Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Rámcový vzdělávací program pro PV

Rámcový vzdělávací program pro PV

Informativní příspěvek
Autor MŠMT
Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP s účinností od 1.9.2016.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-pv?source=rss

Dne 11.8.2016 bylo ministrní školství Kateřinou Valachovou vydáno Opatření Č. j. MSMT-22405/2016-2. Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP s účinností od 1.9.2016.

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Čl. 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ustanoveními § 16, § 17 a § 19 zákona 82/2015 Sb. a ustanoveními § 34 až § 34b zákona 178/2016 Sb.,

mění

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vydaný opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 32 405/2004-22 ze dne 3.1.2005

Čl. 2

Text upraveného rámcového vzdělávací programu pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, je účinný v plném rozsahu od 1. září 2016 a je uveden v Příloze č. 1 tohoto opatření.

Čl. 3

Školy poskytující předškolní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, nejpozději do 1. září 2017.

Čl. 4

Do doby uvedení školního vzdělávacího programu do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, upravuje škola podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných podle Rámcového vzdělávacího pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, s přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím potřebám dětí.

Čl. 5

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.září 2016

Kateřina Valachová, v.r.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-pv?source=rss

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek