Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Informace k úpravě učebního plánu Vzdělávacího...

Ikona informativni

Informace k úpravě učebního plánu Vzdělávacího programu zvláštní školy

Autor: VÚP Praha
Anotace: Doplňující informace k materiálu MŠMT č.j.: 6538/2007-22

Změna učebních plánů vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. 9. 2007
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Doplňující informace k materiálu MŠMT č.j.: 6538/2007-22
Změna učebních plánů vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. 9. 2007

Upravené učební plány nepřinášejí navýšení počtu hodin, jedná se pouze o změnu jejich vnitřní struktury. Ukončení platnosti vzdělávacího programu ZvŠ v 1. a 6. ročníku je vyjádřeno proškrtnutím.

Následující doporučení:

  1. V 1. a 6. ročníku, ve kterém se v souladu se školským zákonem vyučuje podle ŠVP zpracovaného podle RVP ZV-LMP, se stanoví celkový týdenní počet vyučovacích hodin v souladu s RVP ZV-LMP.

  2. V případě, že učební plán pro školní rok 2007/2008 upravený touto změnou nebude zcela odpovídat obsahu a uspořádání učebních osnov Vzdělávacího programu zvláštní školy, přizpůsobí ředitel školy učební osnovy upravenému učebnímu plánu.

  3. Celková týdenní povinná časová dotace je stanovena souhrnně pro 1. a 2. stupeň. Každý žák absolvuje v rámci celkové týdenní povinné časové dotace na 1. stupni 115 hodin a na 2. stupni 114 hodin.

Konkrétně:

  • V 1. ročníku bude odučen počet hodin podle ŠVP a v ostatních ročnících bude počet hodin upraven tak, aby celková týdenní časová dotace byla 115 hodin.
  • V 1. ročníku je vhodné nastavit počet hodin na 21.
  • V 6. ročníku bude odučen počet hodin podle ŠVP a v ostatních ročnících bude počet hodin upraven tak, aby celková týdenní dotace byla 114 hodin.
  • V 6. ročníku je třeba nastavit počet hodin na rozmezí 28 - 29 hodin.
  • Tři přeškrtnuté vyučovací hodiny (v 6. ročníku se tyto předměty již nevyučují) budou využity na nově zařazené předměty (např. zeměpis, dějepis, přírodopis).
  • V ostatních ročnících bude počet hodin nastaven tak, aby byla dodržena celková povinná týdenní časová dotace na 2. stupni.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 28. 06. 2007
Zobrazeno: 6092krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VÚP. Informace k úpravě učebního plánu Vzdělávacího programu zvláštní školy. Metodický portál: Články [online]. 28. 06. 2007, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/1463/INFORMACE-K-UPRAVE-UCEBNIHO-PLANU-VZDELAVACIHO-PROGRAMU-ZVLASTNI-SKOLY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.