Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Využití hmatové stezky ve výchovně vzdělávací...

Využití hmatové stezky ve výchovně vzdělávací práci

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Marie Sládková
Velmi důležitým místem nejen pro odpočinek a hry je zahrada mateřské školy. Může sloužit také významný výchovný a výukový prvek.

Devátým rokem pracuji jako ředitelka mateřské školy a vždy mě trápil pohled na školní zahradu. Naše MŠ je uprostřed sídliště v těsné blízkosti panelákové zástavby. Zahrada MŠ je rozlehlá a volně přístupná. Možností jak ji zkrášlit nebylo - vzhledem k terénu - příliš, a tak jsme se rozhodli pro přeměnu zahrady na Zelenou učebnu s využitím přírodních a výhradně dřevěných prvků pro hry dětí.

Naše škola je pavilónového typu, každá budova má svou část zahrady. Přáním bylo, aby zahrada sloužila jak pro relaxaci dětí, tak pro výchovně vzdělávací práci, ale také pro společná posezení s dětmi i rodiči. V blízkosti MŠ jsou dva domy s pečovatelskou službou, se kterými jsme navázali spolupráci. Proto bychom chtěli naši nově vybudovanou zahradu využívat i pro společná setkávání se seniory.

Stavební projekt

Před proměnou naší zahrady jsme si nechali vypracovat projekt na osázení zahrady od zahradního architekta. Podařilo se nám získat grant od Nadace Zelený poklad, díky kterému vše začalo. Byly odstraněny staré keře, dřeviny a v celém areálu vysázeny nové rostliny - keře, stromy, bylinky a květiny. Zahradu jsme rozdělili do několika úseků. Vznikly tak například - linie keřů, oáza pro ptáčky s kamenným pítkem, skalka s rozličnými rostlinkami, bylinková zahrádka, místo pro pokusy s využitím písku, relaxační kout s lavičkami a velkým kamenem a zelená učebna. Staré a nevyhovující dřevěné prvky jsme nahradili novými.

Důležité místo naší školní zahrady tvoří hmatová stezka. Při jejím plánování jsme vytvořili několik návrhů na její vzhled. Všechny byly velmi zajímavé a bylo těžké vybrat ze všech pouze jeden. Konečná podoba hmatové stezky je ve tvaru kruhu, který je rozdělen na jednotlivé trojúhelníkové výseče. Chodníčky se ve středu hmatové stezky protínají. Trojúhelníkové výseče jsou naplněny rozmanitým materiálem. Zejména volíme materiál přírodní, ale i nepřírodní, např. šišky, mech, kamínky, kůra, štěpky, písek, větší kameny, štěrk. Materiál obměňujeme dle potřeby vzhledem ke klimatickým podmínkám a tematické potřeby pedagogů.

Jak hmatovou stezku využíváme:

 • volné hry dětí při pobytu na zahradě
 • manipulace s různorodými materiály
 • procvičování orientace
 • procvičování jemné i hrubé motoriky
 • zdokonalování smyslového vnímání
 • hmatové hry (zapojení dlaní a chodidel)
 • určování pořadí
 • procvičování světových stran
 • procvičování výslovnosti a obohacování slovní zásoby
 • obohacování výtvarných činností
 • rozvoj tvořivosti a fantazie
 • rozvoj spolupráce mezi dětmi
 • podpora spolupráce s rodiči

Protože hmatová stezka vyžaduje péči, zapojili jsme ke spolupráci rodiče. Pro děti je vždy velkým zážitkem, když se společně s rodiči podílejí na jejích obměnách. Stezka se stala součástí naší MŠ a děti o ni rády pečují. Při vycházkách samy vyhledávají přírodniny, které by bylo vhodné umístit do jednotlivých polí hmatové stezky. Naše nově vybudovaná zahrada se stala součástí MŠ. Děti se podílejí na jejím zvelebování, přirozenou cestou jsou vedeny k odpovědnosti. Poskytli jsme jim nářadí a náčiní pro zahradničení. Stalo se pro ně velkou zálibou zalévání dětskými kropidly, hrabání záhonů a další drobné zahradnické práce.

Jako velkou výhodou vidíme, že všechny nově vzniklé útvary na zahradě obsahují prvky ekologie. Děti sledují proměnu zahrady během celého roku, pedagog při svých činnostech navazuje na přímé prožitky dětí. I když úpravy zahrady ještě nejsou konečné, do značné míry jsou ovlivněny finanční situací, velkou odměnou nám všem je pohled na zahradu v jarním období, kdy se celá zahrada probouzí ze zimního spánku.

MŠ Na Paloučku, Horažďovice
1. MŠ Na Paloučku, HoražďoviceV případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám