Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní umělecké vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní umělecké vzdělávání > Aplikace k procvičení a testování hudební...

Aplikace k procvičení a testování hudební teorie a praxe

Tento článek pojednává o vybraných webových a desktopových aplikacích a materiálech zaměřených zejména na hudební teorii a praxi. Hlavním cílem je tedy stručně popsat materiály a vybrané aplikace spustitelné ve webovém prostředí a na osobních počítačích k jejich využití ve výuce.

Aplikace k procvičení a testování hudební teorie a praxe

Procvičování not

Aplikace s názvem Procvičování not (v češtině) je velmi užitečným pomocníkem (popř. alternativou pro hudební diktát). Aplikace je kompletně v češtině. Lze nastavovat, ve kterém klíči (klíčích) chcete být testováni (k dispozici jsou houslový a basový klíč). Dále také předznamenání (křížky a béčka). Lze nastavit rozsah not, na které se aplikace může dotázat. A nastavení maximálního času, ve kterém musíte správně odpovědět. Program obsahuje klaviaturu a notovou osnovu. V notové osnově se zobrazí příslušná nota a vy musíte na klaviatuře zadat správný tón.

Pugův notační trénink

Aplikace Pugův notační trénink (kompletně v češtině) vás naučí číst notový zápis a jednotlivé noty. Postupně procházíte jednotlivá cvičení, a pokud odpovídáte správně, tak každých 20 cvičení dostanete novou notu. Pokud jsou vaše výsledky špatné, můžete se propadnout i na předchozí úroveň (předchozí cvičení). Aplikaci lze ovládat pomocí klávesnice a myši. Škoda jen, že nelze k aplikaci připojit mikrofon, nebo hudební nástroj a trénovat (popř. ukládat) již dosažený progres. Jinak velmi užitečná a intuitivní aplikace, která má v sobě prvky gamifikace, neboť po dosažení určité úrovně dostáváte medaile.

Online učitel k procvičování not

Další z interaktivních a počeštělých cvičení, prostřednictvím kterých si můžete procvičit znalost not, je Online učitel k procvičování not. Aplikace obsahuje 3 obtížnosti. Hlavní oktáva (od c' do c''), Kytara základní (od a do g'') a nakonec Maximální rozsah (od c do C''''). Po výběru obtížnosti započnete program tlačítkem Start, v tu chvíli se začne odpočítávat čas a vy hádáte 9 náhodně vygenerovaných not. Po dokončení úlohy (stisknutí tlačítka Stop) se vygenerují výsledky, váš čas, počet chyb a správné řešení. Bohužel aplikace pracuje pouze s houslovým klíčem.

Noteattack

Aplikace NoteAttack ve své verzi 2.1. z roku 2016 je sice kompletně v angličtině, ale je tak intuitivní, že v ní vlastně češtinu ani nepotřebujete. Noteattack (do češtiny lze volně přeložit jako Útočící noty) je v principu velmi jednoduchá hra, ve které pomocí klávesnice počítače, případně připojené MIDI klaviatury můžete trénovat vaši znalost notového zápisu tím, že tzv. „odrážíte“ přicházející notový útok, a to hned na dvou liniích (notových osnovách houslového a basového klíče). Zde se náhodně vybírají tóny, které se nekompromisně blíží k jednomu z klíčů a vaším úkolem je pomocí správného uhodnutí notu „sestřelit“. Tóny jsou navíc při objevení na obrazovce zahrány (takže je zde i zvuková zpětná vazba).

V příslušném nastavení, které naleznete v malém menu pod notovými osnovami, lze nastavovat nástroje, které hrají zobrazené tóny, rychlost hry (rychlost, jak rychle ubíhají jednotlivé noty) a rozsah tónů, které se mohou použít (a to i včetně křížků a béček). V aplikaci je dokonce přiložený manuál, jak hru hrát (případně připojit MIDI klaviaturu), a to pod záložkou Help a následně Contents (pouze v angličtině). Bohužel aplikace neumí sofistikovaně vyexportovat výsledky jednotlivých hráčů a je nutné ji instalovat na osobní počítač.

musictheory.net

Další z možných procvičovacích cvičení je server musictheory.net, který je kompletně v angličtině. Na tomto serveru lze nalézt sekce Lessons (Lekce), Excercises (Cvičení), Products (Produkty), News (Novinky) a Contact (Kontakt). V sekci Lekce jsou připravené materiály ohledně hudební teorie od výuky práce s notovou osnovou, jednotlivými notami a znaménky až po akordy a intervaly. Zde je však zapotřebí velmi pokročilá znalost anglického jazyka. Dalšími jsou Produkty, kde jsou k dispozici dvě mobilní aplikace pouze pro iOS s názvy Tenuto (3,99 $) a Theory Lessons (2,99 $). Aplikace jsou víceméně mobilními verzemi sekcí Cvičení (Tenuto) a Lekce (Theory Lessons). A pak už jen sekce Novinky (aktualizace webových stránek a aplikací) a případný Kontakt (možnost zaslání zprávy tvůrcům Musictheory.net).

Záměrně jsem se nezmínil o sekci Cvičení, kterou bych chtěl nyní rozebrat trochu podrobněji. V této sekci můžete využít celkem 24 cvičení, které se zabývají rozeznáváním not, stupnic, intervalů, akordů, křížků, béček, odrážek na hudebních nástrojích klavír a kytara, a k nim příslušná poslechová cvičení. Tato cvičení lze navíc kombinovat a vytvořit online test v učitelském módu, který naleznete na stránce úplně dole. Výhodou sekce Cvičení je, že i přes nutnost použití angličtiny je požadavek na jazykové znalosti velmi nízký. Velmi příjemným zjištěním je, že pro použití na mobilních zařízeních nepotřebujete instalovat zmíněné placené aplikace a nejste omezeni ani platformou. Na serveru lze navíc sledovat čas strávený nad jednotlivými cvičeními, vaše skóre a různě nastavovat obtížnosti.

8notes.com

Server 8notes.com, který je rovněž jako musictheory.net opět pouze v angličtině, nabízí opět spoustu hudebních cvičení. Na titulní stránce objevíte mnoho lekcí na různé hudební nástroje a zpěv. Po rozkliknutí libovolného pole máte možnost si vybírat podle hudebních stylů, úrovně obtížnosti, tóniny a mnohých dalších filtrů. Vyberete si tedy konkrétní skladbu a zobrazí se vám cvičení zapsané v notové osnově (případně v tabulaturách), které je možné postupně přehrávat spolu s nahrávkou. Platí zde však jedno omezení, že denně můžete využít pouze 3 skladby, jinak je služba placená (20 $ ročně). Webové stránky obsahují však mnohem více. Naleznete zde kytarovou ladičku zdarma, interaktivní značky kytarových akordů, jednotlivé stupnice na kytaru v notové osnově a tabulaturách, interaktivní akordy na piano, metronomcvičení intervalů pomocí sluchu a mnohé další. Opětovnou výhodou je, že tyto aplikace lze pohodlně využívat nezávisle na mobilních platformách prostřednictvím webového prohlížeče.

Testi.cz – Hudba

Tentokráte českým počinem je webové stránka Testi.cz a to konkrétně její sekce Hudba. Na tomto serveru nalezneme 187 online testů (zcela zdarma) zabývajících se tématikou hudební výchovy různých zaměření – poznávání hudebních nástrojů, hudební styly, historie hudby a konkrétní hudební seskupení. U testů správci ověřují i kvalitu, a to schválením testu a bodovým ohodnocením v podobě hvězdiček – obdobně jako na Metodickém portálu RVP.CZ. Po dokončení každého testu se zobrazí výsledky i vaše bodování a srovnání s ostatními uživateli, kteří test zkoušeli před vámi. Testy je samozřejmě možné hodnotit (již zmíněný hvězdičkový systém), popř. nahlásit chybu přímo autorovi testu. Testy lze také zdarma přidávat, ale to je povoleno pouze registrovaným uživatelům (registrace).  

ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno

Další možností, kde se poohlížet po materiálech do výuky jsou některé základní umělecké školy (ZUŠ). Konkrétně třeba ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno má na svých webových stránkách uveřejněny mimo jiné testy ve formátu PDF. Testy jsou primárně určeny jako podklady pro absolvování jednotlivých ročníků a příslušných pololetí, ale dají se využít např. v hodinách hudební výchovy, popř. v některých specializovaných volnočasových kurzech realizovaných přímo školou, případně školskými zařízeními, která se volnočasovou pedagogikou zabývají (např. DDM, střediska volného času atd.). Obsahově testy pokrývají témata, jako jsou: vlastnosti tónů, noty a notová osnova, posuvky, historie hudby, hudební nástroje (druhy a zařazení), tempa, akordy a jejich tvorba, stupnice a intervaly. Navíc má škola jako bonus ještě dokument, který obsahuje doporučenou literaturu ke studiu.

ZUŠ Letovice

Další škola vhodná jako příklad je zcela jistě ZUŠ Letovice. I zde naleznete uveřejněné materiály ve formátu PDF rozděleny od 1. do 5. ročníku dle pololetí. Důvod, proč testy byly vytvořeny, je opět zřejmý – podklad k přijímacímu řízení, popř. absolvování dalších ročníků (pololetí). Využití je opět v přesahu základních uměleckých škol, a to v již zmíněných volnočasových aktivitách. Obsahově se testy víceméně překrývají, jen využívají jiné formy. U testů v ZUŠ Letovice je kladen větší akcent na vizuálnost a přiblížení dětskému světu. Co zde však chybí, je doporučená literatura ke studiu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám