Odborný článek

Hrajeme si

1. 11. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tento integrovaný blok podporuje dítě ve vytváření her, přijímání a dodržování jejich pravidel, v hledání logických posloupností a souvislostí.
Očekávané výstupy: Dítě si uvědomuje svá práva s ohledem na druhého, přiznává stejná práva druhým dětem. Při vymýšlení her myslí kreativně, předkládá "nápady". Při hře dodržuje dohodnutá a pochopená herní pravidla, řeší problémy.
Časový rozsah: střednědobý (dle zájmu dětí se ke hrám vracíme)
Věková skupina: 4 - 6 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tento integrovaný blok podporuje dítě ve vytváření her, přijímání a dodržování jejich pravidel, v hledání logických posloupností a souvislostí.
Očekávané výstupy: Dítě si uvědomuje svá práva s ohledem na druhého, přiznává stejná práva druhým dětem. Při vymýšlení her myslí kreativně, předkládá "nápady". Při hře dodržuje dohodnutá a pochopená herní pravidla, řeší problémy.
Časový rozsah: střednědobý (dle zájmu dětí se ke hrám vracíme)
Věková skupina: 4 - 6 let

Výběr tématu

Tento integrovaný blok se stal součástí celoročního projektu Já a moje značka. Ke vzniku a realizaci her daly podnět děti. Náměty her vycházejí z jejich značek.

Očekávané kompetence (k jejichž základům děti vedeme)

 • uvědomovat si svá práva
 • přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 • uplatňovat své individuální potřeby, práva a přání s ohledem na druhého
 • obhajovat svůj postoj, názor, respektovat jiný
 • řešit konflikt dohodou
 • dodržovat dohodnutá a pochopená herní pravidla
 • řešit problémy, myslet kreativně, předkládat nápady

Rizika

 • nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému
 • nedodržování přijatých pravidel hry
 • neposkytování emfatické odezvy na problémy dítěte
 • přehnané uznávání a oceňování úspěchů dítěte
 • délka trvání hry (příliš dlouhá anebo příliš krátká)

Činnosti k tématu

 • besedování
 • hledání cíle hry a způsobu, jak ho dosáhnout
 • přijímání nápadů, diskutování o nich
 • uskutečňování nápadů za spolupráce dětí
 • vyzkoušení hry a případné upravení pravidel

Hry jsou zaměřeny na prostorové uspořádání, počítání, chápání symbolů (trestajících a odměňujících znaků), dodržování pravidel pohybu po herním plánu a logiku.

Příklady her

Jabloň Autor: Tereza

1.
Pomůcky: herní plán (vyrobený dětmi), barevná kolečka představující jablíčka, umístěná na koruně stromu, figurka a kostka s puntíky (pro každého hráče)
Počet hráčů: 2
Cíl hry: Posbírat všechna jablíčka.
Pravidla: Pohybovat se pouze po vyznačeném směru. Děti se ve hře střídají, každá figurka postupuje o tolik kroků, kolik je na kostce teček. Figurky postupují po čárách. Hráči si musí kroky rozmyslet tak, aby se při posledním čísle dostali k jablíčkům a mohli ho vzít. Vyhrává ten, kdo posbírá více jablíček.
Obměna hry: Stejný postup, ale s tím rozdílem, že děti se zbavují koleček a pokládají je na určená místa.

Ztracená hruška

2.
Pomůcky: herní plán, nakreslený a vymyšlený dětmi, figurky a kostka na házení s puntíky 1 - 3 (pro každého hráče)
Počet hráčů: 4
Cíl hry: Dorazit jako první na políčko, na kterém je hruška.
Pravidla: Motivem k této hře se stal příběh E. Petišky O ztracené hrušce.
Děti si vyberou roli kočičky, Alenky, pejska a Honzíka. Své figurky umístí na startovací políčko vedle obrázku postavy, kterou představují. Postupně házejí kostkou a postupují do středu, směrem k hrušce. Kdo je u cíle první, vyhrává.

Další hry pojmenovaly děti Závody autíček a Zakletý klíček.

3.
4.
Hodnocení dětí

Hry měly pro děti větší přitažlivost a pravidla větší platnost, protože právě děti samotné byly jejich tvůrci. Samotná tvorba pravidel nutila děti komunikovat, domlouvat se, spolupracovat, prohrávat i prožívat vůdčí roli. Děti si vyzkoušely nové způsoby zvládání problémových situací. Většina dětí přijala pravidla her a dodržovala je.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Herní plán, nakreslený a vymyšlený dětmi, figurky a kostka na házení s puntíky 1 - 3 (pro každého hráče).