Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Já mám koně

Praktický příspěvek
inspirace
lekce
Autor Zdeňka Lufinková

Cílem tématu je posilovat povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou přírodou. K zařazení tohoto integrovaného bloku do vzdělávacího obsahu ŠVP nás vedl značný zájem dětí koně.

Pedagogické záměry:

 • usilovat o rozšíření znalostí ze světa zvířat (koní)
 • poskytnout příležitost k jednoduchým pracovním úkonům
 • uplatnit předchozí poznatky dětí o životním prostředí v praktických činnostech
 • přiblížit dětem svět umění, uvést je do světa dospělých
 • zdokonalit výtvarné vyjadřování vlastních představ
 • posílit sounáležitost s kolektivem
 • navázat na předchozí zkušenosti z práce s literaturou
 • zopakovat si písně s danou tematikou
 • procvičit pohybové dovednosti dětí
 • rozvinout konstruktivní schopnosti
 • rozšířit slovní zásobu o nová slova
 • společně zformulovat přání
Co očekáváme?

Že se děti budou těšit na výlet ke koním, prožijí krásný den ve společnosti zvířat a lidí, kteří o ně pečují. Že se dokáží o své zážitky podělit mezi sebou i s rodiči a že je společný prožitek bude motivovat k výtvarným, konstruktivním, pohybovým, hudebním a pracovním činnostem. Dále že dokáží:

 • zvládnout překážkovou dráhu
 • orientovat se v prostoru podle zvuku
 • koordinovat činnost ruky a zraku
 • šikovně uplatnit jemnou motoriku
 • zformulovat otázky, přání, naučit se nová slova
 • přemýšlet, kreativně řešit situaci
 • tvořivě přistupovat k výtvarným a hudebním činnostem
 • vyvinout volní úsilí, být citlivý k přírodě a zvířatům
 • zorganizovat hru
 • zachytit skutečnost ze svého okolí pomocí výtvarné techniky
 • vnímat nebezpečí situace při kontaktu se zvířaty
 • využít obrazový materiál, encyklopedie

Ve stáji v sousední obci pracuje tatínek Lukáška. Ten mu někdy pomáhá a rád o tom vypráví dětem. Proto jsme se rozhodli přijmout pozvání a s celou třídou koníčky navštívit. Na návštěvu se musíme připravit:

 • zajímavosti o koních hledáme v encyklopedii a odborných časopisech
 • připravíme si výstavu z fotografií koní
 • v pohybové hře Na mláďátka si zopakujeme názvy mláďátek hospodářských zvířat
 • dětí drží obrázky zvířátek tak, aby je ostatní neviděly (jedna skupina obrázky dospělých zvířátek, druhá skupina jejich mláďátek); podle zvuků se dvojice hledají - maminka hledá mláďátko, mláďátko hledá maminku (bú, mé, mňau, haf, ihá)
 • postavíme si hospodářství, vyřešíme, která zvířátka lze dát k sobě do ohrady, kudy povede cesta na pastvu, kde uskladníme seno, aby nezmoklo, kde budeme čerpat vodu
 • potřebné doplňky ke stavbě, jako například žlaby, seník, vyrobíme z papíru, kůry, modelíny
 • zazpíváme si Já mám koně, zpěv doprovodíme hrou na ozvučná dřívka
 • postavíme si stáj (deky, Polykarpova stavebnice, slunečníky, závěsy)
Výlet do stájí

Na výlet se vhodně oblékneme - podle počasí ale i s ohledem na práci, která nás čeká. Ve stáji si prohlédneme koně, jejich výstroj. Budeme dodržovat pravidla, budeme poslušní a bez souhlasu dospělých nebudeme nikam vstupovat, ani na nic sahat.

Besedování - při rozhovoru s tatínkem Lukáška budou mít děti možnost zeptat se na vše, co je ze života koní zajímá. Ne všichni koně závodí, někteří pomáhají v hospodářství, v lese. Ochotně pomůžeme s úklidem stáje.

Na výlet ke koním budeme vzpomínat i další dny:

 • namalujeme si je, a to i na velký papír
 • zazpíváme si a zatančíme
 • koně si vymodelujeme
 • zahrajeme si na závodní koně a překonáme překážkovou dráhu na zahradě
 • ve stáji, kterou jsme si vybudovali, můžeme odpočívat, ale také si zahrát na indiány
 • živého koně si vzít do třídy nemůžeme, fotografie již máme, ještě si prohlédneme koně dřevěné, skleněné, kamenné (sošky), ryté do kovu, erby s hlavou koně
 • maminky nám dovolí na starší trička nakreslit koně, fixy na textil máme, trička si oblékneme na jarní výlet

Všichni okolo nás koníčky na tričkách uvidí. Hned budou vědět, že máme koně moc rádi a jsme kamarádi z jedné školičky.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám