Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Šel medvídek do školky

Ikona prakticky

Šel medvídek do školky

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Alžběta Palatinová
Anotace: Prostřednictvím hračky (maňáska) pomáháme dětem s adaptací na změnu v jejich životě, jakou je vstup do MŠ.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Sebepojetí, city, vůle » odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Činnosti k tématu
 • postupné seznamování se zaměstnanci, dětmi a prostorami mateřské školy
 • seznámení s prostorem třídy - poznávání, rozlišování, jmenování hraček, jejich umístění
 • vyprávění učitelky na téma Proč je medvídek smutný
 • navazování kontaktu, respektování druhého v hudebně pohybové hře Mám medvídka
 • skládání puzzle - Oblékáme medvídky
 • pohybová improvizace Medvěd tančí
 • rytmizace slov v didaktické hře Máme-nemáme
 • cvičení výslovnosti, paměti, podněcování k řečovému projevu (viz otázky níže)
 • grafomotorická cvičení k básničce
 • manipulace s hračkami, rozlišování velikostí - Kam se vejde medvídek?
 • dramatizace básničky
 • orientace podle zvuku ve hře Na ztraceného medvídka
 • lokalizace zvuku v prostoru, jména dětí ve hře Na mlsného medvídka
 • poskoky střídavě na levé a pravé noze při hudbě Jak medvídek tancoval
 • herní aktivita dle přání a zájmu dětí

Motivační otázky
Kdo má doma medvídka?
Jak se jmenuje tvůj medvídek?
Jak si s ním hraješ?
Jak bychom si mohli hrát s medvídkem?
Jaké jméno byste dali našemu medvídkovi?
Co provedl medvídek v básničce?
Jestlipak víte, kam ukládáme bačkůrky?
Co byste chtěli medvídkovi ukázat?

Zásobník
Šel medvídek do světa
J. Balík (upravila A. Palatinová)
 
Šel medvídek na kopeček
postavil tam praporeček.
Na praporku bylo psáno
že je školka zítra ráno.

Šel medvídek na procházku
uviděl tam sedmikrásku.
Medvídek si pobrukuje
sedmikráska pokukuje

Šel medvídek do lesíčka
zakopl tam o ježečka.
Promiň, to já nerad,
vždyť jsem tvůj kamarád.
Šel medvídek po dvorku,
uviděl tam veverku.
Veverka se dívá,
jak medvídek zpívá.

Šel medvídek do školky
zapomněl si bačkůrky.
Máma mu je přinesla
on je hodil do křesla.

Šel medvídek do lesíčka
a potkal tam zajíčka.
Medvídek dupy, dupy, dup
a zajíček cupy, cupy, cup.
Úskalí

Úspěch vzdělávacích záměrů ohrožuje např.:

 • nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí;
 • nerespektování rozdílných smyslových a tělesných předpokladů;
 • omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá nabídka činností;
 • málo příležitosti k samostatným řečovým projevům dítěte a slabá motivace k nim;
 • zahlcování podněty bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat.
Evaluační činnost

Průběžně sledujeme:

 • uspokojování zájmů dětí;
 • individuální zvláštnosti nově přijatých dětí;
 • přijímání podnětů;
 • podíl na realizaci činností;
 • přiměřenost podnětů.

Na závěr zhodnotíme:

 • přístup dětí k činnostem;
 • spontánní a záměrné učení;
 • účinnost motivace;
 • co bylo pro děti zajímavé;
 • úroveň adaptace.

Obrázek

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 11. 2005
Zobrazeno: 9972krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PALATINOVÁ, Alžběta. Šel medvídek do školky. Metodický portál: Články [online]. 21. 11. 2005, [cit. 2020-10-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/397/SEL-MEDVIDEK-DO-SKOLKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.