Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Postřehy z mateřských škol ve Švédsku

Ikona informativni

Postřehy z mateřských škol ve Švédsku

Autor: Dana Moravcová
Anotace: Tento článek popisuje fungování MŠ ve Švédsku očima autorky.
Klíčová slova: švédsko
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.


V rámci programu Arion jsem se v květnu 2005 zúčastnila studijního pobytu ve Švédku, jehož cílem bylo seznámení s tamním vzdělávacím systémem. Tento článek obsahuje postřehy z praktického fungování. Druhý (zde) přináší popis švédského systému předškolního vzdělávání.


Budovy mateřských škol, které jsem navštívila, byly vždy situovány v blízkosti základní školy. Jedná se o přízemní, velmi členité budovy s mnoha, spíše menšími prostorami, než na jaké jsme zvyklí u nás (prostor pro jednotlivá oddělení je tvořen více menšími místnostmi) u účelově stavěných budov MŠ. Uspořádání prostoru vede k vytváření menších herních skupin.

Organizace dne

Provoz mateřských škol je podobný našemu - školy jsou otevřeny cca od 6,30 do 17,30 hodin. Třídy jsou většinou věkově homogenní, díky prostorovému uspořádání, s možností oddělené hry v menších skupinách. Průměrně je ve třídě zapsáno 25 až 28 dětí.

O každou třídu pečují tři učitelky, které se střídají tak, aby s dětmi pracovaly vždy dvě. Děti jsou v maximální míře vedeny k samostatnosti.

Např. při obědě sedí učitelka s 5-6 dětmi u stolu a děti si samostatně nabírají přílohu, hlavní jídlo i salát (ten je samozřejmostí každý den). Samostatně také stolují, učitelka jim nepomáhá, nedokrmuje, děti jsou vedeny k tomu, aby jedly podle své potřeby a dojedly vše, co si na talíř daly. K pití mají všichni (i učitelé) mléko nebo vodu. Místo moučníku dostanou děti na výběr z několika druhů ovoce a křehký chléb s máslem.

Věcné vybavení

Velikost nábytku není nijak zvlášť přizpůsobována věku dětí. Děti si hrají a pracují u stolů běžné velikosti. Všude mají pouze židle nastavitelné podle výšky dětí.

Také u sociálních zařízení jsem marně hledala realizaci norem EU. Děti měly k dispozici dvě umyvadla v běžné výšce (menší děti k dispozici umělohmotné stojánky). Také toalety byly pouze dvě (běžné velikosti a s dveřmi). Ručníky nebyly odděleny paravánkem, ale střídavě rozvěšeny tak, aby se nedotýkaly. (Pozn. Autorky: Nikde v Evropě jsem se zatím nesetkala s tak přísnými požadavky na vybavení škol jako v České republice.)

Spolupráce s rodiči

O skutečné snaze (ne pouze formální) maximálně rozvinout osobnost každého dítěte mne přesvědčila i spolupráce s rodiči při získávání informací o dítěti. Rodiče společně s pedagogy asi měsíc po nástupu do MŠ vyplňují dotazník o dítěti a domlouvají společné postupy, jak dítě vést. Druhé setkání učitele s rodiči se realizuje po půl roce, kdy společně hodnotí pokrok ve vývoji dítěte.

Další postřehy

Pro zajištění bezpečnosti dětí při vycházkách děti nosí vestičky výrazné barvy s adresou a telefonem školy (jednoduché, laciné řešení jak mít přehled o dětech při pohybu mimo školu).

Společně s dětmi a učitelkami jedné z přípravných tříd jsem měla možnost navštívit knihovnu v blízkosti školy. Děti byly na návštěvu knihovny evidentně zvyklé. Každé mělo svoji legitimaci a mohlo si vybrat tři knihy pro zapůjčení domů. Při další pravidelně se opakující návštěvě knihy vrátí. Při příchodu do dětského oddělení se děti samostatně rozeběhly k jednotlivým tematickým oddělením, kde si v malých skupinkách prohlížely knihy podle svého zájmu. Vše probíhalo v klidu, bez napomínání a okřikování dospělých, i když si knihy prohlížely na zemi.

Doplňující instituce

NAVET, je centrem vědy a techniky pro děti od 4 - 5 let výše. Denně jej navštíví 10 - 12 školních tříd. Zaměstnanci připravují tematické celky a projekty, v nichž vedou děti k ochraně prostředí, jsou jim názorně vysvětlovány např. fyzikální a přírodní zákony nebo se seznamují s matematikou v dobách starověkého Řecka. Tato instituce je velmi oblíbená a populární.

Závěrem

Zamýšlela jsem se nad tím, jak je možné, že všude, nejen ve škole vládne klidná atmosféra, děti si neubližují, nejsou agresivní, nejsou hlučné, jsou spolehlivé, ke škole mají pozitivní vztah apod. a dospěla jsem k závěru, že vše je v jednoduchosti předávaných poznatků. Děti nejsou přetěžovány, je rozvíjena jejich osobnostní stránka, nejsou zahlcovány množstvím informací (méně někdy znamená více).

Učitelé nejsou zahlcováni administrativou, nejsou stresováni, a tudíž ani sami nestresují děti. Maximálně se věnují poznání osobnosti dítěte a rozvoji jeho reálných možností. Mají k dispozici příjemné zázemí a čas na odpočinek.

Promyšlenost přístupu k dětem a nepřetěžování dětí se odráží v chování a fungování celé společnosti. Lidé se k sobě chovají přátelsky a vlídně, nesetkala jsem se s nikým, kdo odmítl radu nebo pomoc (a to nejen lidé z řad organizátorů).

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 27. 02. 2006
Zobrazeno: 5959krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MORAVCOVÁ, Dana. Postřehy z mateřských škol ve Švédsku. Metodický portál: Články [online]. 27. 02. 2006, [cit. 2020-07-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/476/POSTREHY-Z-MATERSKYCH-SKOL-VE-SVEDSKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.