Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Hudební koncert pro Ježíška
Odborný článek

Hudební koncert pro Ježíška

12. 8. 2014 Předškolní vzdělávání
Autor
Barbara Křížková

Anotace

Paní učitelka se s dětmi vydá na cestu, během které navštíví muzeum, dílnu a obchod. Níže v textu je uvedeno, co se bude v těchto místnostech nalézat. Je vhodné si tyto místnosti (tento prostor) připravit předem – například během svačinky. Hudební výchova -> rozvoj rytmického cítění, zřetelné mluvy, zpěvního projevu a hravosti

MOTIVACE:

S dětmi utvoříme kruh, ve kterém budeme stát - zahrajeme si na vlak. Učitelka představuje mašinu, která povede děti = vagóny. Paní učitelka se s dětmi pojede podívat do muzea Vánoc.
-> během cesty dotvářet zvuky vlaku – „Ši-ha-ha-ha“ a „Hu-hů“ (určeno k rozdýchávání).

Když mašina s vagóny dojede k muzeu (jeden roh/část herny), dá učitelka povel k tomu, aby děti vystoupily z vlaku. Je vhodné si s dětmi připomenout, jak se uvnitř muzea chovat
-> důležité pro nás bude, abychom byli potichu, jinak nás z muzea mohou vykázat.

Paní učitelka také před vchodem do muzea využije gesto ztišení - s dětmi si zopakuje, co takové gesto znamená a proč jej někdo používá. Aby se děti dostatečně ztišily, zkusí si ono gesto společně s paní učitelkou, a to tak, že jej každý ukáže na svého kamaráda
-> hluboký nádech nosem, při výdechu citoslovce „Pšššššt“- jak nejdéle nám vydrží dech + dát ukazováček před ústa (opět slouží k rozdýchání).

HLAVNÍ ČÁST:

Vstup do muzea

Pozn.: Muzeum předem nachystat (např. během svačinky) - na stůl položit papírový betlém.

S dětmi si v muzeu povídat o tom, co v muzeu vidíme (betlém). Popsat si co to je, jak vypadá, kdo v něm je + si postavy v betlémě ukázat (panna Marie, Josef, Ježíš Kristus) a říct si vše co o betlémě děti ví. Především se zaměřit na Ježíška (na čem leží, zopakovat si, kdo to je), přičemž si také vzpomeneme na Vánoce – co je to za svátek a co během něj prožíváme - radost, vánoční pohodu, lásku…

Cesta do dílny

Pozn.: do dílny jet do jiného rohu herny než je muzeum – nejlépe ke klavíru.

Po návštěvě muzea opět nasednout do vlaku (opět dotvářet jeho zvuky). Nyní pojede vlak do dílny, kde si děti postaví svůj vlastní a zároveň společný betlém - ke stavbě použít různý materiál z herny, ze kterého by se dal onen betlém postavit. V betlémě by určitě měly být jesličky a Ježíšek.

Po dostavění betlému se dětí zeptat, jestli znají nějakou písničku o Ježíškovi. Když společně na nějakou přijdou, také ji Ježíškovi zazpívají (nejvhodnější bude píseň „Jak jsi krásně neviňátko“). Nejprve ale paní učitelka děti na něco upozorní:
Děti, Ježíšek si teď na chvíli musí odpočinout. My se proto zatím připravíme na zpěv.“

Přesunout se ke klavíru – děti si sednou tak, aby viděly na učitelku.           „Abychom Ježíškovi krásně zazpívali a aby nám v tom nic nebránilo, musíme se předem řádně připravit. Např. abychom neměli chraplavý hlas, abychom krásně artikulovali, aby nám Ježíšek rozuměl a abychom se na něj u zpívání hezky usmívali.“

Procvičení mluvidel:

 • střídat nejširší úsměv (tak, jak se budeme usmívat na Ježíška) s pusou (našpulit rty na paní učitelku);
 • rukama si promasírovat obličej;
 • se správnou artikulací (do úsměvu) vyslovit slova Ježíšek, Betlém.

Rozezpívání:

 • od c1-a1 na slabiky „mono“ – správná artikulace (rty do tvaru písmene o, otevírat pusu);
 • píseň na rozezpívání s klavírem zvolit podle toho, kterou děti znají (např. Pásli ovce valaši – zvolit jinou než tu, kterou budou děti zpívat Ježíškovi).

Cesta do obchodu s nástroji

Děti jsou v této chvíli téměř připraveny na zpěv, avšak jedna maličkost tomu ještě chybí. Paní učitelka s dětmi naváže kontakt: 
„Děti, když budete zpívat tomu Ježíškovi, jak byste chtěly, aby se u toho cítil?“  

Děti by se měly shodnout na tom, že by se u toho měl Ježíšek cítit hezky, příjemně (popřípadě bude paní učitelka děti k tomuto společnému rozhodnutí motivovat). Paní učitelka společně s dětmi vymyslí, co by takové příjemné atmosféře mohlo pomoci – hudební nástroje.

Opět nasednout do vlaku (+ zvuky vlaku) a zajet do obchodu s nástroji (opět jiný roh herny než muzeum a dílna). V obchodě si každé dítě z košíku vylosuje kartičku - na kartičce bude nakreslen nebo vytištěn obrázek orffovského  nástroje. Podle toho, jaký bude mít dítě obrázek na kartičce, podle toho si také nástroj v obchodě zakoupí (pozn. dětem také můžeme před obchodem rozdat peníze určené ke hře, se kterými si svůj nástroj mohou zakoupit – v tomto případě by paní učitelka představovala zároveň i paní prodavačku nebo k roli paní prodavačky možno využít kolegyni). Paní učitelka si zakoupí tamburínu.

V obchodě si také říci, že se pomocí nástrojů bude vyťukávat rytmus té písně, která se bude zpívat Ježíškovi. Vyťukávání rytmu si ukázat na písničce, která sloužila k rozezpívání.

ZÁVĚR:

Cesta za Ježíškem - koncert

Vlakem dojet zpátky k betlému za Ježíškem: děti se posadí kolem betlému. Nejprve děti utišit – zklidnit. Když budou všechny děti zklidněné a nachystané i s nástroji ke zpěvu, může dát paní učitelka povel k tomu, aby se začala zpívat písnička. Při zpěvu paní učitelka kontroluje artikulaci dětí a sleduje, jak vyťukávají rytmus – případné chyby, které zpozoruje, může s dětmi opravit během reflexe + může hrát na klavír.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Barbara Křížková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 8. 2014
Pro učitelky MŠ je článek je inspirativní. Téma Vánoc je dětem blízké. Popsané činnosti jsou pro děti PŠV vhodné.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky