Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Metodická řada - cvičení na rehabilitačních...

Metodická řada - cvičení na rehabilitačních míčích

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Zdenka Feriančíková
V rámci výuky předmětu Formy a obsah předškolního vzdělávání dochází k ujasňování si některých metodických postupů a forem předškolního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že studentky kombinovaného studia oboru Učitelství MŠ jsou většinou již zkušenými učitelkami, vznikají v rámci jejich ročníkových prací zajímavé metodické studie, které jsou mnohdy velmi podnětné.

Pozn. Článek vznikl za odborného vedení Mgr. Evy Svobodové.

Specifickým cílem pohybových aktivit je naučit děti ovládat určité náčiní, v tomto případě rehabilitační míč (udržet se na něm, kutálet jím apod.).

Při cvičení je nutné dodržovat pravidla pro bezpečné cvičení na míčích a s míči. Učitelka musí především určit pro děti správnou velikost míče - jeho průměr musí odpovídat proporcím každého dítěte (úhel v kolenou při sedu na míči by měl být cca 95°).

Činnosti (zobrazení) Činnosti, příležitosti, náměty, motivace (popis) Metodické poznámky
Čeho si u dětí všímáme
Zpětná vazba
Kutálení míče
 • při chůzi
 • při běhu
 • se změnou směru
 • ve dvojicích
Neublížit sobě ani svým kamarádům, využívat a střídat obě ruce, reagovat na znamení.
Sed na míči + pohupy a pohyby paží

Foto
1. Foto
 

 

Foto
2. Foto
 
 • sed na míči roznožný, obě nohy celou ploskou na zemi
 • přidat různé pohyby paží, např."ptačí křídla" a letíme do teplých krajin (obr. 1 - ruce na ramena = vlaštovka s malými křídly, obr.2 - čáp s velkými křídly apod.)

Správný sed na míči by neměl být přímo ve středu, ale malinko vepředu.

Nohy v mírném roznožení se celou ploskou opírají o zem, břicho je zatažené (zpevněné) a záda rovná. Ramena tlačit směrem dolů (nezvedat je), lopatky k sobě a hlavu držet vzhůru.

Při tomto cviku jsou zapojené téměř všechny svaly těla a samy děti po chvilce zjistí, že pokud někde povolí, tak spadnou, a naším cílem je se na balonu udržet.

Sed na míči + pohyby nohou

Foto
3. Foto
 

 

Foto
4. Foto
 

 

 • sed na míči roznožný, vzpažit zevnitř (obr 3), střídavě zvedat koleno jedné a druhé nohy s krátkou výdrží, chodidlo nad zemí (zebe nás x pálí nás, čáp stojí na jedné noze...)

Cvik pro děti, které mají dobré koordinační schopnosti a na míči zvládají dobře sedět, bez problémů s balancí.

Pokud se děti na balonu neudrží, mohou připažit a rukama se přidržovat balonu (obr.4).

Rovná záda v sedu na míči

Foto
5. Foto
 

 

Foto
6. Foto
 


 

 • základní polohy jako na obr. 3, vzpažit s protažením do výšky (vykvetla květina, ale děti ji zapomněly zalévat a květina vadla)
 • pomalý předklon (obr. 5), dlaně se mezi nohama dotýkají země (obr. 6)

Uvědomit si rozdíl mezi správným držením těla v sedu (rovná záda) a nesprávným (kulatá záda). Sed, ruce položit na kolena, narovnat záda. Opakovat několikrát za sebou, aby si děti tento rozdíl zažily.

Zařazujeme vždy, když vidíme nesprávné držení těla v sedu.

Sed na míči + pohyby pánve

Foto
7. Foto
 

 

Foto
8. Foto
 

 

 • sed roznožný, upažit dolů (obr. 7)
 • pohyby pánví vpřed, vzad, vpravo, vlevo (obr. 8)
 • spojit pohyby do všech čtyř stran, ruce pomáhají udržovat rovnováhu
Rytmizovat pohyby podle říkadla, což je dětem velmi blízké. Využívat pojmů pro orientaci - vpravo,vlevo, vpřed, vzad.
Ze sedu postupný leh
Foto
9. Foto
 
 • sed na míči snožný (chodidla u sebe) pomocí krokování postupný leh na míči; ze strany přidržovat míč rukama, krokováním zpět do sedu (obr.9)
 • mraveneček dělá malé krůčky vpřed a zpátky (s dětmi vymýšlíme synonyma: ťape, cupitá...).
Učit se držet rovnováhu na míči a společně i protahovat zádové svaly (prevence kulatých zad).
Cvičení rovnováhy

Foto
10. Foto
 
Foto
11. Foto
 
Foto
12. Foto
 
 • sed na míči skrčný, upažit dolů, nohy nad zemí paty tlačit vzhůru
 • celými dolními končetinami stlačovat míč a současně držet rovnováhu (obr, 10)
 • tlačíme bez opory pokrčené nohy do míče (chodidly, koleny kotníky) (obr. 11)
Upozornit děti na mírný posun na míči vzad a na upažení dolů (lépe se udržuje rovnováha). Při pocitu "asi spadnu" dát rychle nohy na zem (obr. 12).
Leh na břiše na míči s oporem nohou o podložku

Foto
13. Foto
 
Foto
14. Foto
 
foto
15. foto
 
 • z kleku "stíhačka"- leh na břiše na míči oporem o špičky natažených nohou (obr.13), vzpažit dlaně vpřed, horní polovinu těla zvedat nahoru, ruce do zapažení (obr. 14), tělo zůstává nahoře (křídla); přistáváme - vzpažit, zpět do kleku (obr. 15).
Posilování zádových svalů, necvičit dlouho, nutně zařadit relaxaci - "líný brouk" - kolena široce kolem míče na zemi, hlava a ruce na míči, malé dokutálení na míči vpřed-vzad, vpravo-vlevo.
Posuny na míči na břiše

Foto
16. Foto
 

 

 • leh na břiše na míči, přeručkovat vpřed i zpět s nataženýma nohama, míč zůstává pod pánví (obr.16)
Neopakovat dlouho, opět zařadit relaxaci.
Výdrž v lehu na míči

Foto
17. Foto
 

 

 • leh na míči, ruce v týl (za hlavu)
 • pohupování - opor o paty, nebo o celá chodidla, nohy natažené (obr. 17)
Důležité pro dobrou stabilitu je roznožení; pozor na správné držení hlavy (opora krční páteře).
Akrobatické cviky

Foto
18. Foto
 

 

Foto
19. Foto
 

 

Foto
20. Foto
 

 

Foto
21. Foto
 

 

 • "šnek" (klubíčko) - míč pod břichem (obr. 18)
 • ručkovat vpřed (obr. 19) - klek na míč, sed na paty - rozmotat
 • rovnováha - míč pod břichem, ruce i nohy ve vzduchu (v upažení či zapažení a v roznožení) (obr. 20, 21)
Zpočátku provádíme s dopomocí.
Kooperativní hry
 • "na jelena" kutálením - jedno dítě stojí uprostřed kruhu a snaží se vyhnout míči, který si ostatní posílají mezi sebou.
Zařazovat na konec cvičení pro uvolnění a relaxaci, respektovat, pokud dítě nechce jít doprostřed. Velmi dobře působí na děti, pokud jde doprostřed i paní učitelka.

Dalšími doprovodnými (doplňkovými) cviky mohou být např. vyrovnávací cviky pro různé části těla, cviky v různých polohách, využít míč i jako oporu nohou atd. Dnes jsou k dispozici různé publikace, které lze využít a sestavit si podle nich cvičení šité na míru skupině, se kterou právě cvičíme.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek