Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Nová maturitní zkouška pro žáky se SVP –...

Ikona informativni

Nová maturitní zkouška pro žáky se SVP – I.

Autor: Monika Vítková
Anotace: Autorka předkládá informace o možnosti využití upravených podmínek konání nové maturitní zkoušky (v rámci zkoušek zadávaných MŠMT) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Při respektování těchto SVP jednotlivých maturantů se uvažuje o té skupině žáků, jejichž rozumové schopnosti naplňují v průběhu studia předpoklad osvojení učiva té které střední školy v požadovaném rozsahu.
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Autorka je pracovnicí Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.


V rámci nové maturitní zkoušky (MZ) je pamatováno i na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), přesněji na žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Koncepce MZ pro tyto žáky vychází z modelu pro intaktní (nepostiženou) populaci. Žáci se SVP mají možnost využít upravených podmínek konání MZ, které zohledňují charakter jejich postižení či znevýhodnění při současném zachování srovnatelnosti výsledků s žáky intaktními. Nejedná se tedy o snížení obtížnosti zkoušek. Uvažujeme zde pouze žáky, jejichž rozumové schopnosti dávají předpoklad osvojení učiva střední školy ukončené maturitní zkouškou v požadovaném rozsahu (při zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb těchto žáků).

Správná volba uzpůsobení podmínek konání MZ hraje pro žáka se SVP klíčovou roli. Charakter a míru uzpůsobení určuje ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení. Úpravy spočívají především v navýšení časového limitu pro vypracování jednotlivé zkoušky (až o 100 % vzhledem k času určenému pro žáky intaktní), v grafické úpravě testového sešitu, ve znění testových úloh, v možnosti použití individuálních kompenzačních pomůcek, pomoci asistenta atp. Spektrum úprav je velmi široké a umožňuje takřka individuální přístup ke každému žákovi. Mezi úpravy nepatří prominutí zkoušky. Jedinou výjimku představují žáci se sluchovým postižením, kteří v rámci zkoušky z cizího jazyka z pochopitelných důvodů nekonají poslechový subtest a v konečném důsledku tím nejsou nijak znevýhodněni.

Bližší informace o možných úpravách podmínek konání MZ naleznete na internetových stránkách http://www.cermat.cz/.

Zdroj: časopis EDA 2/2006

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 13. 02. 2007
Zobrazeno: 5871krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VÍTKOVÁ, Monika. Nová maturitní zkouška pro žáky se SVP – I.. Metodický portál: Články [online]. 13. 02. 2007, [cit. 2020-04-01]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/1152/NOVA-MATURITNI-ZKOUSKA-PRO-ZAKY-SE-SVP---I.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.