Očekávané výstupy: Viz. text
Časový rozsah: 1 týden
Věková skupina: 4 - 6 let" /> Očekávané výstupy: Viz. text
Časový rozsah: 1 týden
Věková skupina: 4 - 6 let" /> Očekávané výstupy: Viz. text
Časový rozsah: 1 týden
Věková skupina: 4 - 6 let" /> Svět knížek
Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Svět knížek

Praktický příspěvek
inspirace
střednědobý
Autor Markéta Kratochvílová
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tematický blok "Svět knížek" podle alternativního programu Začít spolu je zaměřen na zvýšení zájmu dětí o tištěné i mluvené slovo. Rozvíjí slovní zásobu, výslovnost, vyjadřování a dětskou fantazii.

Očekávané výstupy: Viz. text

Časový rozsah: 1 týden

Věková skupina: 4 - 6 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tento projekt podle alternativního programu "Začít spolu" je zaměřen na zvýšení zájmu dětí o tištěné i mluvené slovo. Rozvíjí slovní zásobu, výslovnost, vyjadřování a dětskou fantazii.
Očekávané výstupy: Viz. text
Časový rozsah: 1 týden
Věková skupina: 4 - 6 let


Tematický blok "Svět knížek" podle alternativního programu Začít spolu je zaměřen na zvýšení zájmu dětí o tištěné i mluvené slovo. Rozvíjí slovní zásobu, výslovnost, vyjadřování a dětskou fantazii.

Grafický týdenní plán

(Poznámka garanta: V příspěvku jsou v každém tématu uvedeny obě možné kategorie záměrů, tzn. jak očekávané výstupy, tak konkrétní cíle a to vždy pouze jeden, tedy ten hlavní. Je však zřejmé, že v rámci nabízených činností bude dosaženo více konkrétních cílů.)

1. den

Název lekce
MATERIÁLY KOLEM NÁS
Ranní kruh Přivítání
Po svačině se děti sejdou na koberci v kruhu. Spojí ruce, zazpívají písničku, pohladí kamaráda, sdělí si nové zážitky a přivítají nový den i své kamarády. Připomeneme si, co je za den, měsíc, období, počasí ...
Motivace

Knihy schované v kufru.

Hádanka
Mám rohy a nejsem čert,
mám listy a nejsem strom.
Nejsem živá, ale ožívám,
když mě otevřeš.

Ukázky různých druhů a velikostí knih.

Otázky
Z čeho se vyrábí papír?
Co se vyrábí ze dřeva?
Proč musíme dřevem šetřit?
Jaké znáte jiné materiály?

PRÁCE V CENTRECH
Ateliér

Výroba knihy

Očekávaný výstup
Uvědomit si, že slova se skládají z písmen.

Pomůcky
čtvrtky A4, papíry A4, nůžky, jehly s kulatou špičkou, bavlnka, lepidlo, pastelky, písmena vystřihaná z časopisů (nebo okopírovaná abeceda)

Postup
Děti přeloží jednu čtvrtku a dva papíry, vloží je do sebe tak, aby čtvrtka byla nahoře. Potom listy sešijí bavlnkou. Přinesou si oblíbenou knihu a její název sestaví z vystříhaných písmen a nalepí. Do knihy nakreslí ilustrace ke knize podle vlastní fantazie.

Knihy a písmena

Poznej, co je ze dřeva.

Očekávaný výstup
Rozeznávat různé druhy materiálů.

Postup
Na pracovním listu jsou nakresleny předměty z různých materiálů (sklenice, hřebík, kniha, oblečení, skříň...). Děti mají vybarvit jen ty, které jsou ze dřeva.

Hudba

Nácvik písně "Šípková Růženka" (Zpěvník pro MŠ - Malým zpěváčkům)

Očekávaný výstup
Pamatovat si text písně a správně frázovat.

Postup
Učitelka zahraje a zazpívá celou píseň. Potom děti opakují text. Rytmizujeme a tleskáme. Po skupinách zkoušíme zpívat za doprovodu klavíru.

Pokusy a objevy

Recyklování papíru

Očekávaný výstup
Rozvíjet jemnou motoriku. Chápat význam obnovy materiálů.

Pomůcky
staré noviny, nádoba, voda, škrob na prádlo nebo tapetové lepidlo, váleček, ponorný mixer, síť do oken

Postup
Děti trhají noviny na malé kousky, muchlají je a hází do nádoby s vodou. Přidáme škrob a mixérem rozmixujeme na hladkou kaši. Děti rozloží část hmoty na síť a válečkem vytvoří tenkou vrstvu. Necháme na topení schnout.

Poznámka
Po usušení je možné papírové tabulky použít na psaní (např. silným fixem). Zbytek materiálu schováme na papírovou abecedu.

Dílna

Třídění materiálů

Pedagogický záměr
Vést děti k ochraně životního prostředí.

Pomůcky
průhledný, modrý (papír), žlutý (plast) a zelený (sklo) igelitový pytel

Postup
Do průhledného pytle dáme předměty z různých materiálů. Na samolepící papír napíšeme nápisy - papír, sklo, plast. Děti třídí předměty podle materiálů do pytlů podle barvy. Na závěr nalepí správnou samolepku. V hodnotícím kruhu společně překontrolujeme.

Hodnotící kruh

Děti se sejdou opět v kruhu. Povídají ostatním o tom, co dělaly, ukáží, co ose povedlo. Kdo si zapamatoval, zkusí zazpívat kousek nové písně.

Pohybová hra
Honzík ztratil hračku

Očekávaný výstup
Umět rozlišovat materiály.

Postup
Učitelka říká: "Honzík ztratil hračku a byla vyrobená ze dřeva" (plastu, kovu, skla). Děti se snaží najít ve třídě správný materiál.

Poznámka
Lze přidat i barvy např.- z červeného plastu, černého kovu, apod.

Pobyt venku

Při pobytu venku se půjdeme podívat na práci v tiskárně.
Ukážeme dětem, kde jsou ve městě kontejnery na tříděný odpad

2. den

Název lekce
PÍSMO
Ranní kruh

Děti se sejdou v ranním kruhu (viz první den).

Pohybová hra
Zopakujeme hru " Honzík ztratil hračku".

Motivace

Zeptám se, co děti zaujalo na práci v tiskárně. Připomeneme si, jak knihy vznikají.

Děti dostanou za úkol přinést si z domova svoji oblíbenou knihu.

Ukážeme si různé druhy písma a vyzvu děti, aby přemýšlely, jak a proč písmo vzniklo. Vysvětlíme si, co je slepecké písmo a jak se čte. Potom si děti vyzkouší poznat předmět jen podle hmatu.

PRÁCE V CENTRECH
Domácnost

Pečení perníků

Očekávaný výstup
Dodržovat hygienické návyky při práci s potravinami.

Pomůcky
perníkové těsto (koupíme hotové nebo zaděláme podle receptu), hladká mouka na vál, vál na těsto nebo podobnou čistou podložku, mléko, štětec na potření perníků, papír na pečení, plech, elektrická trouba

Poznámka
Dbáme, aby se všichni pečlivě umyli a dodržovali zásady hygieny

Postup
Ingredience proděláme v hladké těsto. Děti vyválí na pomoučeném válu válečky, z kterých tvarují písmena. Přendáme na plech vyložený pečícím papírem. Děti potírají mlékem. Pečeme při 180°C.

Hudba

Rytmizace písně Šípková Růženka

Očekávaný výstup Zvládnout text celé písně. Umět správně rytmizovat.

Pomůcky
Rytmické nástroje.

Poznámka
K rytmizaci lze využít různé předměty (vařečky,lžíce apod.).

Postup
Zopakujeme text písně. Každý si vybere rytmický nástroj. Po skupinách děti zkouší rytmizaci části textu. Na závěr si zazpíváme za doprovodu klavíru i ostatních rytmických nástrojů.

Manipulační hry

Jak se čte slepecké písmo

Očekávaný výstup
Upevňovat si správný tvar písmen.

Pomůcky
plastelína, podložky, šátky

Postup
Děti tvarují různá písmena abecedy. Válejí válečky nebo vykrajují umělohmotným nožem. Potom zkoušejí písmena poznat hmatem se zavázanýma očima.

Ateliér

Vytváření otisků

Očekávaný výstup
Umět vhodně kombinovat barvy. Vytvářet abstraktní obrazy.

Pomůcky
čtvrtky A4, dřevěný váleček, ředěné temperové barvy (co nejvíce odstínů), štětce různých velikostí

Postup
Děti přeloží čtvrtku na polovinu. Na jedné vytvoří abstraktní barevný obraz. Připomeneme, že musí dávat větší množství barvy, aby rychle nezasychala. Na hotový obrázek přitiskneme druhou polovinu čtvrtky a několikrát přejedeme válečkem. Opatrně rozevřeme. Zjistíme, že není zcela stejný, je zrcadlový.

Knihy a písmena

Napodobování písma

Očekávaný výstup
Poznat různé druhy písma, procvičit grafomotoriku.

Pomůcky
kniha People, tuš, špejle, okopírované druhy písma

Postup
Necháme dětem prohlížet knihu People. Lidé se liší velikostí, barvou pleti, oblékáním, bydlením a také jazykem a písmem. Děti mají za úkol napodobit různé druhy písma. Nejdříve je obtáhnou a na další řádek zkusí sami.

Kostky a pohyb

Cvičení na malých gymnastických míčích

Konkrétní cíl
Zlepšit držení těla.

Postup
1. cvik - sed na míči, nohy mírně v rozkroku, chodidla na zem, ruce upažit, ramena tlačíme dozadu a dolů, hlavu držíme zpříma a pohupujeme se na míči.
2. cvik - leh na míči na břiše s oporem nohou o podložku zpevnit tělo a upažit- vzlétá letadlo- potom uvolnit celé tělo - letadlo přistává- opakovat.
3. cvik - leh na záda, míč přidržujeme nohama v oblasti kotníků, zvedat nohy i s míčem za hlavu, míč položit, nohy zpět, uvolnit se, nohy za hlavu a pokusit se uchopit míč nohama a přenést zpět.
4. cvik - sed roznožmo, narovnat záda, míč ručkováním koulet co nejdál před sebe a zpět, opakovat

Poznámka
Děti cvičí společně s učitelkou, napodobují její pohyby a ona slovně instruuje, jak mají cvik provést. Děti mohou také vymýšlet nové cviky

Pokusy a objevy

Papírová abeceda

Konkrétní cíl
Rozvíjení jemné motoriky.

Pomůcky
papírová drť (vytvořili jsme 1. den), staré noviny, papírové rámečky

Postup
Děti položí papírový rámeček na novinový papír a snaží se do něj vytvarovat písmeno z papírové drtě. Dáme na topení uschnout. Druhý nebo třetí den (záleží na vrstvě materiálu a teplotě) můžeme písmena natírat barvou.

Hodnotící kruh Děti se sejdou v kruhu. Zhodnotí, co se jim podařilo. Společně zkontrolujeme třídění odpadu. Zopakujeme relaxační hru - Poznej materiál podle zvuku (viz 1.den).
Pobyt venku Při pobytu venku navštívíme dětskou knihovnu.

3. den

Název lekce
DRUHY KNIH
Ranní kruh

Přivítání a kalendář - viz 1.den

Motivace

V kufru mám písmena z perníku. Každý si vylosuje jedno písmeno. Pokud ho chce získat, musí vymyslet slovo, které od písmena začíná.

Otázky
Co se nám líbilo při včerejší návštěvě knihovny?
Jak tam byly knihy roztříděny?
Jak s knihami zacházíme?

PRÁCE V CENTRECH
Kostky a pohyb

Stavba knihovny

Konkrétní cíl
Rozvíjení konstruktivní a tvořivé schopnosti dětí.

Pomůcky
velké kostky (dřevěné,polystyrénové...), různé desky, police, stolky, židličky, kartičky, pastelky, nápis knihovna, knihy

Postup
Ukážeme dětem materiál, z kterého mohou stavět, a prostor, kde bude knihovna. Připomeneme, co všechno by mělo v knihovně být. Děti se snaží vytvořit police a narovnají do nich knihy, které přinesly z domova. Z kartiček si vyrobí "průkaz do knihovny" a zahrají si tvořivou hru " na knihovnu".

Ateliér

Oblíbený hrdina z knížek

Očekávaný výstup
Zvládnout kresbu tuší, zvládnout techniku kolorované kresby

Pomůcky
čtvrtky A4, tuš, špejle, vodové barvy

Postup
Špejle děti namáčí do tuše a vytvoří kresbu. Připomeneme, že se tuší nevybarvuje. Po důkladném zaschnutí děti kresbu vybarví vodovými barvami.

Knihy a písmena

Přerovnání knihovny

Očekávaný výstup
Umět třídit knihy podle žánru.

Postup
Vyndáme všechny knihy z knihovny a děti se je snaží roztřídit podle žánru, podobně jako to viděly v knihovně. Police polepíme obrázky (např. o zvířatech, o dětech, o přírodě, o vesmíru...) a děti do nich rovnají knihy podle žánru a podle velikosti.

Manipulační hry

Obal na knihu

Konkrétní cíl
Rozvíjení jemné motoriky.

Pomůcky
slabý balící papír, kniha, lepenka na papír, pastelky

Postup Každému dítěti dáme přiměřeně velký kus balícího papíru a poradíme, jak obal vytvořit. Na obal děti opíší název knihy a pastelkami nakreslí obrázek ke knize podle své fantazie.

Hodnotící kruh

Děti se sejdou v kruhu a povídají o práci a o tom, jak se jim dařilo. Uspořádáme besedu o knihách přinesených z domova a vystavíme je do knihovny, kterou děti postavily.

Pobyt venku

Při vycházce do města navštívíme knihkupectví.

4. den

Název lekce
SVĚT RÝMU
Ranní kruh

Děti se sejdou v kruhu, přivítají se a udělají kalendář ( viz 1.den)

Motivace

Knihy schované v kufru (Špalíček veršů pohádek nebo jiné knihy s básněmi)

Četba veršované Červené Karkulky. Děti zkusí vyprávět klasickou Červenou Karkulku.

Otázky
Co je to rým?

Děti zkouší hledat slova, která se rýmují a vytleskávají je.

Pohybová hra

Sestav knížku

Očekávaný výstup
Umět spolupracovat ve skupině.

Pomůcky
dostatek barevných kartiček s procvaknutými otvory (čtyři barvy) - čtyři provázky ve stejných barvách

Postup
Rozdělíme děti do čtyř skupin. Každá skupina si zvolí jednoho velitele. Učitelka rozmístí po třídě barevné kartičky. Družstvo má za úkol posbírat všechny kartičky od své barvy, velitel je navléká na provázek, ostatní mu mohou pomáhat. Společně přepočítají kartičky a zaváží.

Poznámka
V roli velitele se děti střídají.

PRÁCE V CENTRECH
Ateliér

Malování pohádky

Očekávaný výstup
Umět zachytit děj.

Pomůcky
čtvrtky A3, lepenka, temperové barvy, dostatek různých štětců

Postup
Skupina dětí se domluví na pohádce a každý z nich zachytí část děje, který si zvolí. Potom obrázky seřadí podle děje a slepí papírovou lepenkou.

Hudba

Zpěv s doprovodem a taneční improvizace

Očekávaný výstup
Vyjádřit hudbu pohybem

Postup
S klavírem zopakujeme písničku Šípková Růženka (viz 1.den). Děti se pokusí vyjádřit píseň pohybem - improvizace. Střídáme po skupinách.

Manipulační hry

Výroba loutek k pohádce Červená Karkulka

Očekávaný výstup
Umět pracovat s textilem.

Pomůcky
šablony postav, nůžky na textil, špejle, lepidlo, odstřižky látek

Postup
Děti obkreslí 2x šablonu, vystřihnou, slepí a vloží mezi šablony špejli. Vystřihají kousky látek a polepují jimi připravené postavy z obou stran.

Pokusy a objevy

Natírání papírové abecedy

Pomůcky
barvy na papír, štětce

Postup
Usušená papírová písmena natíráme z obou stran vybranou barvou.

Kniha a písmena

Vymýšlení rýmů

Očekávaný výstup
Poznat slova, která se rýmují.

Pomůcky
pastelky, papíry, obrázky předmětů, zvířat, věcí a nápisem (obrázek klíče- pod ním nápis klíč, obrázek míč - nápis míč, drak - mrak atd.)

Postup
Papír o velikosti asi 20 x 10 cm děti přeloží na půl. Učitelka na tabuli připevní všechny obrázky s nápisy. Děti hledají slova, která se rýmují. Ty nakreslí na papír vedle sebe a opíší k nim i nápis.

Poznámka
Vyzveme děti, aby se pokusily vymyslet vlastní rým.

Domácnost

Pečení bábovek pro Červenou Karkulku

Očekávaný výstup
Umět postupovat podle receptu.

Pomůcky
papíry na recept, pastelky, formičky na malé bábovky, štětec, mísa, lžíce, sklenička (3dcl), potraviny dle receptu

Recept
3 skleničky polohrubé mouky, 2 skleničky cukru, 3 vejce, 1 sklenička oleje, 1 sklenička mléka, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový pudink

Postup
Přečteme recept a děti se ho pokusí nakreslit. Potom si všichni umyjí ruce. Odměří do mísy vše podle receptu. Štětcem vymažou bábovky, vysypou moukou a lžícemi nandají těsto do formiček. Pečeme při 180 °C.

Hodnotící kruh Děti se sejdou v kruhu a povídají o své práci. Přinesou kartičky s rýmy a vytleskáváme slova, která se rýmují. Kdo má zájem, předvede dětem pohybovou improvizaci k písni Šípková Růženka.
Pobyt venku

Vycházka na hřiště

Červená Karkulka
Rozdělíme děti do dvou skupin. Postaví se do dvou řad čelem proti sobě na vzdálenost asi 2 metrů. Jedna řada jsou červení a druzí bílí. Učitelka vypráví pohádku o Červené Karkulce. Jakmile děti ve vyprávění slyší slovo "červená", honí červení bílé. Pokud slyší slovo " bílá", honí bílí červené.

Poznámka
Je třeba vymezit prostor, ve kterém se děti honí. Kdo je chycen přechází ke druhé skupině. Při vyprávění učitelka zařazuje barvy neobvykle. (Lze využít jiné barvy i jiné příběhy.).

5. den

Název lekce
SVĚT POHÁDEK
Ranní kruh

Děti se sejdou v ranním kruhu a přivítají se ( viz 1.den).

Motivace

Hudební hádanky
Z CD Písničky k pohádkám pouštíme krátké úryvky a děti se snaží poznat, z které jsou pohádky. Vyzveme děti, aby také zazpívaly svou oblíbenou písničku z pohádky.

Otázky
Co je to pohádka?
Co se mi na pohádce nejvíce líbí?
Jaká je tvá oblíbená pohádková postava?

Pohybová hra

Sestav knížku (viz 4.den)

PRÁCE V CENTRECH
Dramatické hry

Pohádka Červená Karkulka

Očekávaný výstup
Umět mluvit a současně pohybovat loutkou.

Postup
Využijeme loutky, které děti vyrobily 4. den. Děti si rozdělí role a zahrají pohádku.

Poznámka
Děti se v rolích střídají. Někdo může dělat i diváka. Připomeneme, že herci musí mluvit výrazně a hlasitě.

Manipulační hry

Puzzle z obrázku

Očekávaný výstup
Umět střihat přesně po lince.

Pomůcky
čtvrtky A4, křídy, průhledná fólie, tužky, nůžky, obálky

Postup
Děti nakreslí křídami svoji oblíbenou pohádkovou postavu. Za pomoci učitelky obrázek polepí průhlednou fólií. Na zadní stranu nakreslí čáry, podle kterých obrázek pečlivě rozstříhají. Obrázek se pokusí složit a uloží si ho do obálky, kterou si podepíší.

Poznámka
Upozorníme děti, že nesmí žádnou část odstřihnout, jinak nepůjde obrázek složit.

Kniha a písmena

Opis slova POHÁDKA

Očekávaný výstup
Umět sestavit slovo podle předlohy.

Pomůcky
papíry A4, sada papírových písmen, (k dostání v papírnictví-písmena na nástěnku), pastelky, tužky

Postup
Slovo POHÁDKA napíšeme nebo sestavíme na tabuli. Na stůl dáme dostatek potřebných písmen. Děti sestaví slovo vybarví, písmena a nakreslí svoji oblíbenou pohádku.

Poznámka
Děti upozorníme, že začínáme psát z levé strany (procvičíme pravá a levá ruka).

Dílna

Kytička pro Červenou Karkulku

Konkrétní cíl
Procvičování jemné motoriky při práci s jemným papírem.

Pomůcky
papírové kapesníčky, špejle, zelený krepový papír, zelená bavlnka

Postup
Kapesníčky rozložíme a rozstřihneme na čtyři čtverce. Opatrně rozebereme na jednotlivé vrstvy. Čtverce uprostřed napichujeme na špejle. Rohy otáčíme tak, aby směřovaly různými směry. Potom pevně přivážeme na špejli a jemně prsty vytvarujeme květ. Špejli obalíme krepovým papírem a obtočíme bavlnkou. Z krepového papíru můžeme vystřihat listy a přilepit.

Poznámka
Okraje květů můžeme tónovat vodovými barvami.

Kostky a pohyb

Cvičení v tělocvičně

Konkrétní cíl
Zdokonalení obratnosti při cvičení na nářadí.

Pomůcky
vybavená tělocvična

Postup
Děti cvičí na nářadích, které tělocvična poskytuje - skluzavka, bazén s míčky, horolezecká stěna, provazový žebřík, žíněnky...

Poznámka
Děti si vybírají pohybovou činnost, učitelka jen dbá na bezpečnost a střídání dětí.

Hodnotící kruh

Připravíme si kostýmy a pomůcky k pohádce Červená Karkulka (využijeme bábovky ze 4. dne a vyrobené květiny).

Děti se sejdou v kruhu a hovoří o své práci. Kdo vyrobil puzzle, ukáže ostatním, jak je umí složit.

Zeptáme se, kdo by chtěl být herec. Co musí herec umět? Děti si podle zájmu rozdělí role v pohádce Červená Karkulka. Ostatní budou diváci. Podle zájmu se děti vystřídají. Na závěr rozkrájíme bábovičky a rozdělíme dětem a pochválíme je za celotýdenní práci.

Pobyt venku

Při pobytu venku zopakujeme hru Červená Karkulka (můžeme zvolit pohádku podle výběru dětí).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek