Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Období nouzového stavu – aktuální situace...

Období nouzového stavu – aktuální situace v mateřských školách

Informativní příspěvek
Mateřské školy jsou jediným typem škol, kde není přerušen provoz na základě rozhodnutí vlády České republiky. Rozhodnutí, zda mateřskou školu uzavřou, či nikoliv zůstalo v gesci ředitelů škol. Ředitelé škol, často společně se zřizovatelem, vyhodnocují situaci a potřebnost zachování provozu zejména s ohledem na rodiče, jejichž pracovní vytížení přímo nebo nepřímo souvisí s nastalou situací, a potřebují vědět, že v době, kdy oni sami pomáhají druhým, je o jejich děti dobře postaráno.

Pokud je mateřská škola v provozu, dochází zpravidla k úpravám organizace a provozu. Denní program dětí je přizpůsoben podmínkám tak, aby byla v co největší možné míře zajištěna bezpečnost a zdraví dětí i zaměstnanců školy:

 • do mateřské školy chodí pouze děti, jejichž rodiče pracují v záchranných složkách, nebo jiných profesích, kde nebyl přerušen provoz (výroba, prodej, doprava apod.);
 • do mateřské školy chodí pouze děti zcela zdravé, je nastaven důsledný ranní filtr;
 • rodiče nechodí do budovy, předávají a přebírají děti ve vymezeném prostoru;
 • všichni nosí roušky, rodiče dávají dětem každý den několik dezinfikovaných roušek;
 • probíhá denní dezinfekce prostor;
 • děti i dospělí si pravidelně a často dezinfikují ruce;
 • ředitel se zaměstnanci každý den systematicky vyhodnocuje situaci pro další dny.

Dle slov ředitelky jedné z otevřených mateřských škol je pro jejich práci v tuto chvíli nejdůležitější zachovat dětem příjemné a známé prostředí: „Jsme tady, aby děti pod rouškami viděly a slyšely lidi, které znají, aby nebyly vystaveny neznámému prostředí a ještě více stresovány.“ Dělají vše pro zachování pozitivní nálady, projevují si vzájemnou důvěru a úctu. Dbají na psychosociální podmínky a uchování prostředí plné pocitu bezpečí a jistoty pro děti i dospělé. Všechny tyto školy si zaslouží veliké poděkování.

Co může mateřská škola udělat pro děti a rodiče v případě, že je uzavřena?

Může předat rodičům informace o tom, co mohou se svými dětmi podniknout, jak mohou děti zabavit. Může to být právě předání tohoto textu rodičům.

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ovšem jak už to bývá, ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

 • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
 • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
 • dbejte na pravidelný režim;
 • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
 • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
 • s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
 • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
 • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
 • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.

Zpracovala: Mgr. Hana Splavcová, Národní pedagogický institut České republiky
25. 3. 2020

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek