Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Inspirace ze zahraničí pro pedagogy neslyšících žáků a studentů
Odborný článek

Inspirace ze zahraničí pro pedagogy neslyšících žáků a studentů

14. 1. 2021 Speciální vzdělávání
Autor
Mgr. Lucie Štádlerová

Anotace

Tento článek má sloužit pro neslyšící pedagogy z českého prostředí jako inspirace pro výuku českého znakového jazyka. Materiálů pro výuku znakových jazyků není mnoho. Stále neexistují učebnice, které by zohledňovaly všechny potřebné složky výuky a komplexně vykládaly obsah gramatiky, slovní zásoby a dalších jazykových kompetencí. Pedagogové znakových jazyků jsou tak často odkázáni na různé materiály od svých kolegů, které si upravují pro své potřeby, nebo čerpají z informací a materiálů ze zahraničí. Tento článek má přinést inspiraci od kolegů z Austrálie, není vyčerpávajícím přehledem, ale subjektivním výběrem výukových materiálů z několika internetových zdrojů.

I. Úvod

V listopadu a prosinci roku 2019 jsem absolvovala soukromý pobyt v Melbourne v provincii Victoria v Austrálii. Měla jsem možnost navštívit místní odborné i městské knihovny a získat několik cenných odkazů na inspirativní literaturu. Také jsem se pokusila kontaktovat některé australské školy pro neslyšící, ale jelikož jsou v těchto měsících v Austrálii letní prázdniny, nepodařilo se mi sejít s pedagogy osobně.  Několik jich zareagovalo na moji e-mailovou prosbu a poskytli mi odkazy na materiály, které používají, a zaslali svoje kurikula a sylaby. Vzdělávací situace alespoň v provincii Victoria, zdá se, není o mnoho odlišná od českého prostředí. Pedagogové nemají k dispozici žádné ucelené materiály. I australští pedagogové jsou odkázáni na přípravu vlastních materiálů a vyhledávání na různých internetových stránkách.

Text představuje především takové zdroje, o kterých si myslím, že by mohly být českému pedagogu v lecčem užitečné, anebo takové, které by se daly využít ve výuce s pomocí digitální technologie.

II. Hlavní vzdělávací portály

V prostředí australského internetu jsou v této oblasti nejfrekventovanější dva obsáhlé zdroje, z nichž i některé odkazy níže vycházejí. Jedná se o Aussie Educator a Sign Planet.

Aussie Educator

Australský edukační portál, který soustřeďuje články, publikace, ostatní webové portály apod. různého zaměření. V části Sign Language se věnuje znakovým jazykům, primárně australskému znakovému jazyku. Většina níže zmíněných odkazů je čerpáno z tohoto portálu, který je určen především dospělým uživatelům, kteří se zajímají o problematiku neslyšících a znakového jazyka.

Sign Planet

Edukační portál, jehož obsah je ve větší míře placený. Obsahuje však materiály pro učitele/lektory znakového jazyka (aktivity a hry k tisku, fórum, generátor pracovních listů, kurikula, vyprávění příběhů) volně ke stažení a pro neslyšící děti/jejich rodiče (aktivity a hry, online hry, čísla, písničky ve znakovém jazyce, šablony k vytváření vlastních pracovních listů) taktéž volně ke stažení. Vedle praktických materiálů jsou zde k dispozici i teoretické informace.

III. Inspirace pro pedagogy ve výuce českých neslyšících žáků a studentů

Užitečné odkazy, které by mohly pomoct českým pedagogům zorientovat se v možnostech výuky a především utvořit si dobré a objektivně měřitelné kurikulum, jsou k dispozici nejen na těchto dvou výše zmíněných odkazech. Mnoho informací lze nalézt i jinde, ale neuspořádaně. Tato část tedy představí výběrově, ale souhrnně hlavní inspirační zdroje pro přípravu učitele znakového jazyka. Některé zdroje odkazují pouze k tištěným publikacím, ale poskytují alespoň ukázky některých částí, aby si čtenář mohl udělat představu, jak daná kniha vypadá a zda mu může být užitečná.

1. Australský slovník – The Auslan Dictionary For Teachers, Parents and Professionals

Jedná se o tištěný slovník znakového jazyka pro učitele s návrhem posloupnosti výuky tematických okruhů. Odkaz obsahuje videa i textové podklady. Může sloužit jako velmi pěkný a přehledný inspirativní zdroj pro přípravu náplní vyučovacích hodin.

2. Sylaby – LOTE Auslan Lesson Plans – Grade 1 & 2 (Year A) with VIDEO

Tištěný i online průvodce kurikulem pro učitele ve výuce australského znakového jazyka, rozpis výukového plánu na jeden rok včetně ukázek cvičení a pracovních listů. Stejně jako výše zmíněný slovník může být možným zdrojem inspirace pro přípravu osnov výuky znakového jazyka na prvním stupni.

3. Kurikulum

Jedná se o online zdroj, z něhož si mohou učitelé stáhnout kurikulum pro výuku konkrétní cílové skupiny napříč vzdělávacím spektrem. Odkaz je pouze v psané angličtině, ale obsahuje vyčerpávající souhrny témat a informací, které mají žáci a studenti na té které úrovni ovládat.

4. Korpus

Pod tímto odkazem jsou k naleznutí souhrnné informace o korpusu australského znakového jazyka. Na stejné stránce je k dispozici také online slovník. Informace na této platformě jsou určeny spíše pro lingvistickou odbornou veřejnost, ale mohou být jistým zdrojem i pro výuku na středních školách pro neslyšící alespoň jako informace v rámci tématu kultura neslyšících o korpusech znakových jazyků, k čemu slouží a jak se vytvářejí.

5. Fonty k zápisu pro prstovou abecedu

Učitelé i lektoři často čelí problému, jak jednotlivé znaky zapisovat. Australští IT odborníci vynalezli zatím alespoň font pro zápis prstové abecedy. Pedagogové ho mohou využít i pro zápis české prstové abecedy, nebo alespoň pro nějaké zábavné a oddechové aktivity při výuce.

6. Výukové publikace a knihy

Výukové publikace a knihy představují portály jak tištěných (k zakoupení), tak on-line publikací a materiálů zdarma ke stažení. Publikace, které jsou jen k zakoupení, jsou zde uvedeny proto, že většina škol disponuje financemi k nákupu vzdělávacích materiálů, za které by publikace případně mohla pořídit.

Internetový obchod organizace Deaf Australia, na kterém se dají objednat knihy týkající se komunity neslyšících a znakového jazyka. Literatura pro výuku znakového jazyka neslyšících dětí není příliš zastoupená, ale dají se zde objednat výukové kartičky nebo hry k procvičování prstové abecedy. Obzvláště tyto hry by mohly být dobře přenositelné do prostředí českého znakového jazyka.

Pod tímto odkazem jsou k dispozici slovníky znakového jazyka pro děti, které se učí znakový jazyk nebo potřebují komunikovat se svým okolí. Jedná se o třídílnou sérii obrázkového slovníku. Každý znak, jehož provedení je namalováno obrázkem, je doplněn o anglický ekvivalent, obrázek/fotografii, popis pohybu znaku a jeho motivaci, příp. sérii obrázků prstové abecedy, a oblast, kde je znak používán. Slovníky obsahují 480 hesel rozdělených do tematických okruhů. Na stránkách jsou ke stažení ukázky několika stran, ty mohou posloužit jako inspirace k tvorbě vlastního interního slovníku k výuce například i dětí s kombinovaným postižením.

Jedná se o příběh neslyšící desetileté dívky Lany, která vypráví, jaké to je být neslyšící. Kniha je určena pro děti od 4 do 9 let. Může sloužit jako motivační příběh k tématu kultura a identita neslyšících a zároveň jako učební text při výuce angličtiny.

Stránka odkazuje k sérii čtyř knih (Auslan Deer Story, Auslan Bird Story, Auslan Rabbit Story, Auslan Caterpillar  Story), které jsou doplněny QR kódy s překlady do znakového jazyka a aktivitami k příběhu (např. prstová abeceda, spojovačky, křížovky, omalovánky apod.). Na tuto sérii navazuje elektronická kniha 5 AUSLAN STORIES – LINGUISTIC ELEMENTS FOR ADVANCED / HIGH SCHOOL STUDENTS, která je určena učitelům/lektorům znakového jazyka a vysvětluje pokročilou gramatiku znakového jazyka. Zdroj může sloužit jako možná inspirace pro pedagogy, jak vysvětlovat gramatické jevy, jaké typy úkolů k procvičování použít atd.

Stránka obsahuje příběhy v australském znakovém jazyce určené pro děti, které vypráví neslyšící vypravěčka. Příběhy jsou mnoha žánrů: pohádky, recepty, cestování, vtipy a k nim jsou k dispozici ke stažení pracovní listy a zábavné úkoly. I tato stránka může být bohatým zdrojem inspirací pro výuku znakového jazyka.

7. Jednoduché příběhy v australském znakovém jazyce

Užitečné může být i těchto několik webových stránek, které představují knihy s příběhy interpretovanými do znakového jazyka. Mohou sloužit i jako inspirace zpracování příběhů pro děti do znakového jazyka. Technická forma zpracování se u jednotlivých příběhů liší.

8. Pomůcky do výuky

V závěru této části ještě předkládám k inspiraci odkazy nejužívanějších pomůcek, které využívají ve výuce pedagogové australského znakového jazyka.

IV. Výuka s pomocí digitální technologie

Tématem současné moderní pedagogiky jsou bezesporu technologie, téma je důležité obecně v oblasti znakových jazyků, které digitální technologii využívají pro svoji archivaci a záznam sdělení ať už v soukromém životě, tak ve vzdělávání. Proto druhá část tohoto příspěvku představí několik aplikací pro mobilní telefony a jiná zařízení.

Auslan Games

Aplikace slouží k učení se prstové abecedy. Dá se využít jako ukázka pro srovnávání různých znakových jazyků a jejich rozdílných prstových abeced.

Auslan Storytime

Jedná se o vyprávěcí jukebox příběhů v australském znakovém jazyce pro děti. Aplikace obsahuje několik knih a slovníček. Může sloužit jako inspirace jak vyprávět příběhy v českém znakovém jazyce.

Sally and Possum

Aplikace je vytvořena jako doprovodná aplikace k seriálu Sally & Possum, ale může být využita nezávisle na sledování. Je určena pro neslyšící děti od 4 do 6 let. Obsahuje 30 různých her a další úkoly ve třech úrovních. Procvičuje prstovou abecedu, přiřazování věcí ke znakům/slovům, posloupnosti a angličtinu. Mohla by posloužit jako možný zdroj informací a materiálů k výuce angličtiny pro neslyšící.

RIDBC Auslan tutor

Aplikace s vyhledáváním znaků australského znakového jazyka, slovník. Též muže sloužit k výuce angličtiny pro neslyšící, nebo jako zdroj ke komparaci znakových jazyků.

V. Závěr

V tomto příspěvku jsem se snažila představit několik užitečných odkazů, které by mohly posloužit pedagogům při přípravách výuky znakového jazyka, nebo někdy i při výuce jazyka většinového. Článek neměl ambice podat vyčerpávající přehled, spíše poukazuje na materiály z jiného jazykového prostředí a má sloužit jako inspirace a možnost zpestření ve výuce neslyšících žáků a studentů.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lucie Štádlerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Téma článku:

Speciální vzdělávací potřeby