Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Integrace dítěte předškolního věku s kombinovaným...

Integrace dítěte předškolního věku s kombinovaným postižením

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Kolektiv pracovnic SPC
Příspěvek přináší ukázku systemického přístupu při integraci dítěte s kombinovaným postižením.

„V naší mateřské škole se snažíme o to, aby náš vzdělávací program uspokojoval základní i speciální potřeby dítěte, vytvářel optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj a přirozené prostředí pro získávání životních kompetencí. Myšlenku integrace dětí se zdravotním postižením do společnosti a inkluze - splynutí v jednu společnost, ve které se všichni vzájemně respektujeme - se snažíme realizovat již řadu let. Chceme všechny děti připravovat na to, aby byly schopny se aktivně vyrovnávat s přirozenou stávající životní realitou." (Ze Školního vzdělávacího programu.)

V poradenství a práci s rodinou využívá naše školské poradenské pracoviště - speciálně pedagogické centrum - systemický přístup k rodině a dítěti.

Díváme se na rodinu jako na složitý celek - systém s jednotlivými členy rodiny ve vzájemných vazbách. Bereme v úvahu významný vliv původních systémů, ze kterých rodiče vyšli, tj. prarodiče i další generace, jejich významné události, dále traumata, těžké sociální události rodu atd.

Rodinný systém má tendence k rovnováze a zároveň stabilita rodiny je zakotvena v neustálých změnách.

Dále využíváme model rodiny (L. Trapková, V. Chvála - „Rodina jako sociální děloha"). Metafora dělohy nám umožňuje pracovat v rámci psychosomatického přístupu, neoddělovat od sebe fyzické, psychické, sociální, ale dobře porozumět spojení bio-psycho-socio (event. spirituálnímu) modelu zdraví.

Rovněž se inspirujeme modelem práce s rodinou Berta Hellingera - rodinné konstelace, ve kterém patří k základnímu fungování rodinného, přirozeného řádu několik principů, například, že:

  • každý člen rodinného systému má právo do něj patřit
  • děti přijímají své rodiče takové, jací jsou, děti berou a rodiče dávají
  • patříme do širší rodiny, do většího systému, např. s prarodiči, sourozenci rodičů apod.

V DIC a MŠ probíhají 1 x měsíčně večery s rodinnými konstelacemi, které vede Radim Ress (žák německých terapeutů) za účasti a následné možnosti konzultací Ing. Mgr. Sevily Kačenové (ředitelka DIC a MŠ a psycholožka SPC).

Podstatou naší hlavní práce je integrace až inkluze dítěte se zdravotním postižením a proto je důležitá práce s celou rodinou.

Za základní podmínku úspěšné integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami považujeme celkové psychické naladění matky. Velmi vhodné a účinné je podporovat psychickou potenci rodičovského páru, aby muž byl schopen dobrým plněním své rodičovské a manželské role snižovat úzkost matky.

Pro zdárný průběh a celkový úspěch integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami má nezastupitelný význam systemický přístup k dítěti a rodině i spolupráce rodiny, školy a školského poradenského zařízení.

Nezbytná je týmová práce zúčastněných odborníků, kteří se neustále vzdělávají, jsou erudovaní i v oblasti nových moderních přístupů a metod.

V příloze přinášíme příklad komplexního působení při integraci dítěte s kombinovaným postižením, které integrujeme v našem zařízení.

Velmi významné vývojové posuny chlapce a celková změna jeho emočního nastavení během 7 měsíců docházky do DIC a mateřské školy Hurbanova, Praha 4 a úspěšnost práce s rodinou jsou dokladem správnosti cesty, kterou se naše centrum ubírá.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám