Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Ze stáže ve waldorfské MŠ ve Francii

Ikona informativni

Ze stáže ve waldorfské MŠ ve Francii

Autor: Miroslava Knedlová
Anotace: Článek je věnován popisu stavu předškolní waldorfské pedagogiky v zahraničí (Francie), přístupu rodičů ke specifickému výchovnému systému a analýze fungování konkrétní WMŠ. Čtenář může text chápat jako čistě informativní, ale také jej využít pro inspiraci či pro srovnání přístupu laiků i odborníků v zahraničí s přístupem, který sám zná z české praxe.
Klíčová slova: waldorfská pedagogika, zahraniční stáž, alternativní školství

V rámci zpracování výzkumu pro vysokoškolskou odbornou činnost na FHS UTB ve Zlíně (na téma Osobnost a klíčové kompetence učitele ve waldorfské mateřské škole) jsem měla možnost strávit jedno tzv. trimestrální období ve waldorfské mateřské škole, a to jako asistentka pedagoga ve francouzském Avignonu. Ačkoli výzkumná činnost v této oblasti byla velmi zajímavá, obohacující a rozmanitá více než předpokládaly stanovené hypotézy, ráda bych tento příspěvek věnovala zprávě o tom, jak waldorfská předškolní pedagogika ve Francii funguje, jak se jí daří a jak ji vnímají rodiče a širší veřejnost. Věřím, že následující reflexe zkušeností může být inspirující jak pro pedagogy s oblastí zájmu v alternativních směrech, tak pro zastánce „klasické pedagogiky”.

Waldorfská pedagogika jako jedna z alternativ ke klasické pedagogice má v zahraničí podstatně delší tradici než u nás, kde se začala rozvíjet až na začátku devadesátých let. V Avignonu waldorfská škola navázala na již několikaleté působení waldorfské pedagogiky ve Francii. Ráda bych na tomto místě citovala ze své kvalifikační práce:

„Všechny waldorfské mateřské školy ve Francii (a ve většině dalších zemích světa – Česká republika je v tomto ohledu výjimkou) patří mezi soukromá zařízení, která svůj provoz hradí především z finančních příspěvků rodičů a případných sponzorských darů.

Ecole Rudolf Steiner en Région d´Avignon (Škola Rudolfa Steinera v Aignonském regionu) má své počátky již v roce 1987. Tehdy se sešla skupina rodičů se zájmem o waldorfskou pedagogiku z okolí města Avignon a založili svou první asociaci Point du jour (Střed dne). O čtyři roky později se k této skupině připojilo několik dalších rodičů, z jejichž řad byly také waldorfské učitelky. Tato skupina se rozhodla, jelikož mnohé děti dosáhly předškolního věku, založit v září roku 1992 mateřskou školu. Školka byla ve svých počátcích otevřena pro 10 dětí. V následujících letech se ke skupině přidávali další zájemci a o dva roky později zahájili rodiče výstavbu vlastní budovy školky, protože WMŠ doposud sídlila v pronajatých prostorách. Každý rok, s přibývajícím věkem dětí a novými třídami, byla společnými silami všech rodičů postavena budova pro jednu třídu. Dnes je mateřská škola kompletní (má čtyři třídy) a úsilím rodičů a učitelů docílila skupina také toho, že pro své děti dnes mají návaznost vzdělávání v základní a střední škole, které sami z vlastních finančních prostředků vybudovali.[1]

Krásný příklad všem (nejen) waldorfským školám a rodičům, který by mohl závidět – nebo se jím nechat inspirovat – kterýkoli vzdělávací systém na světě.

Česká republika může hovořit o velké výhodě, že má tu možnost zařadit waldorfské školy jako alternativy předškolního, základního i středoškolského vzdělávání mezi státní zařízení. To u nás teoreticky zajišťuje rovný přístup k tomuto vzdělávání a neomezuje se pouze na rodiče, kteří si mohou dovolit platit školné (ačkoli v zahraničí jsou školy také otevřeny všem – často funguje jakýsi výpomocný finanční systém mezi rodiči). Otázkou pak ale zůstává, zda by lidé, zvyklí na tento systém, byli vůbec schopni samostatné iniciativy a vlastních „investic” v podobě financí, času a práce. Asi by to u nás působilo neobvykle a nadmíru překvapivě.”


[1] Informace získané na základě praktické stáže a osobních rozhovorů.

Citace a použitá literatura:
[1] - KNEDLOVÁ, Miroslava. Zakládání waldorfské mateřské školy. 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 56 s.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 01. 06. 2010
Zobrazeno: 7539krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KNEDLOVÁ, Miroslava. Ze stáže ve waldorfské MŠ ve Francii. Metodický portál: Články [online]. 01. 06. 2010, [cit. 2020-02-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/8627/ZE-STAZE-VE-WALDORFSKE-MS-VE-FRANCII.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Miroslav MelicharVloženo: 02. 06. 2010 08:02
"Česká republika může hovořit o velké výhodě, že má tu možnost zařadit waldorfské školy jako alternativy předškolního, základního i středoškolského vzdělávání mezi státní zařízení. To u nás teoreticky zajišťuje rovný přístup k tomuto vzdělávání ..." Pro toho, kdo si přečetl některé dílo myslitele R.Steinera, je rovný přístup k tomuto proudu vzdělání při nejmenším zarážející. Filosofický základ, na němž waldorf.pedagíka stojí, vybočuje z běžně chápaných hranic normality.
2.Autor: Vladimír VáclavíkVloženo: 13. 04. 2011 17:20
Když něčemu nerozumíme tak to neznamená, že se jedná o špatnou věc. Waldorfské školy přispívají k rozšíření vzdělávací nabídky. U nás byla v období socialismu jejich existence z ideologických důvodů nemožná. Po dvaceti letech od pádu komunismu jsou už tyto školy součástí systému, jak to je ve vyspělých zemích běžné.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.