, lepidlo, nůžky
Realizace: Žákům navrhneme, aby do své třídy zhotovili vlastní nádoby na třídění při zachování barevného označení kontejnerů (např. papír - modrá, plasty - žlutá). K dispozici mají krabice a různý materiál (textil, barevné papíry, tempery apod.).

A na závěr...

O problému nestačí jen hovořit, je třeba jednat. Hledat nové způsoby hospodaření s půdou (biofarmy, ochrana parků, chráněných území, obnova půdy apod.), nacházet nové zdroje energie (vítr, biomasa, tepelná čerpadla apod.), zkvalitnit právní systém a spolupracovat i na mezinárodní úrovni. Je to problém velmi naléhavý a k jeho řešení je třeba vést i naše žáky. K tomu přispívá i takto postavená výuka.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek