Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > WELCOME – Metodika pro práci s dětmi s SVP...

Ikona informativni

WELCOME – Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání – úvod

Autor: Pavlína Hublová
Anotace: Úvodní článek seriálu, který přináší ukázky z publikace Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání, výstupu projektu WELCOME. Článek představuje publikaci a projekt včetně přehledu plánovaných článků v seriálu.
Klíčová slova: WELCOME, Erasmus+, Raabe, speciální vzdělávací potřeby, mateřská škola

Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání

Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání je členěna na teoretickou a metodickou část. V teoretické části jsou představeny základní principy inkluzivní pedagogiky a možnosti jejich uplatnění v prostředí mateřské školy. Dále jsou zde představena specifika dětí s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb. V metodické části jsou představeny jednotlivé oblasti rozvoje dětí s příklady vhodných aktivit, které lze uplatnit v rámci vzdělávacího procesu v mateřské škole. K orientačnímu zhodnocení aktuální míry rozvoje jsou v metodice k dispozici posuzovací schémata, která mohou pedagogové v MŠ použít k orientačnímu posouzení míry rozvoje komunikačních, motorických, kognitivních a dalších schopností a dovedností dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i bez nich.

Na základě zjištěných výsledků mohou volit a realizovat aktivity uvedené v metodice nebo v doporučených inspiračních zdrojích. V metodice nechybějí ani příklady dobré praxe aplikace doporučených aktivit v mateřské škole.

Metodika je provázána s dalším výstupem projektu WELCOME, kterým je aplikace WELCOME IDEA pro chytrá zařízení (tablety, telefony, ale i interaktivní tabule či monitory) a příručkou Podpora práce s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání, ve které učitelé najdou metodický úvod vysvětlující princip individualizovaného vzdělávání uplatňujícího v praxi interaktivní aplikaci, praktické scénáře a doporučení ohledně organizace práce s heterogenní skupinou dětí a s cílenou diferenciací a podporou dětí s SVP.

Metodika je volně dostupná ke stažení: http://bit.ly/2tJKXne.

Seriál na Metodickém portálu RVP.CZ přinese ukázky z teoretické i praktické části Metodiky:

 1. Úvod (tento článek)
 2. Problémy v chování – porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), opoziční vzdorovité chování
 3. Aktivity pro rozvoj sociálních dovedností
 4. Narušený vývoj řeči, poruchy artikulace – dyslalie, dysartrie
 5. Poruchy plynulosti řeči (fluence) – koktavost (balbuties), breptavost (tumultus sermonis)
 6. Aktivity pro rozvoj řeči a komunikace
 7. Aktivity pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 8. Aktivity pro rozvoj kognitivních dovedností
 9. Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství
 10. Aktivity pro rozvoj emočních dovedností
 11. Aktivity pro rozvoj motorických dovedností
 12. Aktivity pro rozvoj smyslového vnímání
Počet článků v seriálu se může v průběhu publikování změnit s ohledem na délku jednotlivých kapitol.

Představení projektu WELCOME

WELCOME je mezinárodní projekt České republiky, Slovenské republiky a Bulharska, který je spolufinancovaný z evropského projektu Erasmus+. Projekt probíhá v letech 2016–2019 a jeho hlavním cílem je pomoci učitelům mateřských škol při vedení a zvládnutí heterogenní skupiny, ve které jsou často zastoupeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Koordinátorem WELCOME je Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. Projektovými partnery jsou Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie v Bratislavě, Institut za psihichno zdrave i razvitie v Sofii a bratislavská agentura M7, poskytující služby v oblasti grafiky a programování. Na vývoji a testování výstupů se podílely partnerské mateřské a základní školy: česká ZŠ a MŠ M. Alše v Miroticích, slovenská ZŠ a MŠ Zubrohlava a bulharská ODZ 72 Prikazka bez krai v Sofii.

Prvním z projektových výstupů je Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání určená pedagogům mateřských škol, kteří hledají nové postupy při vedení heterogenní třídy z hlediska speciálních vzdělávacích potřeb. Druhým výstupem je aplikace WELCOME IDEA (Interactive Digital Educational Assistant) pro chytrá zařízení, která funguje jako pomyslný asistent: Učitel díky pedagogické diagnostice v aplikaci vyhodnotí aktuální stav dítěte v jednotlivých oblastech rozvoje, aplikace sama pak na základě výsledků pedagogické diagnostiky doporučí vybrané aktivity. Posledním výstupem je příručka Podpora práce s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání (WELCOME workshopy), ucelený návod pro učitele, jak uspořádat a vést integrované bloky, pracovní skupiny, v jejichž rámci budou realizovány různé tematické celky s využitím aplikace.

Podrobnosti k projektu včetně výstupů online: http://bit.ly/2O2zxSt.

V příloze článku je k dispozici kompletní obsah publikace včetně podrobných informací o Metodice a projektu WELCOME.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu WELCOME – Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf801 kBWELCOME – kompletní obsah Metodiky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 29. 01. 2020
Zobrazeno: 1682krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HUBLOVÁ, Pavlína. WELCOME – Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání – úvod. Metodický portál: Články [online]. 29. 01. 2020, [cit. 2020-06-02]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/22407/WELCOME---METODIKA-PRO-PRACI-S-DETMI-S-SVP-V-PREDSKOLNIM-VZDELAVANI---UVOD.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.