Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Fyzikální veličiny

Ikona prakticky

Fyzikální veličiny

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Ludmila Ciglerová
Anotace: Objasnění pojmu fyzikální veličina s využitím veličin (délka, čas, hmotnost), které již žáci znají z praktického života.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Látky a tělesa » změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Dataprojektor, počítač, železný hřebík, hliníková vidlička, magnet, špendlíky, délkové měřidlo, digitální váhy, tenisový míček, dva hranoly, nádoba zcela naplněná vodou umístěná ve fotografické misce, odměrný válec, popř. plná cihla, malý šroubek
Klíčová slova: měření, fyzikální veličina
Vlastní strukturovaný popis činnosti
1. list: Nadpis - téma hodiny
2. list: Hodnoty vlastností: výška, hmotnost a věk dvou mladých lidí - slečny a muže kulturisty. Diskuse se žáky na téma, zda je krásu možné také určit pomocí nějaké číselné hodnoty, i na téma krása člověka vnější a vnitřní.
3. list: Pomocí délkového měřidla a digitálních vah určit délku a hmotnost hřebíku i vidličky. Užitím magnetu a špendlíků ukázat, že železný hřebík lze zmagnetizovat, ale hliníkovou vidličku nikoliv.
4. list: Určit průměr tenisového míčku pomocí délkového měřidla a dvou hranolů, hmotnosti pomocí digitálních vah, objemu ponořením míčku do širší nádoby zcela zaplněné vodou, která je postavena na fotografické misce. Vodu, která po ponoření z nádoby vyteče, nalijeme do odměrného válce a určíme objem míčku.
5. list: Diskuse se žáky, rozdělení uvedených vlastností na předchozích listech na ty, u nichž lze určit hodnotu, a ty, u kterých číselnou hodnotu neurčujeme; zavedení pojmu fyzikální veličina. Vysvětlení, že měřit znamená porovnávat s určitou jednotkou dané veličiny. Zápis naměřených hodnot pomocí značky veličiny a značky jednotky veličiny.
6. list: Zápis naměřených hodnot pomocí značky veličiny a značky jednotky veličiny u dalších dvou veličin.
7. list: Příklad vlastností těles, které nejsou fyzikálními veličinami.
8. list: Vyzkoušet odhad žáků na rozměrech a hmotnosti cihly a šroubku. Je vhodné mít šroubek a cihlu k dispozici v hodině.

Do všech měření je vhodné zapojovat žáky nejlépe vždy ve dvojicích. Hodnoty veličin u míče, hřebíku a vrutu si může učitel upravit podle konkrétních pomůcek před spuštěním prezentace. Žáci by si měli do sešitu zapisovat text, který je umístěn v bílém poli.

Citace a použitá literatura:
[1] - KOLÁŘOVÁ, R.; BOHUNĚK, J. Fyzika pro 6. ročník ZŠ.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitppt742 kBprezentace
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 24. 11. 2006
Zobrazeno: 9947krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
CIGLEROVÁ, . Fyzikální veličiny. Metodický portál: Články [online]. 24. 11. 2006, [cit. 2020-02-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1023/FYZIKALNI-VELICINY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.