Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Kouká Mína do komína: práce s říkankou

Kouká Mína do komína: práce s říkankou

Praktický příspěvek
inspirace
lekce
Autor J. Havlíčková, I. Eichlerová
Spoluautor: Petra Novotná
Článek nabízí několik básniček pro děti v předškolním věku, které se učí právě vyvozovat a rozpoznávat ve slově samohlásku „A“, souhlásku „M“, skupiny slabik „BĚ, PĚ, VĚ“ a skupinu souhlásek „Ď, Ť, Ň – D, T, N“. Říkanky jsou vhodné pro děti zhruba od 4 let věku, ale i pro žáky v prvním ročníku ZŠ, kteří se právě učí rozpoznávat tyto hlásky na začátku slova, na konci či uprostřed. Básničky lze využít i v logopedické praxi.

Úvodní slovo autorek

Milí předškoláci, školáci i dospěláci,

nabízíme vám ukázku z knížky, ve které je devadesát říkanek zaměřených na procvičování výslovnosti všech českých hlásek. Navazujeme na naši první knihu říkanek Já mám v krabici cukr a krupici, určenou ke cvičení hlásek R a Ř. Vycházíme z naší logopedické praxe, a proto jsme vytvořily i takové říkanky, v nichž se vyskytují různé hláskové skupiny nebo jejich diferenciace. Můžete si tak vybrat říkanku ušitou dítěti přesně na míru, podle toho, co právě procvičujete.

Avšak nezapomínejme, že cvičení logopedických říkanek nesmí být těžištěm terapie. Berme je jako nejlepšího pomocníka ve chvíli, kdy dítě už zvládá danou hlásku ve slabikách a slovech. O tom, zda říkanka už je, či ještě není pro dítě vhodná, nejlépe rozhodne váš logoped.

Myslíme, že si naše říkanky najdou místo i u malých čtenářů v prvních ročnících základních škol jako vhodná pomůcka při výuce čtení a psaní.

Při vymýšlení říkanek jsme se snažily, aby vždy převládala procvičovaná hláska a naopak hlásky obtížnější v ní nebyly. Například v říkance na "S"není obsaženo "C, Z, Č, Š, Ž, R, Ř" a podobně. I tak doufáme, že naše básničky nejsou chudší o rým, rytmus, hravost a vtip. Přejeme si, aby kniha dětem nejen pomohla s nápravou výslovností, ale chytla je i za srdíčka a k našim říknakám se rády vracely.

Vaše autorky

Ukázka z knihy

Další ukázky (včetně této) jsou k dispozici ve formě příloh článku.

Náměty pro práci s textem:

  • práce s říkadlem v návaznosti na vyvozování hlásky "B" s vizuální oporou (obrázky);
  • vyhledávání slova začínající hláskou "B", vymýšlení dalších slov, která začínají na stejnou hlásku;
  • sluchové rozlišování - děti "spí" a probouzí se pouze tehdy, pokud slovo, které předříkává učitel, začíná danou hláskou;
  • další jazykolamy, breptadla s hláskou "B";
  • vyvozování hlásky "B" na konci slova, aktivita: slovní fotbal;
  • vyvozování hlásky "B" uprostřed slova;
  • jemná motorika - modelování písmene "B", tvarování z drátků, vyskládávání z korálků, vytrhávání z papíru apod. (1. tř.);
  • označení dané hlásky v textu barevně (1. tř.);
  • grafomotorika - nácvik psaní psacího tvaru písmene;
  • grafomotorika - malování do písku, krupičky, na záda spolužáka.

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Kouká Mína do komína.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek