Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Pohybové hry s míčem

Ikona prakticky

Pohybové hry s míčem

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Petra Valachová
Anotace: Náměty na pohybové činnosti v mateřské škole aneb Pohybové hry s míčem.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
  3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna

Charakteristika integrovaného bloku Náměty na pohybové činnosti v mateřské škole aneb Pohybové hry s míčem.
Očekávané výstupy
  • koordinovat lokomoci
  • ovládat koordinaci ruky a oka
  • napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru
  • spolupracovat ve skupině
Organizace řízení učební činnosti frontální, skupinová
Organizace prostorová školní třída, tělocvična
Organizace časová 20 minut
Věková skupina 3-4 roky
Kočka honí myšky v díře

Zaměření – uchopení míče (papírové koule), rychlost, obratnost.

Pomůcky – papírové koule (míčky, drátěnky).

Doporučený počet hráčů: 4 – 20.

Motivace

Milé děti, dnes si zahrajeme na kočky a myšky. Taková myška je malé zvířátko, proto může mít takhle malý domeček, jaký pro ni máme připravený právě my tady.

Postup

Nejprve si musíme určit kočičku. Kdo chce být kočka? Všude kolem nás jsou vyznačené kroužky (vzdálenost kroužků jsou nejméně 2 m). V každém kroužku sedí myška (papírová koule). Vy ostatní budete pomáhat myškám, aby je kocourek nechytil, proto si každý vyberte jeden domeček (kroužek), postavte se k němu a vezměte si myšku do ruky. Nebojte, ona vám nic neudělá. Je to hodná myška. Kočka vykřikne: "Myšky z díry ven!" Pomocníci myšek honem položí myšku zpátky do díry a poběží zachránit jinou. Kočička se zatím bude snažit jednu myšku ulovit. Až se jí to podaří, tak ho pomocník, na kterého nezbyl domeček, vymění a bude dělat kočičku.

Rozsypané korále

Zaměření – uchopení předmětů, rychlost, obratnost.

Pomůcky – malé míčky, nebo papírové koule.

Doporučený počet hráčů – do 20.

Motivace

Teď si, děti, představte, že jsem mocný pan král z království od jedné moc krásné princezny. Ta princezna nosila na krku moc krásné korále, ale jednoho dne je poztrácela a moc se jí po nich stýskalo. A tak si král zavolal Honzíka a řekl mu tuto básničku, kterou se spolu teď naučíme, protože je moc pěkná. Princeznička na bále, poztrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal: "Honzíku, máš namále, najdi nám ty korále!

HRUBÍN, F. Špalíček veršů a pohádek. Praha: Albatros, 2008. ISBN 978–80–00–02190–4.

Postup

Když už tu říkanku tak krásně umíte, mohly bychom pomoci Honzíkovi najít korále, co říkáte? Rozdělím vás na polovinu a každá polovina si stoupne zvlášť, abychom se nepletli dohromady. Budeme společně říkat básničku a já u ní budu jako král rozsypávat korále. Až budeme společně říkat poslední slova: „Najdi nám ty korále". Všichni se rozeběhnete a každý seberete jeden míček a postavíte se na čáru za sebe, abyste udělali navlečené korále, ano? Rozumíte tomu? Tak to spolu zkusíme. To vám to ale krásně jde!

Koulení do branky

Zaměření – koulení na cíl.

Pomůcky – středně velké míče, kužele pro označení 2 branek.

Doporučený počet hráčů: 2 –20.

Postup

Hráči se rozdělí do 2 družstev, která stojí v zástupech za sebou. Každé dítě hraje svým míčem. Děti postupně kutálejí míč do branky. Když dokutálí jeden, jde kutálet druhý. Družstvo, které se vícekrát trefilo, vyhrává. Když máme menší počet míčů, než hráčů, můžeme zvolit dva hráče jako strážce branek. Ty odházené míče vracejí zpět. Koulení v předklonu, dozadu – otočte se na druhou stranu. Hráč, který bude házet, se předkloní a okénkem se bude snažit míč strefit do branky. Otočení – hráč se před hodem jednou otočí a má za úkol se strefit do brány. Koulení ze sedu, kleku, apod.

Použitá literatura

TŮMA, M; TKADLEC, J. Hry s míčem pro děti. Praha: Portál, 2004. ISBN 80–247–0707–1.
HRUBÍN, F. Špalíček veršů a pohádek. Praha: Albatros, 2008. ISBN 978–80–00–02190–4.

Citace a použitá literatura:
[1] - TŮMA, M.; TKADLEC, J. Hry s míčem pro děti. Praha : Portál, 2004. ISBN 80–247–0707–1. 
[2] - HRUBÍN, F. Špalíček veršů a pohádek. Praha : Albatros, 2008. ISBN 978–80–00–02190–4. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 06. 2009
Zobrazeno: 33554krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VALACHOVÁ, Petra. Pohybové hry s míčem. Metodický portál: Články [online]. 12. 06. 2009, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/3170/POHYBOVE-HRY-S-MICEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.