Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Výškopis na mapách ‒ praktická hodina při...

Výškopis na mapách ‒ praktická hodina při výuce zeměpisu

Praktický příspěvek
zkušenost
Návod na praktickou hodinu, kterou zařazuji do výuky o mapách. Žáci vytváří trojrozměrný model fiktivního ostrova a touto praktickou činností se učí, co jsou vrstevnice a jak se znázorňuje výškopis na mapách.

Cíl výuky

Cílem aktivity je naučit žáky orientovat se v mapě.

Žáci se názorně a velmi efektivně učí, co je výškopis mapy. Poznávají hned dvě metody znázornění výškopisu na mapách: pomocí vrstevnic a barevné hypsografie. Dále si žáci lépe představí tvary reliéfu a jsou schopni např. zakreslit tok řeky.

Organizační informace

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Organizace práce: práce do dvojice (možné zadat práci i pro jednotlivce, ale to naráží na nedostatek pomůcek)

Kdy hodinu zařazuji: v primě, nauka o mapách

Motivace

Žáci se již předcházející hodinu/y učili o mapách. V následujících dvou hodinách se naučí, jak se znázorňuje výškopis.

Úkolem žáků bude vytvořit model „svého“ ostrova. Budou ho vytvářet z vrstev kartonu, které budou lepit na sebe. Následně jednotlivé vrstvy vybarví.

Učitel nakreslí na tabuli průřez a půdorys ostrova. Na tom žákům vysvětlí, co jsou vrstevnice, a postup práce. Je důležité znázornit vrstevnice (vrstvy kartonu) a skutečný tvar kopců na ostrově (na obrázku zelenou fixou). Na půdorysném zobrazení vysvětlíte, jak se znázorní údolí, kudy poteče řeka. Až budou žáci řezat jednotlivé vrstvy, je dobré jim to vysvětlit ještě na modelu.

Autor díla: Michal Kašpar

Vytváření ostrova

Potom žáci dostanou karton, řezátka a podložky a mohou začít. Doporučuji jim, aby začínali od vrcholu svého ostrova a další vrstvu udělali vždy o něco větší než předcházející. Podle nakresleného schématu vysvětlím, jak na modelu ostrova znázorní údolí (viz výše).

Autor díla: Michal Kašpar

Práce zatím vždy žáky velmi bavila a neměl jsem problémy s pracovní morálkou.

Autor díla: Michal Kašpar

Potom, co jsou vrstvy z kartonu vyřezány, žáci je slepí a vytvoří tak model ostrova.

Autor díla: Michal Kašpar

Kolorování

Poslední fází práce je znázornění výškopisu podle zásad barevné hypsometrie. Jako příklad může posloužit libovolná mapa ze školního atlasu. Z praxe doporučuji používat tempery, pastely nebo pastelky.

Autor díla: Michal Kašpar

Závěr

Během dvou hodin dokáží žáci vytvořit zajímavá dílka, která svědčí o tom, že pochopili, jak se znázorňuje výškopis na mapách, a dokážou číst mapu. O tom se můžete přesvědčit na dalších hodinách.

Autor díla: Michal Kašpar
Fotografie byla zveřejněna s laskavým svolením rodičů žáků.

 

Reflexe

Dvouhodinovku, na které žáci vytvářejí svůj ostrov, zkouším v primě druhým rokem. Myslím, že aktivita je velmi efektivní, a vzhledem k věku žáků si náročnou látku osvojí velmi rychle.

Je třeba dbát na organizaci hodin, žáci by totiž nejraději ostrov tvořili celé týdny... Dokončovací práce neváhám zadávat jako domácí úkol.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek