Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Dýcháme a cvičíme se zvířátky

Dýcháme a cvičíme se zvířátky

Praktický příspěvek
inspirace
dlouhodobý
Autor Jelena Darášová

Charakteristika integrovaného bloku: Tento projekt vznikl jako reakce na časté problémy dětí s respiračními onemocněními. Vycházel z poznatků a zkušeností rehabilitačních pracovnic Lázní Jeseník, kde byla tato sestava prováděna s dětskými pacienty za asistence rodičů. Při sestavování celoročního bloku cviků jsme vycházeli z poznatků rehabilitačního střediska. Celoroční projekt cviků pro děti s respiračními onemocněními je rozdělen do bloků, pro děti je atraktivní motivační provázanost jednotlivých bloků.
Očekávané výstupy: Umět správně dýchat; umět správně držet své tělo; mít obecné poznatky o dýchání
Časový rozsah: Průběh celého roku
Věková skupina: 3 - 6 let


Předkládaný metodický materiál může sloužit jako inspirace pro další pedagogickou činnost. Zvolený průřez projektem Dýcháme a cvičíme se zvířátky je pro děti předškolního věku přiměřená činnost, pojatá zajímavou formou. Pro děti je motivace jednotlivých cviků živočichy atraktivní a prohlubuje jejich poznání. Pedagog musí jednotlivé cviky přizpůsobit věku cvičících a zabezpečit dostatečný prostor ke cvičení.

Charakteristika

Výzkumy prokázaly, že většina lidí dýchá povrchově. Důsledkem toho je tělo nedostatečně zásobeno kyslíkem, snižuje se látková výměna a následně může dojít k poškození zdraví. Život není možný bez dechu. Krátký a povrchový dech našemu tělu neprospívá, klidný hluboký a pomalý dech nám přináší zdraví. Relaxační a rehabilitační cvičení je jednou z metod léčebné tělesné výchovy, která má důležitý význam při onemocnění pohybového aparátu a dýchacích cest. Obsahuje různá tělesná, relaxační a dechová cvičení. Cviky jsou zaměřeny nejen na správný způsob dýchání, ale i na správné držení těla. Při jednotlivých cvičeních rovněž procvičujeme napětí a uvolnění celého těla.

Cíl
 • děti si postupně uvědomují dech a přirozeným způsobem ho prohlubují
 • děti se pravidelným cvičením postupně učí odstraňovat špatné dechové návyky a nahrazují je hlubokým uvolněným dýcháním
 • děti se naučí pracovat s bránicí jako hlavním dýchacím svalem
 • děti se učí ovládat své tělo, učí se soustředit
Záměr
 • naučit děti a rodiče základní tělesná a dechová cvičení, která pomáhají v prevenci respiračních onemocnění
 • podporovat děti v uvědomování si vlastního těla, jeho základních částí, vnitřních orgánů a jejich funkcí, jakými jsou plíce, srdce a bránice
 • snažit se, aby se děti pomocí hlubokého a klidného dýchání dokázaly uvolnit v oblasti svalové, ale i psychické
Zapojení rodičů

Děti se s jednotlivými cviky seznamují v prostředí mateřské školy. Pro upevnění cviků je důležitá spolupráce s rodinou, kdy děti opakují jednotlivé cviky s rodiči mimo prostředí MŠ. Doporučujeme společné cvičení rodičů s dětmi 1x týdně.

Pomůcky:
Pinpongové míčky, brčko se sklenicí vody, dětské větrníky, nafukovací balónky, píšťalky.

Metodické poznámky

Průběh těchto cvičení má svá určitá specifika, která musí být dodržována. Cvičení se jejich dodržováním stává efektivním.

 • Cvičební program je sestaven podle náročnosti jednotlivých cviků, ta postupně graduje.
 • Cvičíme v menších skupinách, individuálně přistupujeme ke každému dítěti.
 • Jednotlivé cviky a jejich opakování přizpůsobujeme možnostem a potřebám jednotlivých dětí.
 • Před samotným cvičením je důležité mít volné dýchací cesty (případně necháme děti vysmrkat nebo odkašlat).
 • Při cvičení je prováděn nádech nosem a výdech ústy, při nádechu dáváme u dětí pozor, aby nedocházelo ke zvedání ramen.
 • Cvičení provádíme v různých polohách.
 • První poloha pro začátečníky je prováděna v leže na zádech s pokrčením dolních končetin; v této poloze se uvolní bederní páteř a břišní svaly.
 • Děti dýchají s otevřenými ústy na velikost vajíčka 1 - 2 minuty, při dýchání mohou mít zavřené oči.
 • V průběhu cvičení vedeme děti k prodlouženému výdechu, rytmus dýchání si ale dítě z větší části určuje samo; organismus si nastavuje dýchání v rytmu, který je pro tělo nejekonomičtější a nejméně energeticky náročný.
 • Dechové cviky začínáme výdechem, nikoli nádechem, a to proto, aby se plíce co nejvíce stáhly a dítě mohlo při nádechu přijmout co nejvíce vzduchu do spodních partií plic.
 • Při jednotlivých dechových cvicích provádíme nádech a výdech.
 • Ke konci cvičení by mělo dítě při výdechu aktivně zapojovat břišní svaly.
 • K udržení pozornosti využijeme vhodné motivace, např. vyprávění o zvířatech či hudební doprovod.
 • Rizika, která mohou nevhodně ovlivnit naše záměry, se týkají především podmínek, prostředí; pro cviky volíme prostředí, které splňuje podmínky jak bezpečnostní, tak i hygienické, prostředí by mělo být pro cvičence příjemné.
1.

BŘIŠNÍ DÝCHÁNÍ


Balónek opakování 2 - 4x
Výchozí pozice: leh na zádech
V lehu na zádech pokrčíme nohy, jednu ruku položíme dlaní na břicho, druhou pod bederní páteř. Provedeme nádech nosem (nafukujeme balónek, který si představíme na břichu), následně výdech ústy - SSS/ŠŠŠ - balónek upouští vzduch, který vyfukujeme.

Malý králíček opakování 1 - 2x
2.

 

Výchozí pozice:
klek sedmo, s nádechem vzpor pokrčmo na předloktí, předloktí opřené o podložku, lokty se dotýkají kolen, hlava mírně zakloněná. S výdechem zpět do původní pozice.

Králíček spinká opakování 1 - 2x
3.

 

Výchozí pozice:
klek sedmo, s nádechem mírně zapažit, s výdechem pomalý předklon, čelo opřené o podložku, uvolnit celé tělo. S nádechem zpět do původní pozice.

Velká kobra opakování 1 - 2x
4.

 

Výchozí pozice:
leh na břiše, paže podél těla, čelo opřené o podložku
Dlaně přeneseme pod ramena, opřeme se o podložku, lokty směřují šikmo vzhůru.
Nádech - zvedáme hlavu, provádíme krční a hrudní záklon, tak aby se podložky dotýkaly dlaně, podbřišek a dolní končetiny. Paže mohou být v lokti pokrčené.
Výdech - s výdechem na SSS návrat do původní pozice, tedy pomalý leh na podložku.

KOBRA JEDEN OCAS MÁ,
O DLANĚ SE OPÍRÁ,
NOSÁNKEM SE NADECHNE
A SYČENÍM VYDECHNE.

Krokodýl opakování 1 - 2x
5.

 

Výchozí pozice:
leh na břiše, roznožíme, paty otočíme k sobě, překřížíme předloktí, dlaně položíme na ramena, čelo nebo bradu opřeme o zkřížené ruce.

Gorila opakování 1 - 2x
6.

 

Výchozí pozice:
klek sedmo, kolena a lýtka rovnoběžně položena vedle sebe. Při křiku na slovo JÁÁÁ mírně bušíme pěstmi do prsní kosti. Chvění se tak přenáší na brzlík.

 


STŘEDNÍ HRUDNÍ DÝCHÁNÍ

Kapřík opakování 1 - 2x
Cvičení je vhodné pro starší děti; pozor na extrémní záklon hlavy, necvičí děti po operaci břicha
7.

 

Výchozí pozice:
sed zkřižmo
S nádechem zakloníme hlavu, postupně se opřeme o pravý a levý loket, provedeme hrudní záklon, mírný záklon hlavy. Provedeme hrudní záklon až se temenem hlavy opřeme o podložku, dlaně pod hýždě, paže se uvolní, krátká výdrž.

Pulec opakování 1 - 2x
8.

 

Výchozí pozice:
sed nebo leh
S nádechem zakloníme hlavu, postupně se opřeme o pravý a levý loket, provedeme hrudní záklon, pozor na extrémní záklon hlavy.

Lev opakování 2x
9.

 

Výchozí pozice:
klek sedmo, kolena a lýtka rovnoběžně položena vedle sebe, ruce na kolenou
Dvakrát se zvolna nadechneme a vydechneme. Soustředíme se na správné provedení cviku. Při třetím nádechu zvedneme lehce ramena. S výdechem ústy vysuneme hlavu vpřed, napneme paže a maximálně natáhneme prsty rukou. Široce rozevřeme oči a vyplázneme jazyk. S výdechem vyrazíme hrdelní zvuk, součastně stáčíme oči vzhůru.

Lukostřelec opakování 3x
U dětí se srdeční vadou při provádění cviku nezadržujeme dech
10.

 

Výchozí pozice:
široký stoj rozkročný, špičku pravé nohy vytočíme vpravo, hlavu otočíme vpravo Napodobení držení luku, palec pravé ruky je vztyčený, upíráme na něj pohled. S nádechem pomalu napínáme pomyslnou tětivu. V krajní poloze zadržíme dech. S výdechem se uvolníme a pomalu připažíme. Totéž na druhou stranu.

Klokan opakování 2x
11.

 

Výchozí pozice:
sed klečmo, zapažit, nádech - protlačíme pánev dopředu, mírně zakloníme hlavu, prsty se dotýkají podložky za chodidly.
Výdech - zpět do původní pozice.

Zajíček ve zvýšené poloze opakování 2x
12.

 

Výchozí pozice:
klek rozkročný sedmo, dlaně před koleny opřeny o podložku, rovná záda, hlava v mírném záklonu, plynulé dýchání. Sledujeme dýchání v oblasti hrudníku a zad.

 


HORNÍ HRUDNÍ DÝCHÁNÍ - PODKLÍČKOVÉ

Zajíček se protahuje opakování 1 - 2x
13.

 

Výchozí pozice:
z kleku sedmo klek
Předklon se zapažením, čelo se dotýká podložky.

Tygří dýchání opakování 2 - 4x
14.

 

Výchozí pozice:
klek sedmo
S nádechem předpažíme a pozvolna přecházíme do vzporu klečmo. S výdechem svěsíme a uvolníme hlavu, pokrčíme pravou nohu, až se koleno dotkne čela. S nádechem zanožíme pravou nohu a zakloníme hlavu, pohled vzhůru. Cvik opakujeme na obě nohy.

 


PLNÝ JÓGOVÝ DECH

Výchozí pozice: sed zkřižmo
Jednu ruku umístíme na dolní část hrudního koše, druhou na břicho. S nádechem naplňujeme spodní část plic, pak střední a nakonec horní. Cítíme rozepnutí hrudníku a břicha. Rukou na břiše vnímáme rozpínání a stahování břicha.


PROTIZÁCHVATOVÉ POLOHY

Králíček čtenář (opakování 2 - 3x)
15.

 

Výchozí pozice:
sed na patách, lokty se opíráme o podložku, brada v dlaních, hlava v mírném záklonu - záklon hlavy stimuluje centrum dechu

Spící miminko (opakování 2 - 3x)
16.

 

Výchozí pozice:
klek a vzpor na rukou - stoleček
nádech - vyhrbit
výdech - paže protahujeme dopředu, až se brada a horní část hrudníku dotýká podložky, zadeček kolmo ke stropu, klidně dýcháme

Kapřík se opaluje (opakování 2 - 3x)
17.

 

Sed zkřižný skrčmo, leh na záda, vzpažit, ruce složíme za hlavu do nám příjemné polohy, klidně dýcháme.

Pavouček (opakování 2 - 3x)
Sed na židli, opěradlo máme mezi nohama, ruce a lokty opřeme o opěradlo židle, hlavu opřeme do dlaní nebo ji mírně zakloníme, trup mírně nakloněn dopředu.

 


RELAXAČNÍ POLOHY

Kašpárek (opakování 2 - 3x)
18.

 

Výchozí pozice:
leh na zádech, přednožit, předpažit, protřepáním uvolnit ruce i nohy

Koťátko spinká (opakování 1 - 2x)
19.

 

Výchozí pozice:
leh na zádech, uvolníme celé tělo od špiček prstů u nohou až po temeno, klidné dýchání, oči zavřené

Slabika "om" (opakování 2 - 4x)
Zaujmeme meditační polohu - sed skřižný skrčmo, ruce položíme na kolena, dlaně vzhůru, spojíme ukazováček a palec, ostatní prsty volně nataženy, začínáme hlubokým výdechem, po nádechu pootevřenými ústy zpíváme "O" (vibrace cítíme za prsní kostí), "M" se zavřenými ústy (vibrace cítíme v hlavě).
Cvičení posiluje celý organismus, je jakýmsi nabíjením tělesné energie.

 


Evaluace

Jako hodnotící měřítko účinnosti cvičení v MŠ můžeme využít různých forem záznamů, například:

 • záznamy docházky do mateřské školy (nemocnost dětí a její statistika)
 • zájem rodičů o cvičení
 • zájem dětí o jednotlivá cvičení
 • individuální kontrola správnosti provedení jednotlivých cviků
 • tabulkový záznam o vývoji a provedení jednotlivých cviků
 • časová struktura cvičení apod.
Malý králíček
20. Malý králíček

 

Králíček spinká
21. Králíček spinká

 

Tygřík
22. Tygřík

 

Velká kobra
23. Velká kobra

 

Krokodýl
24. Krokodýl

 

Gorila
25. Gorila

 

Kapřík
26. Kapřík

 

Pulec
27. Pulec

 

Zajíček ve zvýšené poloze
28. Zajíček ve zvýšené poloze

 

Lev
29. Lev

 

Lukostřelec
30. Lukostřelec

 

Klokan
31. Klokan

 

Zajíček se protahuje
32. Zajíček se protahuje

 

Králíček čtenář
33. Králíček čtenář

 

Tygří dýchání (nádech)
34. Tygří dýchání (nádech)

 


Tygří dýchání (nádech)
Tygří dýchání (výdech)
35. Tygří dýchání (výdech)

 


Tygří dýchání (výdech)
Spící miminko
36. Spící miminko

 

Kapřík se opaluje
37. Kapřík se opaluje

 

Kašpárek
38. Kašpárek

 

Pavouček
39. Pavouček

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám