Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Hurá do školy!

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Iva Nováková
Anotace: Z pracovního sešitu plného úkolů pro předškoláky zaměřených na všestranný rozvoj dítěte jsme pro vás vybrali dvě témata: úklid hraček a chování v přírodě. Úkoly v pracovním sešitě jsou nabízeny ve formě dvoustran - 1. strana obsahuje kreslený příběh, 2. strana pak vlastní úkol související s příběhem. S tímto sešitem mohou pracovat rodiče s dítětem doma, ale lze jej využít i v mateřské škole jako doplňující aktivitu k danému tématu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji ap
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: grafomotorika, příprava na školu, portálkniha

HRAČKY

Náměty k dalšímu zpracování:

 • rozhovory o uklízení hraček na své místo
 • třídění hraček dle určitého pravidla /barva, materiál ../
 • hra "Co zmizelo?" - 
 • Kimovka - "Zapamatuješ si hračky v poličce?"
 • hledání hraček začínajících na určitou hlásku
 • hkledání ztracené hračky dle popisu 
 • určování počtu hraček v poličce, porovnávání
 • umísťování hraček dle instrukce /reakce na předložky a příslovce místa/
 • rytmizace dialogem "Je tu auto?" /odpověď "Je x není tu auto"/
 • kresba x malba oblíbené hračky
 • "Karneval hraček"
 • výstava oblíbených hraček z domova
 • rozhovory - proč mám tuto hračku nejraději, jek si s ní hraji
 
 

 

MRAVENCI 

Náměty k dalšímu zpracování:

 • pozorování mraveniště v přírodě /lupa/
 • kresba mravenců černou tuší - společná práce; mraveniště: klovatina + kmín
 • rozhovory - Život v mraveništi - využití encyklopedií, knih, obrázků
 • překonávání překážkové dráhy s předmětem na zádech
 • chůze v zástupu "Mravenci chodí po cestičkách v mraveništi"
 • báseň "Polámal se mraveneček"
 • četba z knihy O. Sekory "Ferda Mravenec"
 • stavby mraveniště z různých materiálů /stavebnice, špejle, párátka .../
 • modelování mravenců /kuličky/
 
 


DEŠTNÍKY

Náměty k dalšímu zpracování:

 • kreslení x malování barevných deštníků
 • hry s barvou - míchání barev
 • rytmizace hrou na tělo - "Déšť"
 • určování počtu, porovnávání - "Dešťové kapičky"
 • honičky "Na mrak a vítr"
 • grafomotorika - oblouk "Deštník", svislé čáry "Déšť"
 • cvičení s deštníky
 • vyprávění vymyšlených příběhů "Co zažil můj deštník"
 

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Hurá do školy!

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 04. 2013
Zobrazeno: 15099krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVÁKOVÁ, Iva. Hurá do školy!. Metodický portál: Články [online]. 29. 04. 2013, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/17367/HURA-DO-SKOLY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.