Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Barevný podzim

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Miroslava Strakatá
Prostřednictvím her v přírodě a zajímavých výtvarných, hudebních a pohybových činností se děti seznamují s charakteristickými znaky podzimu, a to smyslovým vnímáním a především prožitkovým učením. Děti si například sami vyzkoušejí, jak se ptáci orientují při letu do teplých krajin.

Jak jsme hledali podzim

Pomůcky: různé plody, které děti našly na vycházce, spadané barevné listy, košíček.

Popis činnosti:

Učitelka se vypravila s dětmi na vycházku na zahradu mateřské školy a do jejího blízkého okolí. Předem dětem sdělila, že slyšela, že se blíží podzim, a že je tedy zvědavá, zda ho s dětmi venku někde najdou. Učitelka vede děti k tomu, aby popisovaly vše, co v přírodě vidí a zda někde nacházejí zmíněný podzim. Pro děti se stala vycházka zábavnou hrou, podzim našly na více místech - zrající ovoce na zahradě, listy stromů se začínají zabarvovat pestrými barvami, na polích se sklízí úroda, zrají a padají plody některých stromů kolem lesa (žaludy, bukvice, kaštany). V lese děti objevily ostružiny a zjistily, že podzim je nejen pestrý, ale i výborně chutná. Během vycházky si děti dávaly „podzim" do košíčku, který s sebou nesly na vycházku, respektive některé znaky podzimu - jablíčka ze zahrady, kaštany, žaludy, spadané barevné listí, ostružiny další. Ve školce si plody podzimu daly na podložku a o podzimu si ještě vyprávěly při odpoledních činnostech.

Jaké barvy má podzim

Pomůcky: barevné listy ze stromů, listy ze čtvrtky ve čtyřech různých barvách.

Popis činnosti:

Děti si z vycházky přinesly větší množství spadaného barevného listí z různých stromů. Ve školce si listy rozprostřely do prostoru třídy, určovaly jejich barvy a odstíny, povídaly si, které listy se jim líbí nejvíce. Poté učitelka připevnila na stěnu třídy čtyři listy z papíru ve čtyřech různých barvách - žlutý, červený, oranžový a zelený. Úkolem dětí bylo přiřadit listy z koberce pod papírový list na stěně tak, aby převládající barva na živém listu odpovídala barvě na papírovém listu. Kde převládala žlutá barva, děti volily žlutý papírový list apod. U některých listů bylo sporné určit převládající barvu. Pokud se děti společně nedohodly, zůstaly tyto listy ležet na koberci. Na závěr byl dětem dán prostor k vlastní fantazii a představivosti - děti si s listy hrály, skládaly z nich různé obrazce na koberci apod.

Barevné čarování

Pomůcky: různé tvary listů ze čtvrtky, listy ze stromů (pro inspiraci), vodové barvy, štětce.

Popis činnosti:

Děti v předešlé činnosti zjistily, že podzimní listí má velké množství pestrých barev. Zopakujeme, které barvy jsme na listech viděli (dle listů, které jsme si přinesli z přírody), ale také zdůrazníme, které barvy podzimní listí nemá (například modrou, černou). Zkusíme si takové barevné listy vyčarovat. Děti mají k dispozici různé tvary listů vystřižených ze čtvrtky. Každé dítě si vybere tvar listu, který se mu líbí a zapouštěním vodových barev si ho namaluje dle své představy. Každý má možnost namalovat si více různých listů, záleží na zájmu dětí. Listy ze čtvrtky necháme uschnout a poté si z nich společně uděláme výstavku. Každé dítě zhodnotí svůj výtvor, například která barva převládá, který list se mu maloval lépe, co si myslí, že se mu povedlo a co se mu tolik nepovedlo a proč.

Domečky pro hmyz

Pomůcky: přírodní materiál, košíčky.

Popis činnosti:

Učitelka se vypravila s dětmi na vycházku do přírody. V lese děti viděly mraveniště, které se již chystá k zimnímu spánku, pozorovaly, co vše žije na zemi v jehličí, na pařezech, na kmenech stromů, pod kúrou spadlého stromu apod. Našly tam úkryty pro různý hmyz - pavoučky, brouky, slunéčka sedmitečná, a další. Děti utvořily menší skupinky a stavěly z přírodnin, které našly kolem sebe, malé domečky pro hmyz. Tato činnost děti velmi bavila, opět se u většiny projevila velká vynalézavost, představivost a zručnost. Při zpáteční cestě děti sbíraly do košíčků rozličné přírodniny, které našly v lese nebo kolem lesa.

Básnička pro broučky

Pomůcky: obrázek broučka.

Popis činnosti:

N vycházce jsme se přesvědčili, že v lese i na louce najdeme v trávě a v jehličí spoustu malých živočichů - slunéčka, mravence, pavoučky a různé broučky. Naučíme se pro broučky, které jsme pozorovaly v přírodě, básničku:

Pán měl právě trochu v hlavě,
podřimoval za vsí v trávě.
Přiloudal se k němu brouk,
vyšplhal mu na klobouk,
při pohledu na louku
broukal z vršku klobouku:
Chtěl jsem zdolat horu Říp,
tady je mi ale líp!

Děti mohou básničku doplnit různými pohyby, my jsme napodobovali různý hmyz a zvířátka - jak leze brouk, jak se plíží had, jak skáče zajíček apod.

Obrázky pro skřítka Mecháčka

Pomůcky: Přírodní materiál, velké formáty papíru, lepidla.

Popis činnosti:

Děti mají ve školce svého kamaráda skřítka Mecháčka, který se s nimi účastní všeho dění. Mecháčka máme rádi a chtěli bychom mu udělat nějakou radost - vytvoříme mu obrázky. Všechny přírodniny, které děti během vycházky nasbíraly, dáme na papír nebo igelit do prostoru třídy. Děti mají k dispozici různé tvary barevného listí, stromovou kúru, mech, jeřabiny, žaludy, kaštany, šípky, různé druhy šišek, větvičky apod. Děti utvoří menší skupiny (4-5 dětí), každá skupina dostane velký formát papíru, na který vytváří z přírodnin svůj obraz pro skřítka Mecháčka. Děti z každé skupiny si berou přírodniny, které potřebují pro své dílo, ve skupině se vzájemně dohadují, jak bude obraz vypadat, které materiály použijí a kam je umístí. Přírodniny lepí lepidlem a lepící hmotou, popřípadě pomůže učitelka teplým silikonem. Když všechny skupiny obraz dokončí, představí ho ostatním - co obraz představuje. Mecháčkovi se všechny obrázky moc líbí a poprosí děti, zda je s paní učitelkou připevní na stěnu.

Ptáci odlétají do teplých krajin

Pomůcky: barevné papírové fáborky, žluté papírové slunce, pracovní listy, pastelky.

Popis činnosti:

Při vycházkách děti pozorovaly houfování ptáčků na drátech, připravují se k odletu do teplých krajin. Cesta je však dlouhá a složitá, doletí všichni ptáci na správné místo? Učitelka ukáže dětem na zahradě „ptačí trasu", děti se promění v ptáčky a zkusí, zda bez potíží doletí všichni na určené místo. Děti-ptáčci letí po menších skupinkách. Trasa je vyznačena barevnými papírovými praporky a je vedena přes malé překážky (slalom mezi stromy, ptáčci musí podletět pod nízkou větví, obletět průlezku apod.), konec trasy je označen velkým žlutým sluníčkem vystřiženým z papíru. Poté si děti sednou do altánku na zahradě, každé dostane pracovní list s vyznačeným labyrintem. Učitelka dětem vysvětlí, že při letu do teplých krajin jeden ptáček zabloudil a nemůže najít správnou cestu. Pomůžeme mu? Děti hledají nejprve prstíkem správnou cestu od ptáčka ke sluníčku, pak ji vyznačí pastelkou.

Hledání rozdílů

Pomůcky: obrázky s podzimní tématikou, dvojice obrázků s rozdíly.

Popis činnosti:

Učitelka dětem přečetla pohádku „Jak zachránili ježka před zimou", poté si děti prohlížely obrázky k pohádce a povídaly si o tom, jak se která zvířátka chystají na zimu, která si dělají zásoby a která ne. Děti se rozdělily do dvojic nebo trojic a porovnávaly dva na první pohled stejné obrázky. Ty s podzimní tématikou se však od sebe lišily několika nepatrnými detaily, které děti hledaly.

Připravujeme potravu na zimu pro zvířátka

Pomůcky: kelímky, kyblíčky, košíčky.

Popis činnosti:

Učitelka si s dětmi povídá o tom, že někteří ptáci odlétají do teplých krajin proto, že tam snadněji naleznou potravu, než tady v zimním období. Zůstávají zde ptáci, kteří jsou více schopni si potravu nalézt a děti vědí, že ptáčkům a zvířátkům v lese pomáháme v zimě i my. Abychom jim mohli v zimě pomoci, musíme se na to připravit již nyní. Během podzimu děti průběžně sbírají do kelímků, košíčků nebo kyblíčků různé plody kolem mateřské školy (kaštany, žaludy, jeřabiny, a další), které uskladňujeme v prostorách školky a v zimě je nosíme zvířátkům do nedalekého krmelce. Na zahradě mateřské školy pěstujeme také slunečnice, jejichž semínka děti prstíky na podzim vyloupou a v zimě je s dalšími dobrotami sypou ptáčkům do krmítek na zahradě školky.

Třídění ovoce

Pomůcky: různé druhy podzimního ovoce, tácky, talířky.

Popis činnosti:

Děti mají na tácu ovoce, které s učitelkou nasbíraly na školní zahradě - jablka, hrušky, švestky, ořechy. Děti nejprve společně pojmenují druhy ovoce a také strom, na kterém ovoce roste, poté pracují ve skupinkách. Každá skupina dětí má svůj tác se stejným počtem ovoce. Dle pokynů třídí každá skupina ovoce - nejprve jednotlivé druhy (každý druh ovoce na jednotlivý tácek nebo talířek). Dále pracují děti dle dalších pokynů - vyberte největší jablko, nejmenší hrušku, všechna zelená jablka, všechna červená jablka, Ke každému červenému jablku dejte jeden ořech, ke každé hrušce dejte dvě švestky apod. Zde je možné provést velké množství variant, obvykle se zapojí i děti do vymýšlení dalších úkolů.

Ovocné pochutnání

Pomůcky: různé druhy ovoce, mističky, lžičky, šátky.

Popis činnosti:

Paní kuchařka nakrájela ovoce na menší kousky, připravila dětem mističky a lžičky. Děti si nandávají ovoce dle své chuti, ochutnávají a určují, co je sladké, kyselé, měkké, tvrdé apod. Poté utvoří dvojice, jedno z dětí ve dvojici má převázané oči šátkem a druhé mu dává ochutnat jednotlivé druhy ovoce. Dítě se zavázanýma očima hádá, které ovoce ochutnává. Po chvilce se děti vymění a ochutnává druhé dítě ve dvojici.

Jakou barvu má jablíčko

Pomůcky: několik jablek, temperové barvy, kelímky, ubrousky, čtvrtky.

Popis činnosti:

Děti mají na stolku několik jablek, které si prohlížejí a zároveň popisují - tvar, velikost, vůni a především určují, jaké mají jablka barvy. Převládá žlutá, oranžová, červená a zelená barva, ale každé jablíčko má barvy jinak namíchané, každé je barevně jiné. Zkusíme si taková jablíčka namalovat. Mladší děti dostanou jablko již vystřižené ze čtvrtky, starší děti si ho vystřihnou samy. V kelímcích jsou rozmíchané temperové barvy - žlutá, oranžová, červená a zelená. Děti mají k dispozici ubrousky, které si smotají a namáčejí dle svých představ do barev a potiskávají vystřižené jablko. Sytost barev je nestejnoměrná a vytváří efektní výtvarné provedení.

O jablíčkové posteli

Pomůcky: brožura Hrátky se zvířátky, Orffovy nástroje.

Popis činnosti:

Učitelka přečetla dětem krátkou pohádku o ježečkovi, který zabloudil a nemohl najít svůj pelíšek. Nakonec si vzpomněl, že má svou postýlku pod jabloní. Po přečtení pohádky učitelka navázala rozhovor s dětmi - jak se ježeček jmenoval, proč zabloudil, která zvířátka cestou potkal a jak našel zase cestu zpátky. Na pohádku navazuje písnička:

Cupy, dupy u chalupy, dva ježci se honí
Třetí čeká na jablíčko, sedí pod jabloní
Cupy, dupy u chalupy hnedle vedle plotu
Když těch jablek bude více, dá je do kompotu."

Učitelka dětem píseň nejprve sama zazpívá, poté se ji společně učí opakováním jednotlivých částí. Je možné využít Orffovy nástroji nebo ji ztvárnit pohybově.

Pohybová hra na ježky

Pomůcky: triangl, papírová jablíčka.

Popis činnosti:

Učitelka naváže hovor s dětmi o tom, která zvířátka se čím živí a kde v přírodě hledají potravu. Vzpomenou i na ježky, kteří si potravu - ovoce nosí na svých bodlinkách. Zkusíme si na ježky zahrát. V prostoru třídy jsou na různých místech umístěna jablíčka z papíru, některá jablíčka jsou také schovaná, ježci musí pozorně hledat. Děti představují ježky a na pokyn učitelky hledají potravu-jablíčka. Učitelka ukončí hru předem domluveným pokynem. Které dítě (ježek) našlo nejvíce jablíček, bude mít nejmenší hlad. Hra se opakuje dle zájmu dětí. Na závěr, protože jsou všichni ježci kamarádi a pomáhají si, jablíčka spravedlivě rozdělí, aby jich všichni měli stejný počet. Děti si sednou do kruhu a svá jablíčka dají před sebe. Dvě vybrané děti ubírají nebo přidávají jablíčka dětem, aby všichni měli stejný počet. Vybrané děti se mohou radit a domlouvat s ostatními dětmi - ježky sedícími v kruhu. Nakonec mají všichni stejné množství potravy a nikdo nebude mít hlad.

Použitá literatura:

Průvodce naší přírodou. Praha: Svojtka & Co., 2002. ISBN 80-7237-520-2.
BALÍK, J.: Hrátky se zvířátky. Praha: Rotag, 2001. ISBN 80-901182-6-7.
STŘEDA, L.: Medvěd na plovárně. Kladno: Delta, 2004. ISBN 80-7351-073-1.
VRTIŠKOVÁ,K.: Co vyprávěl starý dub. Vrané nad Vltavou, ZO ČSOP Zvoneček, 2008.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek