Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Období nouzového stavu – aktuální situace v mateřských školách
Odborný článek

Období nouzového stavu – aktuální situace v mateřských školách

26. 3. 2020 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Hana Splavcová

Anotace

Mateřské školy jsou jediným typem škol, kde není přerušen provoz na základě rozhodnutí vlády České republiky. Rozhodnutí, zda mateřskou školu uzavřou, či nikoliv zůstalo v gesci ředitelů škol. Ředitelé škol, často společně se zřizovatelem, vyhodnocují situaci a potřebnost zachování provozu zejména s ohledem na rodiče, jejichž pracovní vytížení přímo nebo nepřímo souvisí s nastalou situací, a potřebují vědět, že v době, kdy oni sami pomáhají druhým, je o jejich děti dobře postaráno.

Pokud je mateřská škola v provozu, dochází zpravidla k úpravám organizace a provozu. Denní program dětí je přizpůsoben podmínkám tak, aby byla v co největší možné míře zajištěna bezpečnost a zdraví dětí i zaměstnanců školy:

 • do mateřské školy chodí pouze děti, jejichž rodiče pracují v záchranných složkách, nebo jiných profesích, kde nebyl přerušen provoz (výroba, prodej, doprava apod.);
 • do mateřské školy chodí pouze děti zcela zdravé, je nastaven důsledný ranní filtr;
 • rodiče nechodí do budovy, předávají a přebírají děti ve vymezeném prostoru;
 • všichni nosí roušky, rodiče dávají dětem každý den několik dezinfikovaných roušek;
 • probíhá denní dezinfekce prostor;
 • děti i dospělí si pravidelně a často dezinfikují ruce;
 • ředitel se zaměstnanci každý den systematicky vyhodnocuje situaci pro další dny.

Dle slov ředitelky jedné z otevřených mateřských škol je pro jejich práci v tuto chvíli nejdůležitější zachovat dětem příjemné a známé prostředí: „Jsme tady, aby děti pod rouškami viděly a slyšely lidi, které znají, aby nebyly vystaveny neznámému prostředí a ještě více stresovány.“ Dělají vše pro zachování pozitivní nálady, projevují si vzájemnou důvěru a úctu. Dbají na psychosociální podmínky a uchování prostředí plné pocitu bezpečí a jistoty pro děti i dospělé. Všechny tyto školy si zaslouží veliké poděkování.

Co může mateřská škola udělat pro děti a rodiče v případě, že je uzavřena?

Může předat rodičům informace o tom, co mohou se svými dětmi podniknout, jak mohou děti zabavit. Může to být právě předání tohoto textu rodičům.

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ovšem jak už to bývá, ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

 • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
 • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
 • dbejte na pravidelný režim;
 • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
 • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
 • s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
 • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
 • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
 • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.

Zpracovala: Mgr. Hana Splavcová, Národní pedagogický institut České republiky
25. 3. 2020

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Splavcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.