Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Angličtina a děti v předškolním a mladším...

Angličtina a děti v předškolním a mladším školním věku - tipy a triky pro učitele i rodiče

Praktický příspěvek
zkušenost
dlouhodobý
Malé děti jsou jako houba, nasávají to, co je kolem nich. Když mají kolem sebe angličtinu, nasávají angličtinu. Tento příspěvek shrnuje některé přístupy a postupy, které dobře fungovaly při práci s dětmi ve škole i mými vlastními, a nabízí i odpovědi na otázky učitelů a rodičů, které často dostávám.

Jak se vlastně děti učí cizímu jazyku?

Když děti vystavíte cizímu jazyku, osvojí si ho přirozeně, stejně jako se naučí jíst příborem, když právě nemají po ruce lžíci. Učí se druhému jazyku zároveň se svým mateřským jazykem a nijak to neřeší. Nevadí jim, že něčemu nerozumějí. Papouškují a napodobují to, co vidí a slyší, neomrzí je říkat jednu (pro nás dospělé nesmyslnou) říkanku pořád dokola, vystačí si s málem, ale to "málo" obvykle velmi kreativně využívají a rozvíjejí. A pořád dál nasávají další slova a výrazy - pokud jim k tomu dáte příležitost.

Fáze osvojování si angličtiny. Řada rodičů má představu, že když má dítě angličtinu ve školce nebo v první či třetí třídě, za rok bude hovořit v plynulých větách. Pokrok v "nasávání jazyka" je velmi individuální. Některé děti mají delší dobu tzv. tiché období (silent period), kdy rozumí, ale nic neprodukují. Vytvářejí si něco jako "zásobní sklad", který otevřou, až k tomu situace dozraje, až dostanou vhodný podnět. Dítě by nemělo být porovnáváno se starším sourozencem nebo dítětem od sousedů. Je dobré navozovat reálné situace, vytvářet situace pro použití anglických výrazů, které mají uloženy v paměti. Dítě potřebuje povzbuzení i ve chvíli, kdy se zdá, že mu to vůbec nejde. Vybudování dobrého vztahu k cizímu jazyku v rané fázi vývoje dětí je mnohem důležitější než počet slovíček, frází a básniček, které se dítě naučí a zapamatuje. Nejdůležitější je, aby se dítě nebálo jazyka a situací, v nichž nerozumí, a také aby se nebálo používat i primitivní jazykové prostředky ke komunikaci. Možnosti používání cizího jazyka ve školce a ve škole jsou časově omezené, rodiče tráví s dětmi mnohem více času než učitelé, a mají tedy na rozvoj jazykových dovedností malých dětí mnohonásobně silnější vliv než sebelepší učitelka. Neměli by ho promarnit a měli by s učitelkami a učiteli spolupracovat.

 Jsou rodiče vhodní učitelé?

Ve většině případů ano, dítě dobře znají a už ho naučili jeden jazyk. Mohou doma postupně a nenásilně budovat prostředí, které se bude blížit bilingválnímu. Pro dítě to bude normální reálná situace, zvykne si.

 Jaké chyby dělají rodiče a učitelé?

Nenuťte děti, aby na vás mluvily anglicky, ale vytvářejte přirozené situace, kdy můžete angličtinu použít. Můžu si například při přípravě snídaně mumlat nahlas pro sebe a přirozeně zapojit i dítě ("Milk? Hmm. Milk. Or cocoa? Yes, cocoa. I love cocoa... Cocoa for you, Jane?") Děti potřebují čas, aby přijaly, že s nimi někdo někdy mluví jiným jazykem.

 Jaké jsou vhodné aktivity?

Písničky, říkanky, hry, příběhy.

 Jak často je potřeba se angličtině s dětmi věnovat?

Nejlépe každý den alespoň chvilku. Je potřeba neustále používat to, co už dítě umí! Předstírejte, že nerozumíte, nechte si to vysvětlit, nechte se učit, přenechte dětem aktivní, produktivní roli, nechte je reálně použít, co se naučily předtím.

Jaké jsou vhodné materiály?

Děti potřebují být ve styku s jazykem - stejně jako jsou vystaveny mateřskému jazyku. Nevadí, že něčemu nerozumějí, poradí si s tím - prostě to ignorují. Nebojte se náročnějších písniček, filmů nebo materiálů. Děti nepodceňujte. I v rodině si malé děti běžně hrají s hračkami pro starší děti a s věcmi pro dospělé.

Co na děti dobře funguje?

- Učit v kontextu činností, které jsou dítěti přirozené a blízké.

- Učit tak, aby se dítě mohlo pohybovat, dívat se, pozorovat, poslouchat a mluvit. Dobře funguje tzv. English corner. Bydlí tam bytost, se kterou nelze komunikovat jinak než anglicky – je to „cizinec ve školce nebo doma“ - plyšák. A bude mu smutno, když na něj nikdo nepromluví!

- Hry pro začátek - slovíčka. Například malování slovíček na záda. Pak také využívání „hluchých dob“ – čekání, na cokoliv, než se jiné dítě obuje, například. (Co vidíš kolem sebe? (anglicky)

- Příběhy. Obrázkové příběhy a příběhy, které děti znají v češtině - je to pro ně svým způsobem "jistota". Vybírejte obrázkové knihy a pěkné filmy – o zvířatech, třeba o psech a kočkách, nebo příběhy, kde se málo mluví (film Bílý tesák, Lady a tramp, Sám doma, 101 dalmatinů, atd.), vhodné jsou i zjednodušené verze pohádek a knížek.

http://www.rif.org/kids/leadingtoreading/en/preschoolers/read.htm

 

Jak může pomoci počítač?

Existují vynikající weby pro práci s dětmi, např. Learn English Kids: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ (interaktivní hry pro malé děti, poslechy, učení zábavnou formou).

Příklady aktivit:

http://www.britishcouncil.org/kids-games-teddy-dresser.htm

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/porridge-puzzle

Web Learn English Kids, který vytvářejí odborníci z British Council, je cesta, jak - mimo jiné - naučit děti hrát si na počítači smysluplně.

Příklady dalších užitečných webů:

Start to read http://www.starfall.com/n/level-k/letter-p/ (abeceda, začátky čtení)

Primary resources www.primaryresources.co.uk/english

 

 

Jsou nějaké osvědčené způsoby práce s dětmi?

Dobře funguje, když s dětmi něco vyrábíte, třeba hračku. Je to ideální situace pro "vpašování" anglických slov a vět do řeči. Například tento krokodýl s otevřenou tlamou: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/crafts-crocodile.pdf

Co se s tím dá dělat? Je to pohyblivá hračka, která může mluvit, hrát, souhlasit, jíst, atd. Pomůže třeba učit slovíčka – scary, happy, hungry, open, close, sleep, eat, green, red, teeth...

Anebo si vyrobte prstovou loutku:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/crafts-red-riding-hood-puppets_2.pdf

Co se s tím dá dělat? Loutka – cizinec poslouchá pohádku (vyprávěnou česky),“skáče do řeči“ s anglickými slovíčky. Děti opakují slovíčka, aby se cizinec utišil a mohli poslouchat dál (je to reálná situace - cizí dítě ve skupině, které se chce zúčastnit toho, co se dělá).

 Co dát do English corner?

English corner ve školce může být větší nástěnka v herně. Pravidlo: část materiálu na nějaký čas nechat a neměnit (je to jistota, je to to, co dítě zná). Část materiálu často obměňujte (moment překvapení je důležitý.) Pochvalte děti za to, že spontánně najdou něco nového a řeknou vám to. Mohou tam být i nedodělané obrázky, obrázkové hádanky, skládanky, jakékoli úkoly, které souvisejí s tématem, které se děti učí. Děti s tím mohou pracovat samy, když mají volné hraní, když se jim zachce, když zůstanou ve školce poslední atd. Budou tím vystaveny jazyku neustále a budou se mu věnovat samy a dobrovolně. Podobný koutek – ale ne s totožným obsahem - rodiče snadno vybudují doma.

 

Jak používat videa a filmy?

Například: How many sweets? http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-videos/how-many-sweet (Kitty and Gran have some rice and some grapes but they don't have any pasta. What can they have for lunch? )

Použijte to postupně, v několika fázích:

  1. Sledujte. Děti mají zjistit, o čem to je, co se tam děje. Kdo si pamatuje, co mají v ledničce? (hlaste se, nic neříkejte!) – pokud děti vědí, odpovídají, pokud ne, podíváme se ještě jednou.
  2. Sledujte video, vykřikujte s holčičkou, jaké jídlo vidíte. Po skončení: jaké jídlo mají v ledničce?
  3. Máte taky to samé v ledničce doma? Co tam máte?

V této fázi se neřeším nic jako countable - uncountable, some – any.

Zjednodušení. Pracujte jen s tím, co děti mohou zvládnout. Zadejte snadný, řešitelný úkol, aby dítě zažilo úspěch. Nevadí, že děti nerozumí všemu, je to reálná situace.

Možné varianty: naučíme se další slovíčka – téma jídlo (z videa) – sweet, sweetie, atd.

Pomůcky: reálné balíčky s jídlem, které děti poznají. Sledujeme znovu, učitelka ukazuje věci, když o nich holčička mluví.

Exkurze do kuchyně – pokud je to možné, pohled do ledničky.

Začátek videa použijeme v naší reálné situaci (před obědem): What do we have for lunch today?

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek