Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Vzdělávání učitelů mateřských škol ve vzdělávacích...

Vzdělávání učitelů mateřských škol ve vzdělávacích systémech zemí EU

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Martina Kupcová
Spoluautor: PhDr. Kateřina Smolíková
Jak dlouho se předškolní pedagogové v zemích EU připravují na svou práci a na jaké úrovni jejich vzdělávání probíhá.
Příspěvek přináší odpovědi na tři následující otázky:
  1. Jaká je celková délka přípravy učitelů preprimárního vzdělávání v jednotlivých zemích EU?
  2. Jaký je podíl pedagogické přípravy v rámci studia, zda je stanovena časová dotace a jakým způsobem pedagogická příprava probíhá?
  3. Jaká je úroveň přípravného vzdělávání pedagogů preprimárního stupně (dle stupnice ISCED)?
1. Celková délka přípravy učitelů preprimárního vzdělávání

Příprava učitelů preprimárního vzdělávání zpravidla zahrnuje všeobecné /oborové vzdělávání (všeobecně vzdělávací předměty a obory, jež budou učitelé ve své práci s dětmi uplatňovat), dále pedagogickou přípravu (poskytující teoretické i praktické poznatky potřebné k učitelské profesi, např. psychologii, didaktiku, didaktiky oborů, metodiky apod. a pedagogickou praxi) a závěrečnou kvalifikační fázi, resp. uvádění nastupujících učitelů do praxe (v průběhu této fáze ještě nejsou učitelé považováni za plně kvalifikované, pracují pod vedením zkušeného pedagoga, v reálných podmínkách, a za tuto činnost jsou placeni).

Příprava učitelů pro preprimární vzdělávání většinou trvá tři nebo čtyři roky včetně případné závěrečné kvalifikační fáze (při zaměstnání) či uvádění nastupujících učitelů do praxe. Ve Francii, Polsku, Rakousku, Anglii, Walesu, Severním Irsku a v Rakousku trvá pět let. Nejkratší příprava je na Maltě (dva roky).

2. Pedagogická příprava, její model ve vztahu k všeobecnému vzdělávání a časová dotace

Pedagogická příprava je součástí přípravného studia, které poskytuje budoucímu učiteli teoretické i praktické poznatky potřebné k učitelské profesi. Obsahuje např. psychologii, didaktiku, didaktiky oborů, metodiky oborů a průběžnou pedagogickou praxi.

Pedagogická příprava probíhá ve většině států EU současně s všeobecným vzděláváním (souběžný model). To znamená, že studenti si volí učitelství na samém počátku studia a že tedy po celou dobu studia absolvují také pedagogickou přípravu. V následném modelu se studenti rozhodují pro učitelské povolání až v průběhu studia, resp. po absolvování určité jeho části, a pedagogickou přípravu tak absolvují teprve v druhé části studia. V přípravě předškolních pedagogů je v zemích EU uplatňován většinou souběžný model studia, následný model je ojedinělý (Francie, Spojené království).

Časová dotace pedagogické přípravy částečně závisí na tom, na které úrovni vzdělávání učitelů probíhá. Nejvyšší část celkové časové dotace (více než 50 %) zaujímá pedagogická příprava v programech probíhajících na sekundární úrovni (ISCED 3 a 4). V terciárních programech neuniverzitních i univerzitních (ISCED 5 A, B) to je většinou 30 - 50 %. Ve všech zemích, kde je zaveden model souběžného vzdělávání, představuje pedagogická příprava vždy více než 30 % studia (výjimkou je Polsko a Spojené království).

Časová dotace pedagogické přípravy v rámci přípravného studia předškolních pedagogů je v jednotlivých zemích stanovena různě. V některých zemích je předepsána pevně, jinde je stanovena pouze minimální, v několika zemích není stanovena vůbec. O tom, kolik času se věnuje v rámci přípravného vzdělávání učitelů samotné pedagogické přípravě, mohou pak rozhodovat jednotlivé instituce. Pokud je stanovena minimální časová dotace, instituce mohou podíl pedagogické přípravy podle vlastního uvážení navyšovat.

3. Úroveň přípravy učitelů preprimárního vzdělávání dle mezinárodních standardů úrovní vzdělávání (ISCED)

Délka přípravy budoucích předškolních pedagogů úzce souvisí s tím, na jaké úrovni příprava probíhá. Ve většině států EU probíhá tato příprava na terciární úrovni (ISCED 5), ať už se jedná o vzdělávání univerzitní (ISCED 5 A) či neuniverzitní (ISCED 5 B). Jedinými státy, kdy vzdělávání neprobíhá na terciární úrovni, a kde tedy není povinně vyžadováno vysokoškolské vzdělávání, jsou Česká republika, Slovensko, Rakousko a Malta. Zde probíhá příprava pedagogů na vyšší sekundární či postsekundární úrovni (ISCED 3 nebo 4).

Ve Francii, na Kypru a ve Spojeném království je příprava učitelů pro preprimární vzdělávání podobná či totožná s přípravou učitelů primárního vzdělávání. Obdobná situace je v Irsku a Nizozemsku, kde samostatné vzdělávání pedagogů pro preprimární úroveň není vůbec zavedeno.

Tabulka č. 1
Souhrnné údaje o přípravě učitelů preprimárního vzdělávání v zemích EU

Země EU

Délka přípravy (počet
roků)

Podíl pedagogické přípravy
(odhad v %)

Úroveň vzdělávání (podle
klasifikace
ISCED)

Poznámky

Belgie (BE fr/de/nl)

3

50 % (Fr),
více než
50 % (De),
Nl -není
stanoveno

5 B

Bulharsko (BG)

4

není
stanoveno

5 A

Česká republika (CZ)

4; 3

více než 50 %
(sekundární)
v terciárním
stanoveno
není

3, 4, 5 A

Základní příprava je čtyřletá (sekundární), lze pokračovat v dalším tříletém studiu (postsekundárním či terciárním univerzitním).

Dánsko (DK)

3,5

méně než 50 %

5 B

Estonsko (EE)

3

30 %

5 A

Finsko (FI)

3

50 % (lze
navyšovat)

5 A

Francie (FR)

5

v rámci studia
je stanovena
kvalifik. fáze
studia (praxe)
trvající 1 rok

5 A

Příprava pedagogů je pro preprimární úroveň stejná jako pro úroveň primární.

Irsko (IE)

3; 4

více než 50 %
(sekundární)
méně než 50 %
(terciární)

5 A

Děti ve věku 4-6 let navštěvují primární školy - údaj se týká učitelů působících na této úrovni a jejich příprava je stejná jako příprava pro primární vzdělávání.

Itálie (IT)

4

30 %

5 A

Kypr (CY)

4

50 %

5 A

Příprava pedagogů je pro preprimární úroveň stejná jako pro úroveň primární.

Litva (LT)

3; 4

30 %

5 A, 5 B

Lotyšsko (LV)

4

30 % (lze
navyšovat)

5 A

Lucembursko (LU)

3

90 %

5 B

Maďarsko (HU)

3

50 % (lze
navyšovat)

5 A

Malta (MT)

2

100 %

5 A

Příprava pedagogů je pro preprimární úroveň stejná jako pro úroveň primární.

Německo (DE)

3

75 %

5 B

Nizozemí (NL)

4

není
stanoveno

5 A

Děti ve věku 4-6 let navštěvují primární školy - údaj se týká učitelů působících na této úrovni a jejich příprava je stejná jako pro úroveň primární.

Norsko (NO)

3

50 %

5 A

Polsko (PL)

5

méně než 20 %

5 A

Portugalsko (PT)

4

5 A

Rakousko (AT)

5; 2

více než 50 %
(sekundární)
90 % (terciár.),
oboje lze
navyšovat

3, 4

Pětiletá příprava probíhá na úrovni vyšší sekundární, dvouletá na úrovni postsekundární

Rumunsko (RO)

3

méně než 50 %

5 B

Řecko (EL)

4

50 %

5 A

Slovensko (SK)

4; 4

není

stanoveno

3, 4, 5 B

Základní čtyřletá příprava je na úrovni sekundární nebo postsekundární, je možno pokračovat na úrovni terciární.

Slovinsko (SI)

4

5 B

Spojené království-Anglie, Wales, Severní Irsko (UK ENG/WLS, NIR)

5

Přesná časová
dotace není
stanovena.
Všichni musí
absolvovat
pedag. praxi
v určitém
minimálním
rozsahu.

5 A

Příprava pedagogů je pro preprimární úroveň stejná jako pro úroveň primární.

Spojené království
- Skotsko (UK SC)

4

25 %

5 A

Španělsko (ES)

3

více než 30 %

5 A

Švédsko (SE)

3,5

méně než 20 %

5 A

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek