Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Návštěva galerie

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Alžběta Palatinová

 

Od roku 1978 je Anežský klášter národní kulturní památkou. Národní galerie zde instalovala expozici středověkého a renesančního umění. Jsou zde vystavena díla Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika, uměleckořemeslné práce, malířská a sochařská díla, která podle místa vzniku náleží do širšího středoevropského kontextu.

Dílčí cíle
 • seznamování s místem a s prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění
 • vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí
 • získávání poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • rozvoj tvořivého sebevyjádření
Nabízené činnosti
Příprava na výlet
 • zopakování pravidel bezpečnosti chování na výletě, možné důsledky porušení pravidel
 • seznámení scestou, trasou výletu, s dopravními prostředky, chováním vmetru
 • seznámení snovými pojmy: galerie - místo, kde se shromažďují a vystavují díla výtvarného umění
 • navození slavnostní nálady, sváteční oblečení dětí
 • chování v galerii
Příprava na prohlídku
 • odložení batůžků a kabátů do šatny, převzetí polštářků na sezení, poučení o zacházení s nimi
 • seznámení s lektorem NG, chování v galerii

Návštěva - exkurze

Procházíme mezi vystavenými obrazy pomalu a potichu, pozorně se díváme kolem sebe, prohlížíme si sochy, deskové obrazy ze 14. století, obraz Michelské madony, Madony svatovítské, Madony s dítětem. Děti se ptají na všechno, co je zajímá.

Před obrazem Josepha Bindera Madona s Ježíškem upozorňuje průvodkyně děti na to, aby si všímaly, že na obrazech jsou nejdůležitější - tvar, barva, odlesky světla, stíny, detaily, obrazy jsou namalovány. Děti si všímají ptáčků na stromech.

U dalších obrazů děti popisují, co vidí: jakou barvu mají šaty, jaké jsou tam zajímavé detaily, průvodkyně vysvětluje pojem portrét, autoportrét. Co prozrazují o člověku jeho tvář, oděv, gesta. Koho bys namaloval ty? Rozvíjíme vnímavost a kultivaci vyjadřovacích schopností, prohlubujeme estetický zážitek z výtvarného díla záměrným pozorováním a „čtením" obrazu.

Obrázek
1. Obrázek
Výtvarná chvilka v ateliéru. Dětem je nabízen výtvarný materiál, barvy, štětce, papíry. Děti pracují individuálně, na větším formátu papíru. Barvy nanášejí, kreslí štětcem, překrývají i rozvádějí do plochy. Většina dětí se rozhodla namalovat ptáčky na stromech.

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami poznává vlastnosti barev, i dotyk štětce na vlastní ruce je pro něho zajímavé poznání.

Obrázek
2. Obrázek

 

Obrázek
3. Obrázek

 

Obrázek
4. Obrázek

 

Obrázek
5. Obrázek

 

Druhý den v mateřské škole
 • zhodnocení výletu, chování dětí
 • vyjádření zážitků a prožitků slovně i výtvarně
 • děti kreslí portréty - svou maminku - do předtištěného rámu na papíře, který jsme dostali od průvodkyně v Národní galerii
 • prohlížení kreseb, výpovědi dětí o tom co se jim povedlo, na co kladly důraz
 • společné zpracování fotodokumentace a nástěnky, informace pro rodiče
  Obrázek
  6. Obrázek

   

  Závěr:

Děti poznaly nové prostředí, které je obohatilo o další poznání. Získaly představu o tom umění, co to je galerie, vyzkoušely si být „malým umělcem", vyjádřit svou představivost malbou a kresbou, hovořit ve smysluplných větách, chovat se s ohledem na prostředí, ve kterém se nacházely.

Obrázek
7. Obrázek

 

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám