Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Úplata za vzdělávání v mateřské škole

Ikona informativni

Úplata za vzdělávání v mateřské škole

Autor: Hana Adášková
Anotace: Příspěvek poslouží k rychlé orientaci ředitelek mateřských škol v problematice stanovení úplaty za předškolní vzdělávání.
Klíčová slova: úplata v MŠ
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanoví ředitel/ka mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí v souladu s § 123 odst. 4 zákona č. 561/25004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 123 školského zákona stanovuje výši úplaty ředitel/ka obecně. Podmínky, splatnost úplaty, možnosti snížení úplaty či osvobození od úplaty a nejvyšší možnou výši úplaty upravuje § 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb.

Úplatu za celodenní provoz lze stanovit maximálně do výše 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce s výjimkou finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu (např. s výjimkou výdajů na platy, odvody a příspěvku na FKSP atd. - viz § 6 odst. 2. vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

Stanovení zvláštní výše úplaty za předškolní vzdělávání (2/3 úplaty stanovené pro celodenní provoz) v případech omezení docházky dítěte do mateřské školy z důvodu zachování podmínek existence nároku na rodičovský příspěvek se týká pouze dětí, které dosáhly 3 let věku a mateřskou školu navštěvují nejvýše 4 hodiny denně.

Tato podmínka nároku na rodičovský příspěvek se považuje za splněnou i po celý měsíc, kdy dítě dosáhne 4 let věku. Přesáhne-li však v tomto měsíci docházka dítěte do mateřské školy v některém vyučovacím dni 4 hodiny, platí výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.

U dětí, kterým byla z důvodu pobírání rodičovského příspěvku omezena docházka na 5 dní v měsíci, záleží na správním uvážení ředitele/ky mateřské školy, zda sníží úplatu v souladu s § 123 odst. 4 školského zákona. Ředitel bude postupovat buď na základě žádostí jednotlivých zákonných zástupců, nebo z vlastního podnětu.

Jestliže bude ředitel/ka rozhodovat o snížení nebo prominutí úplaty vůči jmenovitě určenému dítěti zastoupenému zákonným zástupcem, bude rozhodovat správním úkonem. O snížení nebo prominutí úplaty vydává ředitel/ka mateřské školy správní rozhodnutí v souladu s § 123 odst. 4 a § 165 odst. 2 písm. i školského zákona (viz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Právní výklad 2/2006 čj. 11966/2006-14).

Při stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání, které se týká všech dětí v tomtéž druhu provozu a které je zakotveno do interního předpisu, se nerozhoduje správním úkonem. Výše úplaty musí být zveřejněna na přístupném místě ve škole.

Poslední ročník mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je i nadále bezplatný. Datum účinnosti novely § 123 odst. 2 bude záležet na termínu vyhlášení ve sbírce zákonů. Stav projednávání lze sledovat na stránkách Poslanecké sněmovny (www.psp.cz), Senátu PČR (www.senat.cz) a Pražského hradu (www.hrad.cz).

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 16. 10. 2008
Zobrazeno: 8214krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ADÁŠKOVÁ, . Úplata za vzdělávání v mateřské škole. Metodický portál: Články [online]. 16. 10. 2008, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2711/UPLATA-ZA-VZDELAVANI-V-MATERSKE-SKOLE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.