Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Přehled české výslovnosti

Přehled české výslovnosti

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Se zajímavou novinkou přicházejí hlasová pedagožka J. Pokorná a klinická logopeda M. Vránová ve své nové knize Přehled české výslovnosti, kterou letos vydalo nakladatelství Portál.

Mezi učebnicemi a odbornými příručkami již delší dobu chyběl ucelený výklad české výslovnosti, o který by se mohli logopedi opřít při jejím správném nácviku. Se zajímavou novinkou přicházejí hlasová pedagožka J. Pokorná a M. Vránová, klinická logopedka, ve své nové knize Přehled české výslovnosti, kterou letos vydalo nakladatelství Portál.

Autorky se pustily do nelehkého úkolu - umožnit laické i odborné veřejnosti přehlednou, srozumitelnou a navíc zábavnou formou pohled na taje české mluvené řeči, a přispět tak k její celkové kultivaci. Obsáhlá publikace přehledně uvádí množství logopedických a ortoepických cvičení. Je určená nejen pedagogům, ale i moderátorům, hercům a lektorům, kteří se ve své profesi musí opřít o svůj hlasový projev. Může být použita jako užitečný zdroj samostudia.

Kniha přináší kapitoly z fonetiky, logopedie i ortoepie a kromě odborného pojednání o správné tvorbě jednotlivých hlásek i velké množství praktických cvičení a názorných příkladů použití v různých hláskových skupinách. Čtenáři jistě ocení i moderní grafické pojetí, připomínající svou stavbou jasně strukturované naučné slovníky. Zvláštní pozornost je věnována procvičování vybraných náročných českých hlásek. Zde můžeme mimo jiné nalézt průpravná cvičení na uvolnění mluvidel, zvýšení jejich obratnosti a na posilování jazykových svalů. V ortoepické části autorky podrobně rozepsaly všechny české hlásky, způsob jejich tvoření, včetně nákresů. Zabývají se pravidly spisovné výslovnosti nejen jednotlivých hlásek, ale též ve skupinách, na hranici slov či vět, například při zdvojování. Pro názornost je tato část řazena abecedně.

Mezi souhrnnými cvičeními jsou mnohé jednoduché rady, jak se při učení výslovnosti nedopustit zbytečných chyb. Celou publikaci oživují zábavné postavičky Karla Benetky, které jednotlivé kapitoly provázejí. Publikace - přes svou objemnost - může být důležitým pomocníkem ve vaší knihovničce.

Bibliografické údaje:
POKORNÁ J., VRÁNOVÁ M.: Přehled české výslovnosti. Praha: Portál, 2007, 925 s., ISBN 978-80-7367-169-3.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám