Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Nová maturitní zkouška pro žáky se SVP –...

Nová maturitní zkouška pro žáky se SVP – I.

Informativní příspěvek
Autor Monika Vítková
Autorka předkládá informace o možnosti využití upravených podmínek konání nové maturitní zkoušky (v rámci zkoušek zadávaných MŠMT) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Při respektování těchto SVP jednotlivých maturantů se uvažuje o té skupině žáků, jejichž rozumové schopnosti naplňují v průběhu studia předpoklad osvojení učiva té které střední školy v požadovaném rozsahu.

Autorka je pracovnicí Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.


V rámci nové maturitní zkoušky (MZ) je pamatováno i na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), přesněji na žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Koncepce MZ pro tyto žáky vychází z modelu pro intaktní (nepostiženou) populaci. Žáci se SVP mají možnost využít upravených podmínek konání MZ, které zohledňují charakter jejich postižení či znevýhodnění při současném zachování srovnatelnosti výsledků s žáky intaktními. Nejedná se tedy o snížení obtížnosti zkoušek. Uvažujeme zde pouze žáky, jejichž rozumové schopnosti dávají předpoklad osvojení učiva střední školy ukončené maturitní zkouškou v požadovaném rozsahu (při zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb těchto žáků).

Správná volba uzpůsobení podmínek konání MZ hraje pro žáka se SVP klíčovou roli. Charakter a míru uzpůsobení určuje ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení. Úpravy spočívají především v navýšení časového limitu pro vypracování jednotlivé zkoušky (až o 100 % vzhledem k času určenému pro žáky intaktní), v grafické úpravě testového sešitu, ve znění testových úloh, v možnosti použití individuálních kompenzačních pomůcek, pomoci asistenta atp. Spektrum úprav je velmi široké a umožňuje takřka individuální přístup ke každému žákovi. Mezi úpravy nepatří prominutí zkoušky. Jedinou výjimku představují žáci se sluchovým postižením, kteří v rámci zkoušky z cizího jazyka z pochopitelných důvodů nekonají poslechový subtest a v konečném důsledku tím nejsou nijak znevýhodněni.

Bližší informace o možných úpravách podmínek konání MZ naleznete na internetových stránkách http://www.cermat.cz/.

Zdroj: časopis EDA 2/2006

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám