Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Podpora pohybových aktivit dětí během celého...

Podpora pohybových aktivit dětí během celého dne

Informativní příspěvek
Autor Marie Šišková
Základním předpokladem volného pohybu dětí po našich minitělocvičnách je na jedné straně vymezení bezpečnostních pravidel (snažíme se, aby je děti po častém nenásilném připomínání vzaly za své) a na straně druhé úprava prostředí.

Mateřská škola Kralupy n. Vlt., Gen. Klapálka1

PROJEKT

na podporu cvičení a pohybových aktivit dětí
během celého dne

Původní projekt byl vypracován již v roce 1996 a byl financován sponzorem k. p. Kaučuk (60.000,- Kč), z financí získanými za sběr papíru (30.000,- Kč) a dále z ONIV a dotací od zřizovatele.

Projekt vycházel ze stávajícího vybavení tříd a zahrady. Každá třída byla dovybavena některými shodnými a rozdílnými prvky, které si mezi sebou třídy vyměňovaly. Důvod:
1) nepřeplnit zbytečně vymezený prostor;
2) oživit a získat zájem dětí;
3) efektivně využít dané finance v pestré nabídce různých firem.

Uskutečněním projektu však naše práce neskončila. Daný program byl dále rozvíjen a doplňován. Každý rok prochází všechno nářadí odbornou revizí.

Projekt byl vypracován ředitelkou školy za spolupráce všech učitelek.

Kralupy n. Vlt., 11.11.2005
Marie Šišková


1 Gen. Klapálka 976, 278 01 Kralupy n. Vlt., tel.: 315 723 709, fax.: 315 729 197, e-mail: msklapalka@tiscali.cz


Charakteristika projektu

Základním předpokladem volného pohybu dětí po našich minitělocvičnách je vymezení bezpečnostních pravidel, snažíme se, aby je děti po častém nenásilném připomínání vzaly za své.

Při pohybových činnostech (např. cvičení na stanovištích nebo překážkových dráhách) vytváříme základy klíčových kompetencí - k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské. Členitost prostoru a pestrá nabídka nutí dítě pozorovat, experimentovat a získané poznatky dále využívat. Dítě se učí odhadovat své síly, požádat o pomoc, ale i pomoc nabídnout. Vedeme děti k odpovědnosti za své chování a učíme je domýšlet vzniklé situace (co by se stalo, kdyby ...). Děti se přirozenou cestou učí trpělivosti (ne vždy se vše podaří napoprvé - počkám až docvičí kamarád …), ohleduplnosti a taktnímu jednání. Děti si postupně organizují hru samostatně a vybírají si, které nářadí rozloží a které naopak uklidí. Někdy se musí podrobit přání kamarádů, nebo najít argumenty a kamarády získat pro svůj nápad. Děti poznávají, že agresivita a bezohlednost se nevyplácí, že je lepší konflikty řešit dohodou. Děti získávají i mnoho dalších elementárních poznatků.

Organizace

Dostatečný prostor s promyšleným a snadno dostupným vybavením podněcuje děti k rozvoji pohybových dovedností, nepotlačuje ani neomezuje jejich přirozenou touhu po pohybu, zdolávání překážek. Nevedeme děti k výkonnostním cílům, ale k tomu, aby měly z pohybu radost, aby ke cvičení přistupovaly tvořivě a aby si osvojily přirozené reakce a obrané reflexy (při zakopnutí, uklouznutí či jiných nečekaných událostech).

Třídy máme stejné, vždy obdélník 7 x 18m, ale vymezený prostor pro cvičení má každá třída jiný.

Původní vybavení všech tříd

Žebřiny, malé lavičky, žíněnky, Polykarpova stavebnice, gumové míče malé a velké, švihadla, lana, kuželky, strachový pytel, stuhy, šátky.

Projekt

Doplněno do všech tříd

Nářadí a náčiní Činnosti a aktivity
šplhací síť v rámu - upevněná do prostoru horizontální šplhání z obou stran, cvičení obratnosti
velká lavička s háky na zavěšení chůze po zvýšené a šikmé ploše, plazení s přitahováním a dalšími obměnami
3 bedny různých velikostí a barev - horní deska polstrovaná, postraní otvory pro prolézání a možnost zasunutí desky pro chůzi po zvýšené rovině cvičení odvahy, obratnosti, rovnováhy, výstup na bedny možný i po žebříku, "slepičí líze", poznávání základních barev
šplhací kovová tyč (jen předškoláci) děti šplhají podle zájmu a obratnosti (v loňském školním roce zvládly šplhání dvě třetiny předškoláků)
hrazdička k zavěšení na žebřiny využívána k zavěšování dětí nebo k přidržení při klouzání po zavěšené lavičce
plošina k zavěšení skluzavky na žebřiny výstup na ni po žebříku nebo "slepičí líze" - cvičení obratnosti, učit děti soustředit se na daný úkon (co by se stalo, kdybych někoho strčil)
trampolína umožňuje měkký dopad při skákání (procvičení rovnováhy), dává hodně radosti ze skákání i těm, kteří volí raději klidnější činnosti
rovnovážné desky - různé druhy a tvary plynulé přenášení těžiště a cvičení trpělivosti (např. u desky s bludištěm)
molitanové stavebnice - různé tvary a barvy využíváme pro překážkové dráhy i další různé hry
dřevěné polokoule, chůdy, dětské chůdy, molitanové míče - malé i velké

Pouze v jednom provedení

Nářadí a náčiní Činnosti a aktivity
horolezecká stěna - skládá se ze 3 desek s horolezeckými úchyty, děti však nestoupají vzhůru, ale lezou do strany 30 -50 cm nad zemí cvičení podporuje pohybovou zručnost, obratnost, myšlení, odvahu, pomáhá překonávat strach z výšky, velmi oblíbené nářadí
kladinka "Jůlinka" - kladina je ze 3 částí, plastové trubky 12cm nad zemí a lze ji používat rovnou nebo 2x zahnutou cvičení rovnováhy, cvičení správného držení těla, vzájemná ohleduplnost a pomoc mezi dětmi, radost z úspěchu kamaráda
plošina na žebřiny - umožňuje připojení žebříku nebo "slepičí lízy" a skluzavky
"Hory, doly" - sestava 2 různých trubkových hranolů, ke kterým se připojují různé plošiny, skluzavka, "líza" umožňuje nejrůznější obměny chůze, lezení, plížení a podobně
gymnastický běhoun převaly a jiná cvičení
dětská koza využíváme k přelézání, podlézání, některé nestarší děti umí i roznožku
švédská bedna využíváme v překážkové dráze a na seskok dolů z vyšší roviny

Dále dokupováno

Nářadí a náčiní Činnosti a aktivity
2x sestavovací barevná kladina - rovná i vlnovka
molitanová lokomotiva prolézání, přelézání, podlézání
závěsná houpačka - pro všechny třídy
lyže pro dvojici dětí koordinovat svůj pohyb s kamarádem
overbaly, gymbaly s úchyty i bez nich, padáky, šlápoty, obruče ...

Pohybové aktivity na zahradě:
Protože se projekt zabýval pohybem po celý den, nemohla být opomenuta ani zahrada. Zde jsme stávající stav doplnili:

  • průlezkou koně, kde se leze na horní plošinu po síti nebo po žebříku;
  • jezevčíkem (kláda na řetízcích) - houpání, chůze po pohyblivé rovině.

Hodně radosti udělala dětem 2 auta, která se uvádí do pohybu rukama a řídí se nohama. Ne každý zvládl jízdu hned na první pokus. Máme dětské fotbalové hřiště, prostor s brankami na hokejbal, volejbalové koše i na zahradě, namalované panáky na skákání a samozřejmě tříkolky, kola, koloběžky, barevné jehlany pro hru na dopravu.

Spolupráce s rodiči

V letošním roce připravujeme spolu s rodiči podklady pro projektanta a chceme během zimy vypracovat projekt na zásadní úpravu zahrady. Celou akci chceme opět zajistit s pomocí sponzorů.

Další aktivity

Z dalších aktivit nesmím zapomenout na celoroční plavání a vycházky do okolí s nejrůznějšími cíly - hon na lišku, poznávání zajímavostí, táborák.

Hodnocení

A jaké byly ohlasy? Radost dětí i naše při pohledu na nadšení a pokroky dětí. Velká spokojenost rodičů, kteří se rádi zapojují do pomoci školce, protože ví, že ušetřené finance využijeme na nákup nejrůznějších pomůcek, hraček i materiálů pro jejich děti. Rádi se u nás posadí a nechají si předvést, co nového jejich děti umí. Často se k nám hlásí děti z obvodů jiných mateřských škol.

V listopadu 2005 jsme měli na naší mateřské škole ČŠI a potěšil nás zápis, že sportovní nářadí a náčiní je zastoupeno v široké, výrazně nadstandardní škále a že pohybové dovednosti mladších dětí jsou na úrovni odpovídající věkovým možnostem, u starších dětí jsou v této oblasti výsledky vynikající.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám