Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Adventní kalendář venku
Odborný článek

Adventní kalendář venku

18. 1. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Kateřina Filkova

Anotace

Prosincový program pro mateřské školy, který obsahuje každodenní okénko krátkých činností, jež je součástí školkového adventního kalendáře. Program je koncipován tak, aby si děti s učitelkou ve třídě otevřely ruličku s datem a v něm našly úkol na papírku, který jdou plnit převážně do venkovního prostředí.  Úkoly jsou zaměřeny na předčtenářskou,  předmatematickou , digitální a environmentální gramotnost. Nejsou náročné na pomůcky. Pracovat mohou jak jednotlivci, tak celá skupina. U dětí se podporuje pozorovací schopnost, rozvíjení jazykových dovedností a seznamování s elementárními matematickými pojmy jako více, méně, větší, menší. Samozřejmostí je i pohybový doprovod, a tím rozvoj hrubé motoriky, který je ve venkovním prostředí pestrý. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Pomůcky na měsíc:

Adventní kalendář – např. z roliček od toaletního papíru (pozor, kalendář nebude mít 24 úkolů, ale jen tolik, kolikrát se v pracovní dny s dětmi ve školce sejdeme, datumy budou ale správně napsané), měkký míč, poklad a lopatka, koledy na CD, kartičky s přírodninami, křídy, obruče, pytle na odpadky, potřeby pro výrobu domácího krmítka, svíčky, potřeby pro uspořádání hostiny venku, krabice od bot.

  1. den

    LOV POVRCHŮ /les/

V přírodě nasbíráme různé přírodniny, které vložíme do sáčků, plátěných tašek. Děti zavřou oči a necháme je ohmatat si povrchy. Poté je posíláme pro jednotlivé úkoly do svého okolí („dones něco hladkého, hrubého, ostrého, studeného...“).

Cíle: Rozšiřování slovní zásoby dětí. Rozlišování mezi povrchy, trénink jemné motoriky.

     2. den

     KOMETA /školní zahrada, park, louka/

Velký měkký míč hodíme vysoko nad hlavu (představuje to kometu). Starší děti mají za úkol míč chytat, děti, které nechytají, tak mohou počítat, kolikrát tlesknou, než spadne na zem.

Cíle: Zdokonalování dovednosti počítání a sociální interakce. Nácvik bilaterální integrace (chytání oběma rukama) – vhodná pro zapínání knoflíků, vázání tkaniček. Rozvíjení paměti a pozornosti. 

    3. den

     VÁNOČNÍ POKLAD /zahrada MŠ/

Jdeme ven za každého počasí a zkusíme zakopat společný poklad, který bude symbolizovat konkrétní třídu školky a její vztah k Vánocům (obrázek, malovaný kamínek, dopis ve sklence). Pokud by byla půda zmrzlá, poklad schováme např. do listí pod strom.

Cíle: Vytváření pozitivního vztahu k místu, na kterém se často pohybují. 

   4. den

   CESTA DO BETLÉMA /příroda, zahrada/

Na úvod můžeme dětem vyprávět příběh o cestě do Betléma za světlem. Na zahradě nebo v lese položíme větve, klacíky, listy, kůru, kameny. Děti prochází formou pohybového diktátu, např. Marie 2x obešla strom, Josef přeskákal po kamenech a zastavil na lávce. Na konci svítí malá svíčka, u které se nakonec všichni sejdou. Můžeme pustit reprodukovaně některou z koled a zpívat (Půjdem spolu do Betléma, Já bych rád k Betlému).

Cíle: Obohacování slovní zásoby (překročit, přeskočit, podlézt, plazit se), zlepšování hrubé motoriky. Propojení čtenářské, matematické, ale i digitální gramotnosti. Seznamování se světem kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije.

    5. den

    VÝLET DO PŘÍRODY /les/

Každé dítě dostane kartičku s kresbou nějaké lesní přírodniny. Hledají v přírodě strom javor, šišku, ptačí hnízdo, kámen, list, … U každé přírodniny se potom skupina zastaví, řeknou, na jakou hlásku obrázek začíná.

Cíle: přiřazování, pojmenování, rozvíjení jazykové dovednosti. Rozlišování první hlásky ve slově. 

   6. den

   STOPAŘI /les/

Děti se vydají po stopách ve sněhu v přírodě a hledají stopy zvířat. Co je to za zvíře? Odkud a kam asi zvíře šlo? Atd. Podle klíče hledají i další pobytová znamení (oříšky, borové šišky, smrkové šišky, trus, stopy). Ve školce můžeme po příchodu na velký formát papíru nakreslit krmelec a děti dolepují, dokreslují stopy a znamení, která venku objevily.

Cíle: Orientování se v jednoduchých symbolech, párování dvojic. Poznávání lesních zvířat a jejich stop.

  7. den 

  BAREVNÉ DÁREČKY /chodník, cesta/

Vyjdeme s dětmi na chodník (pokud není sníh) a namalujeme křídou na zem barevné kruhy, čísla, písmena v kruhu, čtverce, obdélníky (znázorňují dárečky). Děti si chytají dle pokynů dárečky a staví se na určený dáreček, tvar (chyťte si červený dáreček, dáreček s trojkou, dáreček s písmenem A). Následují otázky: Co by tam asi mohlo být? Jaký dárek začíná na K?

Varianta sněhová – dárečky nakreslíme na sníh pomocí barev ve stříkací pistoli.

Cíle: Rozvíjení hrubé motoriky, poznávání číslic a barev, rychlé zareagování, rozvíjení slovní zásoby.

    8. den

    ROZTANČENÁ CESTA

Vydáme se s hudbou ven a cestou tancujeme. Můžeme se společně naučit krátké choreografie a taneční kroky. Tancujeme s motivací přírody (např. Jak se kroutí žížaly, jak padá list, máváme jako pták).

Cíle: vytvoření aktivních postojů ke světu, k životu, umění. Rozvíjení dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat.

   9. den

   SNĚHULÁKOVA CESTA /park/

Na vycházku můžeme vzít několik obručí, které nám budou připomínat rozkutáleného sněhuláka. Společně řekneme básničku:

Jedna koule, druhá koule,

ta nejmenší nahoře.

Postavil jsem sněhuláka

u nás doma na dvoře.

 

Kdo ukoulí větší kouli,

ten nám řekne jak, jak, jak,

jak se dělá sněhulák.

Sněhulák se rozkutálel po celém parku, obruče budou určovat, kam mají děti běhat. Obruče vždy vezmeme a přesuneme dál, tak se dá projít celá procházka.

Cíle: trénování odhadu a zlepšování prosociálních vztahů.

     10. den

     DEN OFFLINE /kdekoliv/

K Vánocům patří setkávání lidí a rodinný klid. Dnešní den zkusíme s dětmi a za pomoci rodičů vyzkoušet, jaké je to se celý den věnovat jen sobě, v přírodě. Nebudeme se dívat na televizi, nebudeme používat mobilní telefon, nebudeme hrát hry, pouštět si písničky. Motivujeme je v přírodě na procházce tím, co vše můžeme vidět, uděláme si papírová kukátka (z kartonu). Zapojení rodičů do tohoto dne je nutné...

Následující den si uděláme komunitní kruh o tom, co kdo dělal místo využívání digitálních technologií. 

Cíle: Malý pohled do digitální gramotnosti a média v ní, která jsou pro děti každodenní součástí. Cílem je uvědomit si, kde všude se s médii potkáváme a co je může nahradit. Bude nám to chybět? Máme se lépe?

     11. den

     VÁNOČNÍ POŠŤÁCI /město/

Ve školce každé dítě namaluje nějaký veselý (vánoční) obrázek, podepíše ho a vloží do obálky a opatří ho třeba i originálním razítkem z brambory. Vydáme se s dětmi do města, vesnice, ulice a každý hodí do nějaké schránky tento veselý obrázek, který udělá radost.

Cíle: vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, svým okolím, lidmi. 

   12. den 

    VÁNOČNÍ ÚKLID /okolí MŠ/

Při dopolední procházce po okolí školky si děti s učitelkou mohou vzít velké pytle, do kterých sklízí vše, co do přírody nepatří. Mluvíme o tom, že nejen doma je třeba během Vánoc udržovat pořádek. Navozujeme otázkami: S čím doma pomáháš? Máš nějaké úkoly? Líbí se ti, když je venku nepořádek? Co pomáhá přírodě?

Cíle: Pečování o své okolí, pěstování environmentálních vztahů a rozvíjení slovní zásoby při navozování rozhovorů.

  13. den 

   KRMÍTKA PRO PTÁČKY/okolí MŠ/

Dnešní den věnujeme ptáčkům, povídáme si o ptácích, kteří na zimu zůstávají u nás. Co v zimě potřebují? Zazpíváme písničku „Bude zima, bude mráz“. Ve školce s dětmi vyrobíme pár jednoduchých krmítek, např. (pomerančové krmítko, krmítko ze šišek, z chleba a z cereálií.) Pravidelně chodíme na procházky, ale tentokrát po cestě rozvěsíme několik krmítek pro ptáčky. Každou další procházkou kontrolujeme, počítáme, jestli ještě mají ptáčkové co jíst a zda vůbec krmítko našli.

Cíle: Osvojení poznatků o ptácích, Rozvíjení tvořivosti s přírodním materiálem. 

    14. den

    HVĚZDNÁ PŘÁNÍ /zahrada/

Malé připomenutí oslavy zimního slunovratu, ve kterém hrál velkou roli oheň. Zapaloval se při západu Slunce a musel hořet celou noc. Tato noc byla magická a země otevírala své poklady, kvetlo zlaté kapradí a zvířata mluvila lidskou řečí. My si dnes zahrajeme na pošťáka hvězdných přání. Vystříhejte z papíru jednoduché malé vločky. Papírové čtverečky přeložte po úhlopříčce, aby vám vznikl troújhelník. Na hvězdy napíšeme nebo nakreslíme naše přání na příští rok.

Otázka: Děti, a jak to přání teď pošleme nahoru k hvězdám do nebe? Děti mohou vymýšlet.

Poté se přesuneme na zahrádku, kde si uděláme malý ohýnek. Pokud to situace nedovolí, můžeme vzít ven nějakou svíčku ve sklenici. Vločky postupně obřadně házíme do ohně a kouř se postará o to, aby šlo přání do nebe k hvězdám.

Cíle: Seznámení se s tradicí oslavy zimního slunovratu formou krátkého vyprávěného příběhu – děti poslouchají a zapojují fantazii, jak to asi dříve bylo. Podněcování k dokončování a vymýšlení dalších variant příběhu (kdo asi hlídal oheň, jaké poklady země otevírala, jak mohla zvířata mluvit lidskou řečí). Předávání myšlenek a přání do grafické podoby.

    15. Den

    HOSTINA VENKU /Pěkné a klidné místo v přírodě/

Ráno si povídáme o tom, co se na Vánoce jí, co se peče, kdo to peče. Při tom můžeme na velkou tabuli dětem kreslit tvary vánočního cukroví a opakovat si geometrické či jiné tvary (měsíc, podkova, mušle, válec, hnízdo, čtverec). Poté dětem dáme modelínu a cukroví si samy mohou vymodelovat a dát na společný plech. Za odměnu pozveme děti na venkovní hostinu, kterou můžeme uspořádat na zahradě nebo v parku, v lese, ... Nezapomeneme na velkou termosku s čajem a dobroty, které dětem venku budou i před obědem moc chutnat.

Cíle: Posilování předmatematické představivosti u modelování a čtení symbolů z tabule – rozvíjení fantazie a slovní zásoby. 

   15. den

    DÁRKOVÁ KRABICE /město/

Závěrečné okénko, ve kterém uděláme někomu v našem městě radost. Ráno s dětmi připravíme krabici od bot, do které dáme něco, co udělá radost jiným (dětem). Obrázky, výrobky, drobné hračky. Na krabici napíšeme adresu školky, ze které jí budeme posílat.

Na třídě bude, komu jí budou věnovat (dětský domoc, maminka v nouzi, domov důchodců, ...). Můžeme i dojít poslat na poštu.

Cíle: Mít radost z darování a přípravy, seznámení se s postupem posílání balíku na poště nebo osobně.

Shrnutí:

Měsíční program s adventími výzvami, které bychom měli s dětmi absolvovat za každého počasí převážně venku. V jednotlivých dnech se prolíná práce s jazykem, čísly i digitální gramotností. Velká většina úkolů je kratších a nevyžaduje velké přípravy. Pro děti by kaledář měl být i pochopením environmentálních a mezilidských vztahů ve svém okolí. Učí je si všímat, ale i být aktivním aktérem.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Kateřina Filkova

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
18. 1. 2021
Příspěvek nabízí zajímavé a ne zcela obvyklé činnosti, které podporují rozvoj čtenářské, matematické i digitální gramotnosti dětí předškolního věku. V příspěvku dále nalezneme inspiraci k rozvoji smyslového vnímání, prosociálního chování a k vytváření pozitivního vztahu ke kultuře i prostředí, ve kterém žijeme.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Činnostní a občanské kompetence
  • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Adventní kalendář např. z roliček od toaletního papíru – pozor! Kalendář nebude mít 24 úkolů , ale jen tolik kolikrát se v pracovní dny s dětmi ve školce sejdeme , datumy budou ale správně napsané, měkký míč, poklad a lopatka, koledy na cd, kartičky s přírodninami, křídy, obruče, pytle na odpadky, potřeby pro výrobu domácího krmítka, svíčky, potřeby pro uspořádání hostiny venku, krabice od bot