Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Inspirace ze zahraničí pro pedagogy neslyšících žáků a studentů
Odborný článek

Inspirace ze zahraničí pro pedagogy neslyšících žáků a studentů

14. 1. 2021 Speciální vzdělávání
Autor
Mgr. Lucie Štádlerová

Anotace

Tento článek má sloužit pro neslyšící pedagogy z českého prostředí jako inspirace pro výuku českého znakového jazyka. Materiálů pro výuku znakových jazyků není mnoho. Stále neexistují učebnice, které by zohledňovaly všechny potřebné složky výuky a komplexně vykládaly obsah gramatiky, slovní zásoby a dalších jazykových kompetencí. Pedagogové znakových jazyků jsou tak často odkázáni na různé materiály od svých kolegů, které si upravují pro své potřeby, nebo čerpají z informací a materiálů ze zahraničí. Tento článek má přinést inspiraci od kolegů z Austrálie, není vyčerpávajícím přehledem, ale subjektivním výběrem výukových materiálů z několika internetových zdrojů.

I. Úvod

V listopadu a prosinci roku 2019 jsem absolvovala soukromý pobyt v Melbourne v provincii Victoria v Austrálii. Měla jsem možnost navštívit místní odborné i městské knihovny a získat několik cenných odkazů na inspirativní literaturu. Také jsem se pokusila kontaktovat některé australské školy pro neslyšící, ale jelikož jsou v těchto měsících v Austrálii letní prázdniny, nepodařilo se mi sejít s pedagogy osobně.  Několik jich zareagovalo na moji e-mailovou prosbu a poskytli mi odkazy na materiály, které používají, a zaslali svoje kurikula a sylaby. Vzdělávací situace alespoň v provincii Victoria, zdá se, není o mnoho odlišná od českého prostředí. Pedagogové nemají k dispozici žádné ucelené materiály. I australští pedagogové jsou odkázáni na přípravu vlastních materiálů a vyhledávání na různých internetových stránkách.

Text představuje především takové zdroje, o kterých si myslím, že by mohly být českému pedagogu v lecčem užitečné, anebo takové, které by se daly využít ve výuce s pomocí digitální technologie.

II. Hlavní vzdělávací portály

V prostředí australského internetu jsou v této oblasti nejfrekventovanější dva obsáhlé zdroje, z nichž i některé odkazy níže vycházejí. Jedná se o Aussie Educator a Sign Planet.

Aussie Educator

Australský edukační portál, který soustřeďuje články, publikace, ostatní webové portály apod. různého zaměření. V části Sign Language se věnuje znakovým jazykům, primárně australskému znakovému jazyku. Většina níže zmíněných odkazů je čerpáno z tohoto portálu, který je určen především dospělým uživatelům, kteří se zajímají o problematiku neslyšících a znakového jazyka.

Sign Planet

Edukační portál, jehož obsah je ve větší míře placený. Obsahuje však materiály pro učitele/lektory znakového jazyka (aktivity a hry k tisku, fórum, generátor pracovních listů, kurikula, vyprávění příběhů) volně ke stažení a pro neslyšící děti/jejich rodiče (aktivity a hry, online hry, čísla, písničky ve znakovém jazyce, šablony k vytváření vlastních pracovních listů) taktéž volně ke stažení. Vedle praktických materiálů jsou zde k dispozici i teoretické informace.

III. Inspirace pro pedagogy ve výuce českých neslyšících žáků a studentů

Užitečné odkazy, které by mohly pomoct českým pedagogům zorientovat se v možnostech výuky a především utvořit si dobré a objektivně měřitelné kurikulum, jsou k dispozici nejen na těchto dvou výše zmíněných odkazech. Mnoho informací lze nalézt i jinde, ale neuspořádaně. Tato část tedy představí výběrově, ale souhrnně hlavní inspirační zdroje pro přípravu učitele znakového jazyka. Některé zdroje odkazují pouze k tištěným publikacím, ale poskytují alespoň ukázky některých částí, aby si čtenář mohl udělat představu, jak daná kniha vypadá a zda mu může být užitečná.

1. Australský slovník – The Auslan Dictionary For Teachers, Parents and Professionals

Jedná se o tištěný slovník znakového jazyka pro učitele s návrhem posloupnosti výuky tematických okruhů. Odkaz obsahuje videa i textové podklady. Může sloužit jako velmi pěkný a přehledný inspirativní zdroj pro přípravu náplní vyučovacích hodin.

2. Sylaby – LOTE Auslan Lesson Plans – Grade 1 & 2 (Year A) with VIDEO

Tištěný i online průvodce kurikulem pro učitele ve výuce australského znakového jazyka, rozpis výukového plánu na jeden rok včetně ukázek cvičení a pracovních listů. Stejně jako výše zmíněný slovník může být možným zdrojem inspirace pro přípravu osnov výuky znakového jazyka na prvním stupni.

3. Kurikulum

Jedná se o online zdroj, z něhož si mohou učitelé stáhnout kurikulum pro výuku konkrétní cílové skupiny napříč vzdělávacím spektrem. Odkaz je pouze v psané angličtině, ale obsahuje vyčerpávající souhrny témat a informací, které mají žáci a studenti na té které úrovni ovládat.

4. Korpus

Pod tímto odkazem jsou k naleznutí souhrnné informace o korpusu australského znakového jazyka. Na stejné stránce je k dispozici také online slovník. Informace na této platformě jsou určeny spíše pro lingvistickou odbornou veřejnost, ale mohou být jistým zdrojem i pro výuku na středních školách pro neslyšící alespoň jako informace v rámci tématu kultura neslyšících o korpusech znakových jazyků, k čemu slouží a jak se vytvářejí.

5. Fonty k zápisu pro prstovou abecedu

Učitelé i lektoři často čelí problému, jak jednotlivé znaky zapisovat. Australští IT odborníci vynalezli zatím alespoň font pro zápis prstové abecedy. Pedagogové ho mohou využít i pro zápis české prstové abecedy, nebo alespoň pro nějaké zábavné a oddechové aktivity při výuce.

6. Výukové publikace a knihy

Výukové publikace a knihy představují portály jak tištěných (k zakoupení), tak on-line publikací a materiálů zdarma ke stažení. Publikace, které jsou jen k zakoupení, jsou zde uvedeny proto, že většina škol disponuje financemi k nákupu vzdělávacích materiálů, za které by publikace případně mohla pořídit.

Internetový obchod organizace Deaf Australia, na kterém se dají objednat knihy týkající se komunity neslyšících a znakového jazyka. Literatura pro výuku znakového jazyka neslyšících dětí není příliš zastoupená, ale dají se zde objednat výukové kartičky nebo hry k procvičování prstové abecedy. Obzvláště tyto hry by mohly být dobře přenositelné do prostředí českého znakového jazyka.

Pod tímto odkazem jsou k dispozici slovníky znakového jazyka pro děti, které se učí znakový jazyk nebo potřebují komunikovat se svým okolí. Jedná se o třídílnou sérii obrázkového slovníku. Každý znak, jehož provedení je namalováno obrázkem, je doplněn o anglický ekvivalent, obrázek/fotografii, popis pohybu znaku a jeho motivaci, příp. sérii obrázků prstové abecedy, a oblast, kde je znak používán. Slovníky obsahují 480 hesel rozdělených do tematických okruhů. Na stránkách jsou ke stažení ukázky několika stran, ty mohou posloužit jako inspirace k tvorbě vlastního interního slovníku k výuce například i dětí s kombinovaným postižením.

Jedná se o příběh neslyšící desetileté dívky Lany, která vypráví, jaké to je být neslyšící. Kniha je určena pro děti od 4 do 9 let. Může sloužit jako motivační příběh k tématu kultura a identita neslyšících a zároveň jako učební text při výuce angličtiny.

Stránka odkazuje k sérii čtyř knih (Auslan Deer Story, Auslan Bird Story, Auslan Rabbit Story, Auslan Caterpillar  Story), které jsou doplněny QR kódy s překlady do znakového jazyka a aktivitami k příběhu (např. prstová abeceda, spojovačky, křížovky, omalovánky apod.). Na tuto sérii navazuje elektronická kniha 5 AUSLAN STORIES – LINGUISTIC ELEMENTS FOR ADVANCED / HIGH SCHOOL STUDENTS, která je určena učitelům/lektorům znakového jazyka a vysvětluje pokročilou gramatiku znakového jazyka. Zdroj může sloužit jako možná inspirace pro pedagogy, jak vysvětlovat gramatické jevy, jaké typy úkolů k procvičování použít atd.

Stránka obsahuje příběhy v australském znakovém jazyce určené pro děti, které vypráví neslyšící vypravěčka. Příběhy jsou mnoha žánrů: pohádky, recepty, cestování, vtipy a k nim jsou k dispozici ke stažení pracovní listy a zábavné úkoly. I tato stránka může být bohatým zdrojem inspirací pro výuku znakového jazyka.

7. Jednoduché příběhy v australském znakovém jazyce

Užitečné může být i těchto několik webových stránek, které představují knihy s příběhy interpretovanými do znakového jazyka. Mohou sloužit i jako inspirace zpracování příběhů pro děti do znakového jazyka. Technická forma zpracování se u jednotlivých příběhů liší.

8. Pomůcky do výuky

V závěru této části ještě předkládám k inspiraci odkazy nejužívanějších pomůcek, které využívají ve výuce pedagogové australského znakového jazyka.

IV. Výuka s pomocí digitální technologie

Tématem současné moderní pedagogiky jsou bezesporu technologie, téma je důležité obecně v oblasti znakových jazyků, které digitální technologii využívají pro svoji archivaci a záznam sdělení ať už v soukromém životě, tak ve vzdělávání. Proto druhá část tohoto příspěvku představí několik aplikací pro mobilní telefony a jiná zařízení.

Auslan Games

Aplikace slouží k učení se prstové abecedy. Dá se využít jako ukázka pro srovnávání různých znakových jazyků a jejich rozdílných prstových abeced.

Auslan Storytime

Jedná se o vyprávěcí jukebox příběhů v australském znakovém jazyce pro děti. Aplikace obsahuje několik knih a slovníček. Může sloužit jako inspirace jak vyprávět příběhy v českém znakovém jazyce.

Sally and Possum

Aplikace je vytvořena jako doprovodná aplikace k seriálu Sally & Possum, ale může být využita nezávisle na sledování. Je určena pro neslyšící děti od 4 do 6 let. Obsahuje 30 různých her a další úkoly ve třech úrovních. Procvičuje prstovou abecedu, přiřazování věcí ke znakům/slovům, posloupnosti a angličtinu. Mohla by posloužit jako možný zdroj informací a materiálů k výuce angličtiny pro neslyšící.

RIDBC Auslan tutor

Aplikace s vyhledáváním znaků australského znakového jazyka, slovník. Též muže sloužit k výuce angličtiny pro neslyšící, nebo jako zdroj ke komparaci znakových jazyků.

V. Závěr

V tomto příspěvku jsem se snažila představit několik užitečných odkazů, které by mohly posloužit pedagogům při přípravách výuky znakového jazyka, nebo někdy i při výuce jazyka většinového. Článek neměl ambice podat vyčerpávající přehled, spíše poukazuje na materiály z jiného jazykového prostředí a má sloužit jako inspirace a možnost zpestření ve výuce neslyšících žáků a studentů.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lucie Štádlerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Téma článku:

Speciální vzdělávací potřeby