Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Rámcový vzdělávací program a technická výchova,...

Rámcový vzdělávací program a technická výchova, 1. část – teoretická

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Martina Cihlářová
Autorka představuje 1. část bakalářské práce na téma Plánování technické výchovy v MŠ, která je zaměřena na teoretické poznatky RVP PV, převážně na oblast klíčových kompetencí a popisu pracovních činností MŠ.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje vzdělávací cíle, obsah a podmínky, orientuje koncepci, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základní klíčové kompetence. Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

RVP PV pracuje se čtyřmi cílovými kategoriemi. Stanoví cíle v podobě záměrů, a to nejprve v úrovni obecné a následně pak v úrovni oblastní. Konkrétně se jedná o tyto kategorie:

  • rámcové cíle vyjadřující univerzální záměry předškolního vzdělávání
  • klíčové kompetence představují výstupy, resp. obecnější způsobilosti, dosažitelné v předškolním vzdělávání
  • dílčí cíle, které vyjadřují konkrétní záměry příslušející té které vzdělávací oblasti
  • dílčí výstupy - dílčí poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, které dílčím cílům odpovídají

Tyto cílové kategorie jsou těsně provázané a vzájemně spolu korespondují. Tento systém by měl být funkční. Ukazuje, že vědomé a systematické sledování a naplňování stanovených záměrů v běžné každodenní praxi by mělo spolehlivě vést k dosahování výstupů. Pracuje-li tedy pedagog při vzdělávání dětí průběžně s vědomím vzdělávacích záměrů (ať už v úrovni obecné či oblastní), měl by mít záruku, že skutečně vede děti k osvojování kompetencí a k jejich zdokonalování.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám