Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Návštěva z Norska

Informace o fungování norských předškolních vzdělávacích zařízení.

V pátek 13. listopadu 2009 nás navštívila skupina 13 učitelů z Norska. Zajímalo je prostředí našich MŠ, organizace podmínek, vybavenost škol, vzdělávání dětí i samotné děti.

Co jsme se od nich dozvěděli?

V Norsku jsou instituce denní péče (mateřské školy) součástí evropské tradice. V současné době tyto instituce zajišťují vzdělávání dětí i péči o jejich vývoj. Je naprosto přirozené, že ve školkách pracují i muži. Konkrétně ve Stavangeru, odkud skupina pedagogů přijela, pracuje ve školce 5 předškolních učitelů-mužů. Jeden učitel má na starosti maximálně 5 dětí.

Práce v „kindergarten“ se řídí Zákonem o institucích denní péče. Rodina a instituce denní péče zastávají vůči dítěti různé postavení. Rodina je domovem s hlubokými emocionálními vazbami. V institucích denní péče se děti rozvíjejí, vzdělávají, získávají další zkušenosti, nové zážitky. Společnost v Norsku, zejména „government“, je zodpovědná za zajišťování dobrých a bezpečných podmínek, v nichž děti vyrůstají. Tato péče zahrnuje i dostatečný počet mateřských škol. V institucích denní péče jsou také děti mladší tří let, které u nás spadají do kategorie jeslí.

Odpovědnost institucí denní péče i zodpovědnost rodičů by měly být v souladu, jak řekla S. Thommassen: o děti a jejich zájmy je třeba pečovat.

Na co se klade velký důraz?

Důraz je kladen na výuku pravidel společenského chování, interakci dítěte s ostatními dětmi, venkovní hru, zdraví dítěte a fyzickou aktivitu.

Vývoj dítěte je chápán jako pevné spojení vzájemného působení fyzické i mentální existence. Je samozřejmostí, že ve školkách jsou i děti handicapované, děti z nestálých i složitých rodinných podmínek. Vzdělávání těchto dětí je podporováno v každodenní interakci, je činnostní, odehrává se prostřednictvím strukturované práce. Venkovní hra, zdraví dítěte a fyzická aktivita spolu souvisejí, děti venku tráví hodně času.

Co se očekává od učitelů?

Vedoucí učitel nese odpovědnost za plánování, rozvoj činností a uplatňované metody. Kvalita instituce denní péče závisí nejenom na podmínkách, ale také na vůli učitelů dosáhnout určitého cíle. Hlavní učitel je zodpovědný za vedení všech zaměstnanců i za spolupráci s rodiči, plány schvaluje obec - „government“.

V naší mateřské škole se norským učitelům líbilo, zejména to, jak se děti projevovaly, chovaly mezi sebou i ve styku s cizinci. Jejich návštěvu nám budou připomínat dva usměvaví trollové se špičatými nosy, které nám přivezli a věnovali na památku.

Trollové
Trollové
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám