Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Rámcový vzdělávací program a technická výchova,...

Ikona teoreticky

Rámcový vzdělávací program a technická výchova, 1. část – teoretická

Ikona odbornost
Autor: Martina Cihlářová
Anotace: Autorka představuje 1. část bakalářské práce na téma Plánování technické výchovy v MŠ, která je zaměřena na teoretické poznatky RVP PV, převážně na oblast klíčových kompetencí a popisu pracovních činností MŠ.
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: klíčové kompetence, RVP PV, technická výchova, pracovní činnosti v MŠ
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje vzdělávací cíle, obsah a podmínky, orientuje koncepci, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základní klíčové kompetence. Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

RVP PV pracuje se čtyřmi cílovými kategoriemi. Stanoví cíle v podobě záměrů, a to nejprve v úrovni obecné a následně pak v úrovni oblastní. Konkrétně se jedná o tyto kategorie:

  • rámcové cíle vyjadřující univerzální záměry předškolního vzdělávání
  • klíčové kompetence představují výstupy, resp. obecnější způsobilosti, dosažitelné v předškolním vzdělávání
  • dílčí cíle, které vyjadřují konkrétní záměry příslušející té které vzdělávací oblasti
  • dílčí výstupy - dílčí poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, které dílčím cílům odpovídají

Tyto cílové kategorie jsou těsně provázané a vzájemně spolu korespondují. Tento systém by měl být funkční. Ukazuje, že vědomé a systematické sledování a naplňování stanovených záměrů v běžné každodenní praxi by mělo spolehlivě vést k dosahování výstupů. Pracuje-li tedy pedagog při vzdělávání dětí průběžně s vědomím vzdělávacích záměrů (ať už v úrovni obecné či oblastní), měl by mít záruku, že skutečně vede děti k osvojování kompetencí a k jejich zdokonalování.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 05. 09. 2008
Zobrazeno: 8221krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
CIHLÁŘOVÁ, . Rámcový vzdělávací program a technická výchova, 1. část – teoretická. Metodický portál: Články [online]. 05. 09. 2008, [cit. 2020-07-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2558/RAMCOVY-VZDELAVACI-PROGRAM-A-TECHNICKA-VYCHOVA-1-CAST---TEORETICKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.