Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Globální rozvojové vzdělávání – deštné pralesy...

Globální rozvojové vzdělávání – deštné pralesy a ohrožené druhy

Praktický příspěvek
inspirace
lekce
Lekce se věnuje tématu ohrožených druhů zvířat a rostlin a problematice narušování deštných pralesů. Kromě toho je dětem představena Brazílie a především jejich vrstevník žijící v této latinskoamerické zemi, díky němuž se dokáží vcítit do zmíněných problémů. Činnosti lze rozložit do libovolného časové úseku (týden, den, dopoledne) nebo realizovat souvisle za sebou, v tom případě pak lekce trvá zhruba 1,5 hodiny. Aktivity jsou vhodné pro děti od 5 do 7 let ve skupině čítající 12 až 25 dětí.

BRAZÍLIE

Téma: deštné pralesy a ohrožené druhy

FOTO Luis (např. z WATOTO): Chlapeček na fotce se jmenuje Luis. Je mu pět let a žije se svou maminkou a tatínkem v Brazílii. Brazílie je obrovská země ležící v Jižní Americe. Hlavní město se jmenuje skoro stejně – Brasília. (Víte, jak se jmenuje hlavní město České republiky?) Luis ale bydlí od tohoto obrovského města velmi daleko. Jeho rodina totiž žije v oblasti Amazonie – největšího deštného pralesa na světě.

FOTO Amazonka: Amazonií protéká i největší řeka na světě, která se jmenuje Amazonka. Protože je opravdu obrovská, žije v ní spousta ryb.

Hejna ryb

Cíl:

 • procvičení pojmů vlevo a vpravo

Pomůcky:

 • obrázky ryb (polovina plujících vlevo, druhá polovina vpravo)
 • plyšový krokodýl
 • 2 obruče

Postup:

Na podlahu rozházíme rybky. Jedno dítě představuje krokodýla a ryby poplaší. Úkolem dětí je zachránit rybky a po jedné je odnášet. Ty, které míří vpravo do obruče na pravé straně, a ty, které vlevo na opačnou stranu.

Skákavé rybky

Cíl :

 • procvičení paměti a postřehu

Pomůcky:

 • světle modrý velký papír
 • barevné papíry
 • tužka
 • nůžky
 • tabule nebo nástěnka

Postup:

Jako podklad na tabuli použijte modrý papír, který bude představovat moře. Z barevných ryb sestavte jednoduchou řadu, ve které budou děti pokračovat – např. červená, modrá, zelená (učitelka) – děti přidávají ve stejném pořadí stejnou barvu rybek – červená, modrá, zelená, červená, modrá, zelená...

Obměna:

Na tabuli umístěte různobarevné rybky. Všechny děti zavřou oči a poté některé rybky odstraňte. Úkolem dětí je poznat, které ryby „odplavaly” pryč.

FOTO deštný prales: Deštné pralesy se nacházejí kolem rovníku, kde je stále teplo a každý den tam prší. Největší takový prales leží právě v Brazílii a protéká jím řeka Amazonka. Rostliny i stromy zde rostou do velké výšky. Kromě obrovského množství rostlin žije v Amazonii i mnoho druhů živočichů – papoušci, opice, jaguáři, žáby a hlavně mnoho druhů brouků, ptáků a hadů.

Obrázky :

 • jaguár – při lovu šplhá po stromech a plave přes řeky
 • lvíček zlatý – má podobnou hřívu jako lev
 • lenochod – pohybuje se velmi pomalu a celý život tráví v korunách stromů
 • mravenečník – pátrá po mravencích a termitech, které nalepuje na dlouhý jazyk
 • tapír – čenichá svým dlouhým nosem okolo a hledá tak potravu
 • pásovec – má silnou šupinatou kůži, která ho chrání před zuby nepřátel
 • anakonda – největší had na světě
 • tukan – žije v párech, jeho velký zobák jsou velmi lehký

Život v džungli

Cíl:

 • seznámit děti s džunglí

Pomůcky:

 • balicí papír
 • nůžky
 • obrázek džungle
 • lepicí páska
 • vodové barvy
 • miska
 • štětce
 • lepidlo
 • listy (sušené, z papíru…)
 • zelený krepový papír

Postup:

Na zeď připevněte velký arch balicího papíru. Dětem ukažte obrázek džungle a řekněte jim, že taková džungle co nevidět vyroste na papíře. Vysvětlete jim, že džungle se podobá velikému domu s mnoha květinami. V přízemí se nacházejí drobné rostlinky a vrstva listí. Děti na arch papíru nalepí nebo namalují listy. Další vrstvu džungle tvoří samé menší stromy. Děti je namalují nad první vrstvu. Třetí vrstva se skládá ze středně velkých stromů. I ty děti namalují. Můžete přidat ještě jednu vrstvu stromů. Nakonec vše završte posledním patrem. V něm rostou velmi vysoké stromy, jejichž koruny se bujně rozrůstají a tvoří nad nižšími vrstvami jakoby deštník. Ztvárněte je jako dlouhé visící listy z krepového papíru a namalované kmeny. Poté mohou děti do obrázku přimalovat již zmíněná zvířata či je vystřihnou z omalovánky, vybarvit a dolepit.

Hluboko v deštném lese

Cíl:

 • jednat podle pokynů

Pomůcky:

 • dostatek volného prostoru

Postup:

Povězte si s dětmi, na která nebezpečná zvířata mohou narazit v pralese. Vyzkoušejte si, jak je možné před takovými zvířaty uniknout – utéct, uskočit, odcupitat po špičkách, odplížit se, najít si úkryt, zůstat nehybně stát... Jednotlivé prvky provádějte tak, že děti vyberou nějaké zvíře, navrhnete, co se dá dělat, a děti to následně udělají.

Obměna:

Vyberte dítě, které bude představovat divoce žijící zvíře. To si najde nějaký úkryt, ze kterého na povel vyskočí a začne pronásledovat ostatní děti. Chycené dítě se stane dalším divokým zvířetem.

FOTO deštný prales: Dědeček Luisovi často vypráví o tom, že se lidé k pralesu nechovají hezky. I Luis už si všiml, že se les od jejich vesnice stále vzdaluje, protože velké bagry kácejí stále více a více stromů. Kromě toho zemědělci z jejich vesnice potřebují stále více volné půdy pro pěstování svých plodin. Ne že by Luisovi nechutnala manga, kokosové ořechy, banány, či oříšky kešu, které pak na vykácené ploše pěstují, ale Luis moc dobře ví, že prales a vůbec všechny stromy jsou důležité (ze dřeva se vyrábí nábytek, papír, topí se s ním), ale především stromy umějí vytvářet kyslík, který lidé a všechna zvířata potřebují k dýchání. Proto musíme stromy chránit a místo těch pokácených sázet nové.

Zasaď strom

Cíl:

 • naučit se rozlišovat levou a pravou stranu

Pomůcky:

 • provázek
 • špejle
 • venkovní prostor s trávou

Postup:

Na zemi natáhněte provázek. Děti se postaví do zástupu na levou stranu provázku. Dětem zdůrazněte, že stojí na levé straně. Každé dítě dostane špejli-stromek a „zasadí” jej. Přitom můžete odříkávat říkanku a předvádět, jako že kopete jámu: „Kopu, kopu motykou, jámu dělám velikou. Stromeček tam zasadím, jeho větve pohladím.” Poté všechny děti přejdou na pravou stranu a opět jim zdůrazníte, že stojí na pravé straně a celý postup zopakujete.

FOTO ohrožená zvířata: Kvůli ničení pralesu, ale i jiných životních prostředích zvířat, se některé druhy přestávají ve volné přírodě vyskytovat. Těm, kterých žije na Zemi jen velmi málo, říkáme ohrožené druhy. Aby tyto druhy zvířat nevymřely úplně, musíme je chránit.

Ohrožená zvířata

Cíl:

 • obeznámit děti s problémem ohrožených zvířat
 • podnítit starostlivost

Pomůcky:

 • barevné papíry
 • fix
 • nůžky

Postup:

Z barevného papíru (nejlépe červený nebo růžový) vystřihněte velká srdce, pro každé dítě jedno. Na každé z nich napište jméno ohroženého zvířete (např. papoušek amazonský, orangutan, panda, gorila, nosorožec, mořská želva, tučňák, krokodýl, hroch, leopard, velryba…). Připravená srdce rozložte na koberec nápisy dospod. Zeptejte se dětí, zda ví, co jsou ohrožená zvířata. Vysvětlete jim, že na spodní straně srdce je napsáno jméno jednoho z takových zvířat. Děti postupně obracejí srdíčka. Vy vždy jméno přečtěte a děti si jej zkusí několikrát zopakovat. Na každé srdce napište jméno dítěte, které si je vybralo. Odložte srdce někam stranou a dělejte, jako že na podlahu pokládáte neviditelnou krabici plnou mláďat ohrožených zvířat. Opatrně vytáhněte jedno, oznamte jeho jméno a podejte ho dítěti, které si vybralo srdce s jeho jménem. Takto „rozdejte” mláďata všem dětem. Vysvětlete si, že ohrožená zvířata potřebují, abychom je chránili a pečovali o ně. Každé dítě si pak své mládě pochová, pomazlí se s ním.

FOTO karnevalová tanečnice: V Brazílii ale nejsou jenom pralesy, stojí tam i města a vesnice. A v jednom takovém velkém městě, jmenuje se Rio de Janeiro, se každý rok koná ten největší karneval na světě. Na karneval do Ria se sjedou lidé ze všech koutů Brazílie i světa. Na ten slavný karneval chodí tancovat i Louisova maminka s tatínkem a spousta dalších tet a strejdů. Luis s nimi na něj ale jít nemůže, nejdříve musí vyrůst. A aby z něj byl jednou dobrý tanečník, často trénuje se svými kamarády. A my si to také společně vyzkoušíme, ale nejdříve si musíme vyrobit správné karnevalové masky.

Kočičí maska

Pomůcky:

 • barevný papír (černý, růžový)
 • tužka
 • lepidlo
 • nůžky
 • vata
 • provázek
 • gumička
 • tavná pistole

Postup:

 1. Předkreslíme si obrys kočičí hlavy tak, aby maska zakrývala oblast mezi vlasy a horními rty.
 2. Masku vystřihneme a nezapomeneme ani na otvory pro oči.
 3. Z růžového papíru vystřihneme vnitřek uší a nos.
 4. Na spodní část masky přilepíme chomáčky z vaty.
 5. Poté přilepíme vnitřky uší a čumák (na vatu)
 6. Lepicí pistolí učitelka přilepí k vatě kousky provázku jako vousky.
 7. Po stranách uděláme malé dírky a protáhneme jimi gumičku.

Masky

Pomůcky:

 • barevný vlnkovaný karton
 • štětec
 • barvy
 • tužka
 • tenká gumička
 • lepidlo
 • nůžky
 • papírové talíře

Postup:

 1. Na papírovém talíři si vyznačíme polohu očí a vystřihneme je.
 2. Z barevného vlnkovaného kartonu vytvoříme obličej – klauna, lva, kočky…
 3. Utvoříme dírky pro protažení gumičky a protáhneme ji.

AUTOEVALUACE

Dětem se nejvíce líbila výroba masek a následný karneval, těžké byly úkoly s barevnými rybkami (algoritmy, pamatování si).

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
ppt2382 kBFoto - Brazílie
ppt1990 kBFoto - ohrožená zvířata
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek