Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Kdo nám pomáhá

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Alžběta Palatinová
Uplatněním situačního učení byly dětem poskytnuty srozumitelné ukázky ze života postižených. Stěžejním cílem bylo vytváření prosociálních postojů (respektu, tolerance, rozvoj sociální citlivosti a ohleduplnosti), seznámení se se Střediskem výcviku vodicích psů.

Poznámka editora

Následující příspěvek obsahuje pouze stručné poznámky k činnostem spojeným s návštěvou Střediska výcviku vodicích psů. V každé mateřské škole se budou podmínky lišit i s ohledem na navštívenou instituci. Berte prosím následující řádky především jako inspiraci pro vlastní činnost, nikoliv jako její podrobný popis.


Vzdělávací nabídka

Práce s obrázkem

 • popis jednotlivostí a situací na obrázku
 • beseda o tom, že jsou mezi námi lidé s různým postižením
 • hry dětí (i když jsem rozdílní, hrajeme si stejně rádi)
 • poslech příběhu na téma mezilidských vztahů

Příprava na návštěvu Střediska výcviku vodicích psů

 • seznámení s cílem návštěvy
 • určování trasy cesty
 • chování na silnici a ve středisku

Návštěva Střediska výcviku vodicích psů v Jinonicích

 • seznámení s prostředím
 • poslech vyprávění psovoda
 • seznámení se s novými pojmy a zvukovými signály
 • ukázka výcviku psů
 • prohlídka fotografií, dokumentace a pomůcek

Společné činnosti a hry

 • námětové hry Na pejsky s podporou dětských přátelství, rozdělování rolí a respektování přání druhého
 • sociální hra Přechod přes lávku - spolupráce dětí s využitím předchozích získaných zkušeností
 • vyjádření pocitů, prožitků výtvarným způsobem - kresbou a modelováním zvířete
 • modelování psa
Reflexe dětí

Vyprávění o zážitcích a dojmech s použitím návodných otázek jako např:

 • Co bylo pro tebe nejzajímavější?
 • Jak se ti líbila společná hra?
 • Co bylo pro tebe těžší: když jsi měl zavázané oči a vedl tě tvůj kamarád, anebo když jsi mu pomáhal a vedl ho ty?
 • Jak můžeme pomáhat postiženým lidem?
Hodnocení dětí
 • Po získání zprostředkované zkušenosti z příběhu přímým kontaktem se světem, životem, měly děti možnost rozvíjení bezprostředního zážitku a vlastní zkušenosti.
 • Kontakt s dospělou osobou byl pro děti zdrojem informací i vzorem chování.
 • Děti měly příležitost přemýšlet i řešit problém.
Hodnocení realizace

Formy, metody i způsob, kterým se učení uskutečnilo, byly přiměřené věku dětí; mělo přitažlivý a zajímavý charakter, bylo efektivní a srozumitelné. Časový rozsah byl optimální. Návštěva stanice výcviku slepeckých psů umocnila prožitky dětí a umožnila jim získat novou zkušenost.

Obrázek

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek