• znát některé potraviny, které tělu prospívají a které škodí
 • vědět, že pohyb je pro tělo potřebný
 • Časový rozsah: 11 dní
  Věková skupina: 3 - 6 let" />
 • znát některé potraviny, které tělu prospívají a které škodí
 • vědět, že pohyb je pro tělo potřebný
 • Časový rozsah: 11 dní
  Věková skupina: 3 - 6 let" />
 • znát některé potraviny, které tělu prospívají a které škodí
 • vědět, že pohyb je pro tělo potřebný
 • Časový rozsah: 11 dní
  Věková skupina: 3 - 6 let" /> Víme, co jíme
  Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
  logo RVP.CZ
  Přihlásit se
  Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Víme, co jíme

  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Autor Martina Půtová
  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Obsah plánu projektu je zaměřen na oblast zdravého životního stylu, seznamuje děti s pojmy zdraví, výživa, pohyb apod., čímž je vede k uvědomování si důležitosti péče o své zdraví, a to především prostřednictvím výživy a dostatečného pohybu. Záměrem je rovněž to, aby děti pochopily a uvědomily si, že záleží na tom, jaké potraviny a v jakém množství během dne přijímají. S tím souvisí i seznamování s pravidly stolovaní.

  Očekávané výstupy:

  • znát některé potraviny, které tělu prospívají a které škodí

  • vědět, že pohyb je pro tělo potřebný

  Časový rozsah: 11 dní

  Věková skupina: 3 - 6 let

  Tematické části a jejich činnosti (plán, co můžeme v rámci projektu s dětmi dělat, konkrétní realizace projektu je článek Víme, co jíme II.):

  1. den – Co mi chutná a co je zdravé?
  • četba z encyklopedie a rozhovor na téma Proč člověk musí jíst?; kniha Co ještě nevím
  • besedování – Co mi chutná? Co mám nejraději?
  • poslech a rozbor – pohádka O Otesánkovi

  konkrétní cíle:1

  • seznamování s pojmem energie ve výživě
  • rozvoj jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)
  • vyjadřování vlastních pocitů a zkušeností srozumitelnou jazykovou formou
  2. den – Čeho hodně, čeho málo (radíme Otesánkovi)?
  • rozhovor s dětmi o tom, proč by se některé potraviny měly jíst více a některé zase minimálně
  • třídění potravin podle společných charakteristických znaků (co jsou mléčné výrobky, ovoce, zelenina, cereálie, maso, tuky, sladkosti)
  • umísťování obrázků potravin nebo prázdných obalů na magnetickou tabuli podle předešlého rozhovoru (na tabuli malý, střední a velký obrys pytle, do kterých budou děti „vkládat" obrázky potravin; do malého ty, kterých bychom měli jíst nejméně, do velkého ty, které bychom měli jíst hodně)
  • hra Na ježibabu

  konkrétní cíle:

  • rozvoj komunikativních dovedností
  • rozvoj jemné motoriky
  • uvědomování si významu slov málo - hodně
  • seznamování se s pravidly her
  • rozvoj schopnosti sebeovládání
  • rozvoj orientace v prostoru
  3. den – Vnímání potravin všemi smysly
  • poznávání potravin pomocí chuti, hmatu, čichu (ochutnávky potravin) – vnímání všemi smysly
  • společná diskuse – každému chutná něco jiného
  • pracovní list – rozdělování potravin na obrázku podle chutí, tvarů

  konkrétní cíle:

  • rozvoj a užívání všech smyslů
  • rozvoj předmatematických představ – třídění
  • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu, vytváření tolerance, respektu
  4. den – Pekla vdolky
  • rozhovor na téma:
   • Jak u nás doma vaříme
   • Jak stolujeme
   • Co máme všichni rádi
  • hudební činnosti – nácvik písní Pekla vdolky, Nestarej se, ženo má
  • opakování písní Foukej, foukej, větříčku, To je zlaté posvícení
  • rytmizování – využití kuchyňského náčiní jako hudebních nástrojů
  • výtvarná činnost – kreslení situace Jak mi maminka nebo tatínek vaří (případně cokoliv jiného)
  • seznamování dětí s knihami o vaření (kuchařky)

  konkrétní cíle:

  • rozvoj sluchového vnímání, vnímání rytmu, koordinace pohybu
  • učení zacházení s drobnými hudebními nástroji
  5. den – Pečení celozrnných koláčků
  • ranní hry – příprava těsta podle kuchařky
  • po svačině – tvarování koláčků po vykynutí těsta
  • seznamování s pravidly pro pečení v kuchyni
  • během pobytu venku se koláče upečou a děti je dostanou po obědě jako dezert nebo odpolední svačinu

  konkrétní cíle:

  • rozvoj kooperativních dovedností
  • uvědomováni si změny způsobené lidskou činností
  6. den – Ubrousku, prostři se!
  • četba pohádky Ubrousku, prostři se!
  • rozhovor o tom, co by si děti nechaly vykouzlit od zázračného ubrousku (každý je jiný, každý má rád něco jiného)
  • výroba prostírek – každý si na tu svou bramborovými razítky natiskne tvary, jaké chce, nejlépe zažehlovací barvou na textil, která se neponičí při praní

  konkrétní cíle:

  • rozvoj představivosti
  • respektování názoru druhého
  • rozvoj estetického vkusu, seznamování se s kulturou a uměním
  • rozvoj vlastní tvořivé produkce (manipulačních dovedností)
  7. den – Odkud to je?
  • třídění potravin dle jejich původu – děti se rozdělí do skupinek, každá skupina dostane papír s různými potravinami, děti budou po třídě hledat obrázky zvířat a rostlin, které budou přiřazovat k potravinám podle jejich původu, např. mléko - kráva, hruška - strom
  • PH - Kompot

  konkrétní cíle:

  • rozvoj kooperativních dovedností
  • uvědomování si přírodních souvislostí
  • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
  • seznamování se s pravidly her
  • rozvoj schopnosti sebeovládání
  • rozvoj paměti
  • rozvoj orientace v prostoru
  8. den – Jak se nechováme u stolu (divadélko)
  • četba z encyklopedie o tom, jak se chovat u stolu
  • krátká scénka s loutkami, které při jídle dělají to, co se nemá
  • po skončení děti loutkám říkají, co dělaly špatně, loutky se pak vezmou do jídelny, kde jim děti ukáží, jak se mají správně chovat u stolu

  konkrétní cíle:

  • rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
  • rozvoj jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)
  • rozvoj smyslového vnímání, paměti a pozornosti
  • rozvoj schopnosti sebeovládání
  • seznamování se s pravidly chování
  9. den – U vím, co je zdravé
  • rozhovor na téma Co bychom měli dělat, aby tělo bylo zdravé (pravidelně jíst, dodržovat pitný režim, pravidelně se hýbat, jíst vitamíny, chodit k panu doktorovi na prohlídky atd.)
  • hodnocení zdravých potravin bude probíhat podobným způsobem jako první den, jen potraviny budou změněné, děti tak prokáží, zda byl pro ně týden přínosný
  • seznámení s básní od Fr. Hrubína Malíř + kresba podle ní

  konkrétní cíle:

  • seznamování s pojmem zdravý životní styl
  • uvědomování si významu péče o čistotu a zdraví, významu aktivního pohybu a zdravé výživy
  • rozvoj estetického vkusu, seznamování se s kulturou a uměním
  10. den – Zdravá hostina
  • při ranním kruhu povídání o tom, co je hostina a co by na ní nikdy nemělo chybět (krásně nazdobené stoly, jídlo, dobrá atmosféra a slušné chování), co znamená, když se řekne, že jíme i očima
  • vyhlášení „soutěže" o esteticky (pro oči) nejzajímavější chlebíček
  • děti si samy připraví svačinu – prostřou si stoly svými novými prostírkami, natřou si krajíc chleba tvarohovou pomazánkou a obloží zeleninou, kterou samy chtějí
  • po jídle zpěv písní, tanec na reprodukovanou hudbu

  konkrétní cíle:

  • rozvoj kooperativních dovedností, respektování názoru druhého
  • rozvoj schopnosti sebeovládání
  • osvojování si pravidel chování
  • uvědomování si vlastního podílu na přípravě a realizaci slavnosti
  11. den – Sportujeme
  • prohlížení obrázků
  • jaké sporty známe – z televize, osobní zkušenost
  • kdo co umí (kteří rodiče sportují)
  • sporty a roční období
  • co ke sportování potřebujeme
  • známé sportovní osobnosti

  konkrétní cíle:

  • seznamování s různými druhy sportů na obrázcích, v encyklopediích
  Denně – Pohybové aktivity
  • každý den pobyt venku
  • chvilka řízené pohybové aktivity (nejlépe součástí pobytu venku)

  konkrétní cíle:

  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu
  • posilování tělesné zdatnosti
  • osvojování si poznatků o pohybových činnostech a jejich kvalitě

  1 Uvedení konkrétních cílů napomáhá učitelce uvědomit si, co určitou tematickou částí sleduje. Tento výčet však není vzorem pro popisy cílů v každém integrovaném bloku. Z obsahu je zřejmé, že některé cíle jsou průběžné a některé se opakují a mnohdy nám některé i chybí. Vždy záleží na podmínkách realizace projektu.

  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  Celkové hodnocení článku
  Přidat komentář Citovat článek