Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Logopedi ve školství zakládají vlastní a...

Logopedi ve školství zakládají vlastní asociaci

Informativní příspěvek
Dne 23. dubna 2007 proběhlo na MŠMT setkání členů Asociace logopedů ve školství. Na setkání byly představeny webové stránky nově vzniklé asociace www.alos.cz, kde mohou logopedové pracující ve školách získat více informací o podmínkách členství v asociaci, seznámit se s návrhem etického kodexu, stanovami a programovými tezemi.

Dne 23. dubna 2007 proběhlo na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy setkání členů Asociace logopedů ve školství. Účastníky uvítal předseda výkonného výboru ALŠ, Mgr. Alexandr Bednář, ředitel ZŠ logopedické v Měcholupech a Mgr. Jaroslav Balcar, ředitel ZŠ Hořičky.

Na setkání byly představeny webové stránky nově vzniklé asociace http://www.alos.cz/, kde mohou logopedové pracující ve školách získat více informací o podmínkách členství, seznámit se s návrhem etického kodexu, stanovami a programovými tezemi asociace. Ta byla ustanovena v listopadu loňského roku jako nezávislé sdružení logopedů pracujících v resortu školství se zaměřením na děti a žáky s poruchou komunikačního procesu.

Diskusi vzbudil navrhovaný dokument Vzdělávání logopedů ve školství, který klade důraz na celoživotní i specializační vzdělávání logopedů a vymezuje akreditované kurzy.
Výkonný výbor ALŠ předpokládá pořádání kurzů a seminářů, které mají rozšířit a prohloubit znalosti z logopedie a souvisejících oborů. Organizační a školící řád asociace stanovuje pravidla odborného vzdělávání a podmínky, za jakých vzdělávání probíhá. Celý program bude akreditován ministerstvem.

Setkání se zúčastnila také zástupkyně MŠMT, odboru 24, PaedDr. Zuzana Kaprová. Informovala o novinkách ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Upozornila také na investiční pobídky, které mohou učitelé nalézt na internetových stránkách ministerstva.

V další části setkání MUDr. Hana Ošlejšková, primářka kliniky dětské neurologie, přednesla příspěvek na téma Syndrom ADHD. Zabývala se jeho projevy u dětí, především poruchami pozornosti, hyperaktivitou a impulsivitou, výskytem v populaci, vývojovými možnostmi od kojeneckého věku do dospělosti a terapií. Doporučila nevyhýbat se terapii medikamenty, která je v Čechách stále málo rozšířená. Jako kladné rysy osobnosti s ADHD uvedla např. kreativitu, schopnost aktivovat tým a přinášet nové nápady.

Závěr setkání patřil výměně zkušeností z činnosti nově vzniklé asociace a názorům o jejím dalším směřování.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám