Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Úvod ke struktuře individuálních vzdělávacích...

Úvod ke struktuře individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP)

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor VÚP Praha
Na základě zjištěných skutečností v základních školách v nejednotnosti, nepřesnosti a neúplnosti vypracovaných IVP vyplynula potřeba jejich inovace a sjednocení. Výzkumný ústav pedagogický v Praze v roce 2008 řešil úkol MŠMT, který byl zaměřen na strukturalizaci IVP.

Na základě zjištěných skutečností v základních školách v nejednotnosti, nepřesnosti a neúplnosti vypracovaných IVP vyplynula potřeba jejich inovace a sjednocení. Výzkumný ústav pedagogický v Praze v roce 2008 řešil úkol MŠMT, který byl zaměřen na strukturalizaci IVP. Pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu byla nezbytná aktualizace v souladu s platnou školskou legislativou. Bylo analyzováno 526 vypracovaných IVP ze základních škol běžného typu a základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. Na základě výsledků analýzy a připomínek z pracovních jednáních s pedagogy přímo v základních školách, byl finální návrh doplněn a struktura IVP byla novelizována.

Předkládaná doporučená struktura IVP je návrhem ke komplexnímu sjednocení podkladů
o žácích, kteří jsou vzděláváni formou integrace, a podporuje inkluzívní trendy českého školství. Struktura IVP žáka/žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami je doporučenou formou zpracování, a škola ji může využít.

Ke sjednocení struktury IVP jako základní školské dokumentace integrovaného žáka/žákyně předkládáme pedagogické praxi vypracované materiály:

Individuální vzdělávací plán v elektronické podobě
Individuální vzdělávací plán pro žáky se zdravotním postižením s pokyny k tvorbě
Individuální vzdělávací plán pro žáky mimořádně nadané s pokyny k tvorbě

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám