Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Podzimní les sovičky Jůly

Podzimní les sovičky Jůly

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Jana Mlynková
V dětech se snažíme probouzet potřebu pobývat v podzimní přírodě, hledat její krásy a zákonitosti, učit je přírodu chránit, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, vnímat přírodu a její proměny všemi smysly.

Očekávané výstupy:

 • umět pojmenovat, rozlišit, třídit volně žijící, domácí a exotická zvířata;
 • osvojovat si poznatky o volně žijících zvířatech, o soužití s nimi, jak jim pomáhat před zimou;
 • vědět, co do lesa patří x nepatří, co se vyrábí ze dřeva;
 • rozvíjet pohybové dovednosti;
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou;
 • určovat počáteční písmena slov;
 • stříhat papír, skládat dle vzoru, procvičovat jemnou motoriku;
 • orientovat se v číselné řadě do 6, orientovat se v prostoru - před, za, pod, nad, vedle, mezi;
 • rozvíjet fantazii a představivost.

Vzdělávací nabídka:

Kamarádka sova a její úkoly

 • každý den plníme nějaký úkol od sovičky Jůly:
  • v ranním bloku malujeme stromy (smrky) a instalujeme je s dětmi do herny;
  • "Sova houká po lese, pojďte děti, pojďte sem" - návštěva sovičky Jůly (učitelka je převlečena do masky sovy), sova hledá "les";
 • veverky čiperky:
  • Jůle bylo smutno, že zde děti nebyly, vyjádříme si pocity: radost, veselí, smutek, čekání, stýskání - letěla tedy za kamarádkou - moudrou sovou, od které dostala dárek (keramickou sovičku sedící na knihách - v komunikačním kruhu si ji děti pošlou, zmáčknou, aby byly také tak moudré, vše probíhá potichoučku, aby kouzlo fungovalo);
  • učitelka zazpívá dětem písničku "Seděly dvě veverky na vysoké jedli" - děti drží veverce pěsti, aby vylezla co nejvýš (na žebřiny, děti dávají záchranu);
 • papírové kamarádky:
  • z papíru vyrábíme kamarádky sovičky - překládání, stříhání, dokreslování ....

Lesní zvěř

 • "Která zvířátka patří do mého lesa?" - třídíme obrázky zvířat na volně žijící, domácí, exotická (obrázky připevňujeme na šňůrku k papírové sově nebo je dáváme do ZOO vytvořené ze stavebnice či do domácího statku, který děti postavily během odpoledních činností).

Zásoby na zimu:

 • slyšíme pláč - přemýšlíme, kdo by mohl v lese plakat, odkud se zvuk ozývá - úvahy dětí, zamyšlení, nacházíme plačící smutnou veverku, dramatizace, improvizační scénka: "Proč veverka pláče?" "Nenachystala si zásoby na zimu. Pomůžeme jí?" (kamarádství, sounáležitost, cítění, vztah k živé přírodě);
 • jak ještě můžeme zvířátkům pomoci - kaštany, krmelec, krmítka - rozhovory o přírodě týkající se přezimování zvířat a jejich obživy.

Pelíšky:

 • děti se promění na veverky, nasadí si čelenky vyrobené v ranním bloku, doskáčí si pro pelíšky - kroužky, podle pokynů nosí do pelíšků zásoby (daný počet - 3 šišky, 2 oříšky apod.).

Počty:

 • vzájemně se představujeme - ptáme se na věk dětí;
 • počítáme - sově je šest let a cestou poztrácela šest obálek - hledáme v prostoru, řadíme dopisy podle počtu nakreslených stromů;
 • jak to uděláš, aby bylo všechno stejné, počítáme čeho je více x méně apod.

Dobrý skutek:

 • "Lesní pexeso" - vyrobeno z nařezaných koleček silnějšího klacíku, doplněno kresbou fixem, hledáme dvojice, pokud někdo najde věc, která do lesa nepatří nebo se v lese nedělá (plastová, skleněná láhev, papírky, noviny, kelímek od jogurtu, hořící cigareta, hrající rádio, křičící pusa, oheň, ...), odstraníme ji; ostatní děti dotyčného za dobrý čin pohladí, děti vědí kam a proč s tímto odpadem;
 • chceme vykonat dobrý skutek - Co je to? Už jsi ho někdy udělal? My ano. Děti se zapojují a vypráví o svých zážitcích - jsme rádi, že jsme veverce pomohli, ona nás zve na lesní ples - I. Rybářová MC - "Skákaly si veverky hop sem, hop tam" - cvičení, tanec na závěr, hodnocení.

Obora se zvířátky:

 • vyrobíme lesní oboru - malujeme tuší a temperou, vystřihujeme, nalepujeme na pomalované čtvrtky - strom, veverka, ježek, sova, myška, pařez apod.;
 • o vycházce nacházíme samorosty, snažíme se vyjádřit, co nám připomínají.

Lesní puzzle:

 • sestavujeme rozstříhané obrázky zvířat, pomáháme kamarádovi při nesnázích se skládáním.

Výrobky ze dřeva

 • vyprávíme si, co je vyrobeno ze dřeva (hledáme v prostoru, při pobytu venku), využíváme didaktické pomůcky "Z čeho se vyrábí" (Komenium);
 • ze dřeva jsou i hudební nástroje - zahrajeme a zazpíváme si písničky: "Seděly dvě veverky", "Já do lesa nepojedu", "Sedí liška", písně ztvárňujeme i pohybem a hrou na tělo.

Knihy o přírodě

 • u stolečku prohlížíme knihy s lesní tematikou.

Tajemná věc

 • "V kouzelném lese, na zelené pasece spí tajemná věc začínající na písmeno S" - hledáme podle začátečních písmen nebo určujeme podle názvu.

Co do lesa patří X nepatří:

 • určujeme, co do lesa patří x nepatří - obrázky, předměty, hledáme i o vycházce do parku v Podstrání - "úklid", pozorování veverek a lesního prostředí.
 • Lesní labyrint

  • "navigátor v lese" - labyrint v prostoru vymezen lanem, starší děti procházejí se zavázanýma očima cestu dle navigace - otoč se vlevo, vpravo (ke dveřím, k oknu), jdi rovně apod. až k cíli, kde podle hmatu vyber z ošatky věc, která patří do lesa.

  Další činnosti a hry:

  • grafomotorické cviky na tabuli - ///// (jednoduché smrčky);
  • při pobytu venku sbíráme šišky, děti na vlastní žádost stále ve veverčích maskách (i při svačině);
  • určujeme polohu šišky - Kam spadla? (před, za, pod, nad, vedle, mezi, kolik ...);
  • hrajeme si se šiškou - hod na cíl, čáru, prohazování obručí, překážková dráha v lese;
  Hodnocení dětí

  Příroda, zvířátka a živočichové jsou dětem blízcí. Děti připomínaly plnění úkolů, abych na některé nezapomněla. Děti se těšily na další setkání se sovičkou Jůlou a zadání dalšího úkolu. Plnily vše s radostí, chutí, vymýšlely další nápady týkající se pomoci nejen lesnímu, ale i okolnímu prostředí a zvířátkům. Některé děti s rodiči navštívily minizoo v Mladé Boleslavi a odnesly tam kaštany pro lesní zvěř. Jedno dítě dokonce vysadilo s babičkou a dědou na zahrádce malý smrček (při pobytu venku jsme se na něj šli podívat a vysvětlili pojem "lesní školka"). Každý měl další a další zážitky s přírodou. Česká televize v té době vysílala Večerníček Krkonošské pohádky, mohli jsme tedy zhodnotit Trautenberkovy postoje k přírodě a lidem.

  Realizace projektu

  Úkoly, které jsme s dětmi plnili, jsme zároveň i prožívali. Citový prožitek u dětí byl tak trvalejší a pro vytvoření kladného vztahu k přírodě nutný. Poznatky dětí se stupňovaly a děti začínaly přemýšlet samostatně, vytvářely si základní ekologické postoje. Plnili jsme s dětmi drobná "pomáhání přírodě". Všechny úkoly a činnosti týkající se přírody se prolínaly s ostatními výchovnými oblastmi, odrážely se ve většině činností dětí a byl jim dán dostatečný prostor k aktuálním podnětům. Děti již samy upozorňovaly na to, co je v přírodě zajímá, co je živé, co je hezké, ale i na to, co přírodě škodí.

  Obrázek

  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám