Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Letem světem s písničkou
Odborný článek

Letem světem s písničkou

9. 1. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Soňa Minolová

Anotace

Cílem tématu je především seznámit děti prostřednictvím písní s jednotlivými kontinenty na zeměkouli. Tato aktivita je doplněna o mnoho dalších zajímavých činností (např. práce s mapou a globem, výtvarné tvoření z papíru, vyprávění příběhů atd.).

Hudební studio MusicLand připravilo pro děti další z řady CD pro využití ve výchovně-vzdělávacím procesu. K prohloubení citového prožitku využívá stejně, jako u předchozích projektů, písniček, tentokrát zaměřených na rozvoj poznatků o různých zemích.

Návrh práce s IB

Písničky zahrnují každý ze světadílů zastoupením některé ze zemí nebo charakteristických přírodních útvarů kontinentu.

V průběhu školního roku můžeme zařadit s časovými odstupy týdenní práci motivovanou písničkou „Letem světem", která je spojovacím a motivujícím článkem integrovaného bloku. Písničku ve formátu mp3 a notový záznam si můžete volně stáhnout na webových stránkách http://www.detskecd.info/.

V sérii vstupů vždy vybereme jeden z kontinentů a k němu odpovídající písničky. Písničky obsahují pro děti nová, charakteristická slova k dané oblasti. Společně s dětmi se vydáme na výlet. Začneme Evropou a Českou republikou, písnička navíc děti seznámí s pojmy mapa a glóbus, které budeme využívat u všech ostatních zemí jako pomůcku. Do dalších zemí nás s dětmi uvede písnička „Letem světem". Telefonem voláme dětem pozvání na výlet, pohybovou improvizací znázorníme obsah slov. Po odeznění písně se děti posadí do komunikativního kruhu a představíme dětem kontinent, na který se vydáme.

Příprava podmínek k tématu

Pro každého připravíme složku pro výtvarné práce a pracovní listy, které v průběhu IB budou děti vytvářet. Do třídy umístíme glóbus a mapu světa. Místa, se kterými se děti seznámí na mapě, označíme.

Písnička "Letem světem"

Haló, haló, haló! Haló, haló, haló!
Haló, haló, haló! Haló, haló, haló!
Haló, haló, řekni dětem,
kdo chce s námi letem světem.

Jak a čím se cestuje.
Za chvíli se startuje!
Haló, haló, haló! Haló, haló, haló!
Haló, haló, haló! Haló, haló, haló!

Haló, haló, řeknu dětem,
kdo chce s námi letem světem,
jak a čím se cestuje.
Pozor už se startuje!

Mluvené slovo:

Můžeme jít pěšky. - To je život těžký!
Taky chvíli běžet... - A co takhle ležet? ZNÁZORNÍME POHYBEM
Plout po vodě lodí. - Jó! Tak to se hodí!
A co velké letadlo? - To mně taky napadlo! (opakovat)

Haló, haló, haló! Haló, haló, haló!
Haló, haló, haló! Haló, haló, haló!
Telefony vyzvání dětem naše pozvání.
Do oběda s písničkou projdem Zemí celičkou.

Haló, haló, haló! Haló, haló, haló!....

EVROPA

Časové zařazení: podzim

Informace pro pedagoga

www.czso.cz/cz/mapy/nuts2/index.htm
cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
www.celysvet.cz/mesta-staty-sveta-evropa

Očekávané výstupy:
 • seznámit se s novými pojmy a jejich významem (glóbus, mapa)
 • rozlišovat obrazné symboly (oceány, země, hory, řeky, města)
 • orientovat se v pojmech menší-větší, vyšší-nižší, širší-užší
Navrhované činnosti:

Poslech písně „Co je to?", rozhovor na základě textu písničky (seznámení se slovy glóbus a mapa).

Co je to za zvláštní míček
s barevnými obrázky?
Města malá jak puntíček,
řeky-modré provázky.

Horám nejvíc sluší hnědá.
Oči září úžasem!
A kdo pátrá a kdo hledá,
projde si svět s glóbusem.

Kdepak asi Česko leží?
Koukneme se do mapy.
Najdi Prahu, má sto věží,
leží v srdci Evropy.

Můžeš projít lesy, louky,
vesnice a mnoho měst.
Mapy, to jsou obrázky,
co ukážou ti každou z cest.

To je ale zvláštní míč! A jak je pěkně barevný. Už jsem si hrála s míčkem s puntíky a také jsem měla jeden se srdíčky. Ale tenhle je, děti, úplně jiný! Copak to jsou za obrázky? Podívejte, kolik je na něm barev! Poznáte je, děti? (děti určují barvy). A těch teček! Některé jsou docela malé a jiné zas trochu větší. A spousta modrých provázků...

Poslech písničky "Co je to?"

Písnička nám prozradila, že to není jen tak obyčejný míček, ale že je to glóbus, který představuje naši Zemi. Ve skutečnosti je Země veliká a mohli bychom ji jako míček vidět jen kdybychom raketou vyletěli hodně vysoko, mnohem výš, než letí letadla.

V písničce se také zpívá, že se máme podívat do mapy. Co je to mapa? - děti se vyjádří. Mapy jsou obrázky naší Země. Glóbus je kulatý, jako kdybychom Zemi vymodelovali například z plastelíny, ale mapa je jen jako vyfotografovaný obrázek. Když míček vyfotíme, nemůžeme si s ním kutálet, je to jen obrázek, který klidně zavřeme do knihy. A tak lidé vytvořili mapy a vložili je do knihy. Takové knize se říká atlas. Děti si prohlédnou glóbus, mapu, atlas.

Barevné čtení (souvislosti mezi barvami na mapě a skutečností)

Obrázek mapy světa rozstříháme na díly tak, aby děti zvládly složení. Po skupinkách složí celou mapu. Určují barvy na mapě. Řekneme dětem, že každá barva něco představuje - hory, lesy a louky, oceány, moře a řeky. Děti se pokusí přiřadit barvu, o které si myslí, že nejlépe odpovídá uvedeným pojmům.

Vysvětlíme dětem souvislost mezi odstíny hnědé a výškou hor - čím tmavší hnědá, tím vyšší hory (pojem „vyšší" znázorníme). Vybereme skupinku dětí a dáme jim kartičky s odstíny hnědé, dítě s nejsvětlejší kartičkou se posadí na židličku, zvedne ruce s kartičkou nad hlavu, znázorní tím směr vzhůru-výšku. Dítě s tmavší kartičkou se postaví vedle židle, zvedne ruce s kartičkou, dítě s nejtmavší kartičkou se na židli postaví. Závěr - světle hnědá znázorňuje nižší hory, tmavě hnědá vyšší.

Řeky jsou na mapě znázorněny modrou barvou. Některé jsou docela malé, a ty se vlévají do větších řek, a ty zase do ještě větších a nakonec ústí do moře. Na mapách vypadají jako modré provázky. Vybídneme děti, aby je na mapě našly. Znázorníme velikosti řeky šířkou provázku. Nastříháme několik modrých provázků z modré bavlnky. Jeden provázek znázorňuje malou řeku, spleteme více provázků - provázek zesílí, znázorňuje řeku, do které se vlévají menší řeky. Závěr: Čím více je vody v řece, tím je provázek širší.

Vysvětlíme souvislost modré plochy a rozlohy vod - čím více modré, tím více pokrývá voda místa na naší Zemi. Provedeme s dětmi pokus - na savý podklad kápneme kapátkem obarvenou inkoustovou vodu: 1. podklad - 1 kapka, 2. podklad - 5 kapek. Děti porovnají velikost skvrn. Závěr - čím větší je moře, tím více modré plochy na mapě.

Nejvíce vody je v oceánu. Jaká zvířátka v oceánech žijí? (delfíni, kosatky) Poslech písně „Oceán" z CD „Letem světem" http://www.detskecd.info/ s pohybovou improvizací.

Česká města (souvislost mezi velikostí teček na mapě a skutečností, nalepování)

Děti si přinesou obrázek města na pohlednici nebo z časopisu. Společně s dětmi vyvodíme znaky města - mnoho domů, převažují patrové domy, bydlí zde mnoho lidí, jezdí mnoho aut, mnoho škol, obchodů. Na mapě jsou města označena tečkami, čím větší je město, tím větší tečka. Ukážeme dětem mapu České republiky, můžeme využít mapu na PC.

www.czso.cz/cz/mapy/nuts2/obr/cz_v.jpg

Najdeme největší město na mapce ČR - hlavní město Praha. Ukážeme dětem obrázky. Na výkres děti nalepí zjednodušenou mapu ČR, barevnou tužkou obtáhnou obrys a vlepí obrázky měst. List založí do složky.

Na pevnině, na moři (psychomotorická hra)

Děti uchopí okraje plachty, jemně s plachtou nad zemí vlní - mořské vlnky. Děti si postupně vyzkoušejí chůzi po rozvlněné ploše. Pak plachtu položí - vznikne pevnina, děti postupně vyzkoušejí chůzi po stabilní ploše, můžeme pod plachtu přidat různé plastové předměty a vytvořit nerovný povrch. Děti vyjádří své pocity z pohybu po různých plochách.

AMERIKA

Časové zařazení: podzim

Informace pro pedagoga

cs.wikipedia.org/wiki/Amerika
wikipedia.infostar.cz/s/sk/skyscraper.html

Očekávané výstupy:
 • učit se nová slova a aktivně je používat
 • orientovat se v prostoru i v rovině (nad - nahoře, pod - dole, na, vpravo, vlevo, uprostřed)
 • podílet se na kolektivní výtvarné práci, vzájemně spolupracovat
Navrhované činnosti:

Poslech písně „Mrakodrap", rozhovor na základě textu písničky (seznámení se slovem mrakodrap a dopravními prostředky).

Mrak-mrak-mrakodrap,
vyrostl až do oblak.
Větší než-li vzrostlé stromy
nad mraky tu ční obří domy.

Mrak-mrak-mrakodrap.
Vyrostl až do oblak.
Okny domů nad oblaky
klidně uvidíš tažné ptáky.

Kdo nevěří zázrakům, zvedni oči k oblakům.
Obří domy pro lidi se hned tak nevidí.
Mrakodrapy velkých měst
jako by chtěly dotknout se hvězd.

Mrak, mrak - mrakodrap.
Vyrostl až do oblak.
Výtah stoupá vzhůru k cíli,
sto pater proletí a jsme v cíli!

Mrak - mrak - mrakodrap.
Vyrostl až do oblak.
Podívej se, je to tak.

Chtěla bych dnes, děti, někam hodně daleko, na výlet lodí, nebo letadlem. A co vy, děti? Slyšela jsem, že v některých zemích stojí obrovské domy. Kdo z vás má v domě výtah? Jedete vysoko? (děti odpovídají) Někteří z vás bydlí opravdu vysoko! A představte si děti, že jsou domy, které jsou vysoké tak, jako bychom postavili na sebe mnoho takových domů, v jakém bydlíš třeba ty. Znázorníme např. krabičkami nebo kostkami. Vypadají, jako by byly vysoké až do mraků! Víte, jak se takovým obrovským domům říká?

Poslech písničky Mrakodrap.

Mnoho takových domů je například v Americe. Jak bychom se tam dostali? Podíváme se do mapy. Je to hodně daleko! (ukážeme si vzdálenost na mapě) Už víme, co znamená ta obrovská modrá plocha. (děti připomenou oceán) Jak se můžeme dostat přes oceán? (děti odpovídají - lodí, letadlem, ukážeme jim obrázek dopravního prostředku) Mrakodrapy jsou tak vysoké, že v takových výškách létají letadla. Podíváme se na obrázky mrakodrapů.

tapety.superhry.cz/sidla/stavby/petronas-towers-800/
tapety.superhry.cz/sidla/stavby/world-trade-centrum-1024/
tapety.superhry.cz/sidla/mesta/miami/miamske-mrakodrapy-1024/
tapety.superhry.cz/sidla/mesta/new-york/ny-z-mrakodrapu-800/
tapety.superhry.cz/sidla/mesta/los-angeles/mrakodrapy-v-la-1024/
tapety.superhry.cz/sidla/mesta/chicago/navy-pier-1024/
tapety.superhry.cz/sidla/mesta/chicago/chicago-z-mrakodrapu-1024/

To jsou obrovská města - velkoměsta. Už jsme si řekli, že bychom se do takového města v Americe dostali lodí, nebo letadlem. Ve velkých městech žije mnoho lidí a cestují do práce, do školy, nakupovat. Čím mohou jezdit? (probereme další dopravní prostředky, využijeme obrázky a fotografie)

Kde je jejich místo (orientace v rovině)

Na magnetické tabuli máme připravený obrázek - velkoměsto. Dopravní prostředky záměrně umístíme špatně, letadlo pod zem, metro nad domy, auto na koleje, vlak na cestu atp. Děti umístí dopravní prostředky na správné místo, slovně označí s odpovídající předložkou nad, pod, na.

Ve velkých městech jezdí mnoho aut, a tak jsou v nich nejen patrové domy, ale také patrové garáže. (vytvoříme z devíti čtverců, vždy tři vedle sebe a pod sebou). Každé auto má své místo. Děti podle instrukce „zaparkují" autem do patrové garáže.

V pracovním listě si děti vybarví a vystřihnou své auto a přiloží je do vybraného místa v garáži, popíšou vybrané místo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrakodrap (kolektivní práce z papírových krabic)

Polepíme několik krabic barevným papírem (tapetami) a sestavíme z nich jeden velký dům - mrakodrap. Nalepíme mnoho oken. Vedle výrobku můžeme naaranžovat autíčka, stromy, figurky tak, aby vynikl poměr mrakodrapu k okolí.

Autobusy (psychomotorická hra)

Děti rozdělíme do skupin přibližně 8 dětí, v každé zvolíme řidiče. Každá skupina uchopí malé prostěradlo za okraj, některé podepřou prostěradlo uprostřed, zvednou jej nad hlavu a napnou, vytvoří střechu autobusu. Některé děti zůstávají na zastávce. Řidiči vedou celou skupinu v prostoru. Na zvukový signál děti mohou vystoupit, nastoupit nebo přestoupit.

ARKTIDA a ANTARKTIDA

Časové zařazení: zima

Informace pro pedagoga

cs.wikipedia.org/wiki/Arktida
cs.wikipedia.org/wiki/Antarktida

svet-zvirat.7x.cz/medved-ledni

Očekávané výstupy:
 • vnímat, že svět je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí
 • reagovat na slyšená slova
 • dodržovat pracovní postup při nalepování a při práci s nůžkami
Navrhované činnosti:

Poslech písně „Eskymáci", rozhovor na základě textu písničky.

Každý ví, že Eskymákům mráz a zima nevadí.
A když padá snížek bílý, do tváří je pohladí.
To jak slunce v létě pálí, Eskymáci neznají.
Řeknou, nevadí, a takto zpívají:

Ref.:
Hola, hola, Eskymáci hola, hola, hola jé! 3x
Hola, hola, Eskymáci, hola, hola jé!

Každý ví, že Eskymáci mají rádi led a sníh,
teplý kožíšek je chrání, když závodí na saních.
tobogány na plovárně Eskymáci neznají,
řeknou, nevadí, a takto zpívají:

Ref.:
Hola, hola, Eskymáci hola, hola, hola jé! 3x
Hola, hola, Eskymáci, hola, hola jé!

Každý ví, že Eskymáci iglú hravě postaví,
máma malým Eskymáčkům pohádky v něm vypráví.
Města plná velkých domů Eskymáci neznají,
řeknou, nevadí, a takto zpívají:

Ref.:
Hola, hola, Eskymáci hola, hola, hola jé! 3x
Hola, hola, Eskymáci, hola, hola jé!

Děti pomozte mi sbalit cestovní tašku, někde by tady měly být rukavice a teplá čepice. Ráda bych někde za sněhem. Tak a ještě si vezmu s sebou... plyšového medvídka (bílého), protože lední medvědi mají zimu také rádi. Medvědi žijí v zemi věčného ledu a sněhu. Ale kdepak taková země je? (medvídek pošeptá do ucha) To je medvídku hodně daleko! Ukážeme to dětem na glóbu. Žijí i jiná zvířátka v zemích, kde je pořád zima? V Arktidě (sever) žijí lední medvědi, tuleni, sobi. V Antarktidě (jih) je ještě mnohem chladněji a je tam zvířátek méně, ale určitě znáte tučňáky, a těm nevadí ani ten největší mráz! V Arktidě žijí i Eskymáci. Poslechněte si o nich písničku. (poslech písničky Eskymáci)

Už jsme si dříve prohlíželi obrovské domy - „mrakodrapy". Eskymáci ve své zemi takové domy nestaví. Stavějí si domy z ledu - iglú. Ukážeme si obrázky. Další zajímavosti a informace můžeme s dětmi vyhledávat v encyklopedické literatuře pro děti.

Ledový domeček (rozvoj sluchového vnímání)

Na slova, ve kterých děti uslyší slovo „led", zareagují domluveným signálem, např. tlesknutím, cinknutím apod.

Byl jednou jeden domeček, a protože stál na ledových pláních, byl i on celý z ledu. Někdo ho tady postavil a nechal opuštěně stát. Jednoho dne se zatoulalo tulení mládě. „Jé, to je krásný ledový domeček!", zaradovalo se. Venku foukal ledový vítr, a tak se malý tuleň schoval do domečku. I když byl domeček postavený z ledu, bylo v něm příjemně a ukryl tulení mládě před ledovým větrem. Když ledový vítr ustal, vyběhl malý tuleň před domeček z ledu a udělal si ledovou klouzačku. Fijúúúúúú...klouzal se na ní až do večera, a pak se vrátil domů k mámě. U maminky tulení mládě spokojeně usnulo a nechalo si zdát ledově třpytivý sen.

Kousek dál žil se svou maminkou, lední medvědicí a s tatínkem, ledním medvědem, malinký sněhobílý lední medvídek. Medvídě si hrálo a skotačilo ve sněhu, až najednou mu tlapičky uklouzly na zledovatělé klouzačce, co si včera udělalo malé tulení mládě a fijúúúúúúú...ledová klouzačka malého ledního medvídka svezla až k ledovému domečku. „Jé, to je krásný ledový domeček!", zaradoval se. Zvědavě nakoukl do domečku z ledu, ale nikdo v něm nebydlel. „To je škoda, že je domeček opuštěný", povzdechlo si medvídě, „kdyby tady tak byl nějaký kamarád, klouzali bychom se spolu." A že si tak velmi přálo mít kamaráda, postavilo si alespoň sněhuláčka a dovádělo v ledové krajině až do večera. Pak se vrátilo malé medvídě k mámě, lední medvědici, usnulo v ledovém pelíšku a nechalo si zdát ledově třpytivý sen.

Do dalšího ledového rána se probudil u maminky, lední medvědice, lední medvídek a u tulení maminky malý tuleň. Oba si vzpomněli na ledový domeček a vydali se k němu. Nejdříve k domečku dorazil malý tuleň. To bylo překvapení! U domečku se na něj sněhobíle usmíval sněhuláček. „Kdepak se tady vzal?" Podivoval se malý tuleň. „Škoda, že se neumíš se mnou klouzat na ledové klouzačce. Panečku, to by byla legrace!" A fijúúúúú......ale co to? V ledové rychlosti narazil na klouzačce do měkkého bílého kožíšku. To se zrovna malý medvídek klouzal z opačné strany ledové klouzačky a zrovna uprostřed se ti dva malí chlupáčci srazili. To byla legrace! Nebojte se děti, nic se jim nestalo. Společně si pak hráli, klouzali se na ledové klouzačce, koulovali se třpytivě bílým sněhem a kousek té legrace vám posílají. (rozdáme dětem bílý papír, děti z něj zmačkáním v dlani vytvoří „sněhové koule")

Eskymák (práce s barevným papírem)

Z bílého výkresu vystřihneme oválný kožíšek, nalepíme z barevného papíru doprostřed hlavičku, na hlavičku vlasy, oči a pusinku. Ovál nastřihneme po obvodu zástřihy a některé z nich volně přehneme.

Foto
1. Foto
 

 

 

Co zmrzlo v ledovci? (psychomotorická hra)

Pod plachtu ukrýváme různé předměty, látku těsně podle předmětu vytvarujeme. Děti hádají, o jaký předmět se jedná.

AUSTRÁLIE

Časové zařazení: zima

Informace pro pedagoga

cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
cs.wikipedia.org/wiki/Klokan
cs.wikipedia.org/wiki/Koala_medv%C3%ADdkovit%C3%BD

Očekávané výstupy:
 • vnímat, že svět má svůj řád, získávat elementární poznatky o planetě Zemi
 • seznámit se s rozmanitým, pozoruhodným, nekonečně pestrým a různorodým světem zvířat, vnímat odlišnosti spojené smístem, kde zvířata žijí
 • poznat a vymyslet jednoduchá antonyma
Navrhované činnosti:

Poslech písně „Austrálie", rozhovor na základě textu písničky

Naše země, to už víme, je jako míč kulatá.
Najdeš na ní kamarády, rostlinky a zvířata.
Přes hory a oceány poletíme na výlet,
navštívíme Austrálii, popřejte nám krásný let.

Ref.:
V daleké Austrálii
zvířátka s kapsou žijí,
miminka klokaní -
jsou v mámině kapse schovaní.

I malá koala
v kapse se schovala.
A když se zešeří,
eukalyptus dá si k večeři!

V Austrálii kamarádům, když se chystáš ke spaní,
u postýlky budík zvoní, máma chystá snídani.
A když u nich slunce pálí, u nás padá bílý sníh,
Australánek plave v moři a ty jezdíš na saních!

Ref.:
V daleké Austrálii
zvířátka s kapsou žijí......

Dnes se, děti, vydáme velmi daleko. Navštívíme protinožce. Kdo to je a proč se jim tak říká? Podívejme se na glóbus. Tak tady bydlíme my - Evropané (postavíme symbolicky na dané místo panáčka), no, a kdybychom udělali do země tunel přes celou zeměkouli, tak bychom se dostali na opačnou stranu zeměkoule. Když si přiložíme panáčka na toto místo, octneme se v Austrálii. Vidíte to? Panáček je hlavou dolů, nožkama proti panáčkovi v Evropě, proto říkáme „protinožci". Samozřejmě, že lidé tam nechodí hlavou dolů. Víme, že Země je kulatá, ale je tak veliká, že když jdeme po chodníku a travičce, nepoznáme to, zdá se nám rovná i kdybychom šli velmi dlouho. Jaké je to bydlet na opačné straně zeměkoule? Poslechněte si písničku. (poslech písničky Austrálie)

Australané bydlí na opačné straně zeměkoule, proto jsou tam některé věci opačné. Například, když je u nás den je v Austrálii (necháme děti slovně doplňovat) noc. Když je u nás noc je v Austrálii den. Když je u nás léto mají v Austrálii zimu......zima-léto, podzim-jaro, jaro-podzim.

Zvířátka s kapsičkou (seznámení se zvláštnostmi vačnatců)

Připomeneme dětem refrén písně.

V Austrálii žijí zvláštní zvířátka, která bychom jinde nenašli. Čím jsou tak zvláštní? Klokan i koala mají na bříšku kapsičku. Víte, děti, co v ní nosí? (dáme dětem prostor k vyjádření) - nosí v ní svá velmi malá miminka. (Klokan - ukážeme obrázek)

Když se narodí malé klokaní mládě, je malé jako fazolka (ukážeme dětem fazolku pro názornost velikosti mláděte). V mámině vaku, tak se říká té kapsičce na bříšku, pije mlíčko, a když povyroste, vyleze z vaku a živí se rostlinami, jako ostatní klokani.

Klokani mají obrovské a silné nohy, jsou výborní skokani. Zahrajeme si na klokany. Pokusíme se skočit co nejdále. (děti stojí v řadě a postupně vyzkoušejí dlouhý skok)

Koala - ukážeme obrázek

I malá koala se narodí malinká a je v maminčině vaku, dokud nevyroste. Když už se mamince do vaku nevejde, vyšplhá mamince na záda a nechává se nosit. Žijí na stromech s listy, kterými se koala živí. Nejí nic jiného, než listy eucalyptu a dokonce ani nepijí, stačí jim šťáva listů. Eucalyptus krásně voní (můžeme dětem dát přivonět) a medvídci koala voní po listech, na kterých si v noci pochutnávají. Přes den spí ve větvích stromů.

Děti si vybarví omalovánku koaly a klokana.

Protiklady (znázornění kostkami)

Pracujeme po skupinách. Dáme dítěti 12 kostek. Budeme z nich vytvářet protikladné dvojice podle předloh:

Vysoký - nízký 9 kostek na sebe vertikálně/3 kostky na sebe vertikálně
široký - úzký 3 kostky na sebe po 2vedle sebe/3 kostky na sebe
dlouhý - krátký 9 kostek vedle sebe horizontálně/3 kostky vedle sebe horizontálně

Dále můžeme s dětmi vyhledávat slovní protiklady.

Ostrov (psychomotorická hra)

K Austrálii patří mnoho malých ostrovů. Co je to ostrov? (společně s dětmi si vysvětlíme). Ostrovy jsou různě veliké a některé docela malinké.

Děti se budou pohybovat v prostoru - moři. Ostrovy představují rozložené malé plachty. Pustíme dětem hudbu - děti dovádějí v moři, přerušení hudby je signálem k přesunu na ostrov. Pokračování hudby je signálem k opuštění ostrova. Plachtu-ostrov postupně zmenšujeme překládáním. Děti se snaží zmenšovat své požadavky na prostor ve prospěch kamaráda.

ASIE

Časové zařazení: jaro

Informace pro pedagoga

cs.wikipedia.org/wiki/Asie
svet-zvirat.7x.cz/panda-velka

Očekávané výstupy:
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním a kulturním prostředí, vnímat rozdílnost prostředí
 • vnímat souvislost mezi grafickým značením a skutečností
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s nástroji, náčiním a výtvarným materiálem - nůžkami, lepidlem, papírem)
Navrhované činnosti:

Poslech písně „Panda", rozhovor na základě textu písničky:

Tam v daleké čínské zemi žije milá panda.
A když bambus okusuje, je to velká švanda.
Kožíšek má černobílý, tuze jí to sluší.
Kdo chce víc o Číně vědět, ať nastraží uši!

I když Čína daleko je, přec ji děti znají,
Když si spolu pochutnávají na čínském čaji.
A když dětem v bříšku kručí, klidně řeknou: „Túdle!"
Od kručení pomohou nám dobré čínské nudle.

Ten, kdo má rád něžnou krásu, potěšit jej může
květ ibišku známý též pod názvem Čínská růže.
Tam v daleké čínské zemi žije milá panda
a
když bambus okusuje, je to velká švanda.

Na stole leží konvička s čajem. Pozveme děti na čaj. Jak se takový čaj dělá? (Necháme děti, aby řekly svůj názor - předpokládaná odpověď - sáček s čajem zalijeme horkou vodou) Odkud vezmeme sáček s čajem? (odpovědí děti - předpoklad - koupíme v obchodě). I já jsem si koupila čaj v obchodě a na krabičce je tady napsáno „čínský čaj" - ukážeme dětem krabičku. Odkud se čaj dostal do obchodů? Na keříčku vyrostly lístky, čajové lístky, lidé otrhali a usušili, zabalili je do sáčků a krabičky s čajem odeslali do celého světa. Čajové lístky čaje, který právě ochutnáváme, vyrostl v daleké Číně. (poslech písničky Panda)

V písničce se zpívá o nějakém zvířátku s černobílým kožíškem - ukážeme dětem obrázek. Je to medvídek Panda. Rád si pochutnává na bambusu, je to hodně vysoká travnatá rostlina. Tihle milí medvídkové žijí jen v Číně.

Někdo z vás možná doma pěstuje v květináči kytičku, které si říká Ibišek nebo také čínská růže - ukážeme dětem obrázek. A tak máme kousek té daleké země i u nás.

Péče o rostliny (pozorování bambusu a čínské růže)

Rostlinky bambusu jsou běžně k dostání v IKEA a květinářstvích, ibišky (čínská růže) v prodejnách s pokojovými rostlinami.

Do vázy nalijeme vodu a dáme do ní bambus. Můžeme s dětmi pozorovat, jak rychle bambus roste. Rostlinka je odolná a nepotřebuje zvláštní péči -„roste z vody". Vodu doplňujeme po mnoha dnech. Graficky značíme každotýdenní růst rostlinky.

Do druhé vázy s vodou dáme kvetoucí výhonek ibišku. Děti mohou pozorovat, že květ ibišku, přestože je ve vodě, vydrží pouze jeden den. Výhonek ve vodě zakoření, ale roste mnohem pomaleji, než bambus. Růst graficky značíme.

Po několika týdnech jsou výsledky pozorování obou výhonků jasně zřetelná.

Závěr pozorování: Rostliny nerostou stejně rychle, některé z rostlin potřebují více péče - jsou náročnější na pěstování.

Panda (nalepování drobných útržků do obrysu pandy)

Z drobných kousíčků černého a bílého papíru (můžeme použít i malé kuličky z krepového papíru) se děti nalepováním do obrysu snaží vystihnout charakteristické rysy pandy (umožníme dětem pozorování obrázků Pandy) - bílá hlavička a bříško, černá ouška a končetiny, černé skvrny okolí očí. Nebo mohou polepovat jen hlavičku pandy.

Kouzelná skřínka z Číny (psychomotorická hra)

Skřínku otvíráme a pantomimicky znázorňujeme, co jsme si v ní přivezli (hřeben, zrcátko, květinu, nudle, prsten ad.) Děti hádají. Později děti mohou samy předvádět.

AFRIKA

Časové zařazení: léto

Informace pro pedagoga

cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
www.afrikaonline.cz/pohadky/
cs.wikipedia.org/wiki/Bedu%C3%ADni

Očekávané výstupy:
 • vnímat a rozlišovat tvar, chuť a vůni
 • dodržovat pracovní postup při nalepování a při práci snůžkami
 • soustředěně vyslechnout čtený příběh
Navrhované činnosti:

Poslech písně „Afrika", rozhovor na základě textu písničky

V tropické Africe
je horko velice.
Jdi přímo za nosem,
zahrajem si fotbal s kokosem.

V tropické Africe
je chutné ovoce.
A plantáž banánů
zve tě na hostinu hnedka po ránu!

Ref.:
Co víc si můžeš přát,
než poznat Afriku.
Nejvíce umí hřát
sluníčko na rovníku!

V tropické Africe
chlupatá opice,
když potká černouška,
zazpívá mu pěknou píseň do ouška!

Dnes se vydáme za sluníčkem do Afriky. Když bychom si přesně v polovině glóbu nakreslili kolem dokola čáru, procházela by ta čára Afrikou (ukážeme názorně). Na glóbu je taková čára vyznačena a říká se jí rovník. Na rovníku sluníčko hřeje nejvíce. V Africe roste ovoce, které potřebuje hodně sluníčka. Některé znáte velmi dobře, i když u nás neroste. Které? V písničce se zpívá o jednom zvláštním ořechu a ovoci, na kterém si často pochutnáváte i ve školce. (Poslech písničky Afrika)

Na misku dáme kokosový ořech, banány a přidáme další exotické ovoce rostoucí v Africe - physalis, datle, ananas. Děti poznávají vzhled, vůni a chuť ovoce.

Figurka černouška (práce s papírem)
Foto
2. Foto
 

 

 

Roličku od toaletního papíru polepíme tmavě hnědým papírem, z tvrdšího barevného papíru vyrobíme hlavičku, vlasy z proužků černého papíru natočíme na špejli a polepíme hlavičku, nalepíme oči a ústa, celé přilepíme k roličce. Ručičky vyrobíme z proužku papíru. Sukýnku vyrobíme nastřihnutím světlého papíru a nalepíme na tělíčko figurky, kolem krku vyrobíme stejným způsobem třásně.

Africké pohádky (poslech čteného textu)

Můžeme využít pohádku (viz odkaz - www.afrikaonline.cz/pohadky/Proč je zebra pruhovaná a pavián má lysý zadek"). Ukážeme dětem obrázky paviána a zebry, připojíme další zvířata žijící v Africe - slon, lev, žirafa.

Sloní honička (psychomotorická hra)

Děti v jedné trojici vytvoří „slona" tak, že prostřední dítě znázorní sloní chobot a děti na kraji sloní uši. Ostatní trojice si položí na hlavu „palmový list" - papírový střapeček, který se snaží při pohybu na hlavě udržet. Docílíme tím toho, že děti jsou nuceny pohybovat se pomaleji. Slon se snaží některé trojici palmový lísteček chobotem sundat. Slonem se stává trojice, která přijde o palmový list.

Očekávané výstupy:
 • vnímat, že nevhodným chováním k přírodě ji člověk může poškodit
 • pracovat s přírodním materiálem
 • chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.
Poslech písně „Na poušti", rozhovor na základě textu písničky

Beduíni na poušti
vanu si nenapouští.
Šetří vodou převelice,
cení si ji mnohem více.

Vodu kytkám ve váze
načerpali v oáze.
Velbloudy tu napojí,
a pak zase
v plné kráse
do pouště se vydají.

Z bezmračného nebíčka
sotva spadne kapička.
Na poušti jsou písku tuny,
tvoří se z nich pouštní duny.

Karavana velbloudí
pouští jde a nebloudí.
Zvládnou cestu bez vody
a po čase
přijdou zase
do oázy na hody.

Poznali jsme Afriku jako místo, kde žije mnoho zvířat a roste chutné ovoce. V Africe je však i místo, kde neroste téměř nic, protože je tam tak velmi horko, že vyschla všechna voda a bez vody rostliny usychají a zvířátka by uhynula žízní. Pouště vznikají špatným zacházením člověka s přírodou. Ničením lesů přestává v některých místech na Zemi pršet, řeky vysychají a půda, kde dříve rostla tráva a kytičky se mění na písek. Na poušti je písek všude, kam se podíváš. (poslech písně Na poušti)

Ukážeme dětem ilustrační obrázky beduína, poušť - pískové duny, oáza, velbloudí karavanu, vysvětlíme nové pojmy. (mnoho obrázků nalezneme na webových stránkách s tapetami na plochu) Beduíni jsou lidé, kteří dokáží v poušti žít. Nosí zvláštní oblečení, které je chrání před horkým sluncem a pískem. Není lehké žít v poušti. Voda je tam velmi vzácná. Jako ostrůvek na moři se v rozlehlé zemi písku objevují malá místa, kde rostou stromy - palmy a keře okolo studánky nebo malého jezírka s vodou - oázy. Beduíni ta místa dobře znají. Na dlouhé cesty pouští se vydávají na velbloudech. Někdy jede pouští dlouhá řada velbloudů - říká se jí karavana.

Poušť (práce s přírodninami)

Do víka krabice od bot nasypeme písek, vytvoříme „duny". Oázu vytvoříme ze zrcátka, které bude představovat jezírko, vyrobíme palmy, nalepíme na sebe několik korkových zátek a z trávy vytvoříme korunu palmy. Dřevěné figurky velbloudů mohou dotvořit pouštní krajinu.

Počítání velbloudů v karavaně (určování postavení v řadě)

Na magnetickou tabuli připevníme dvě velbloudí karavany - děti porovnávají, ve které je velbloudů více, měně nebo stejně. Pracujeme s 10 ks magnetogramy, tvoříme vždy dvě různorodé karavany.

Vytvoříme jednu dlouhou karavanu s lichým počtem velbloudů. Děti určují prvního a posledního velblouda a velblouda uprostřed. Děti takto určeným velbloudům mohou přikládat barevné přehozy. Stejně postupujeme při určování v prostoru, kdy děti mohou představovat velbloudy.

Barevná oáza (psychomotorická hra - relaxace)

Děti rozdělíme do dvou skupin. Do oázy přijíždí „karavana", aby si odpočinula. V „oáze" jsou přichystány barevné šátky a další lehoučké předměty (molitanové kostky, papírové střapečky-květinky, atp.). Děti z karavany se položí na koberec, za tónů relaxační hudby nebo jemného zpěvu děti z oázy lehce a tiše přikládají šátky a předměty na odpočívající děti.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída