Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Krok za krokem gymnastikou (cvičení s la...

Krok za krokem gymnastikou (cvičení s lavičkou)

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Tereza Bížová
Program metodických řad s názvem "Cvičíme aneb Krok za krokem gymnastikou" je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností dítěte předškolního věku. Obsah této i následných metodických řad pomáhá pedagogům při tvorbě vzdělávací nabídky, resp. při správném zařazení základů gymnastických aktivit do tématu z hlediska metodiky a didaktiky tělesné výchovy. V druhé části se zaměříme na využití lavičky při cvičení s dětmi předškolního věku.
Úvod

Metodická řada podporuje především přirozené zařazení základů gymnastických aktivit do vzdělávací nabídky MŠ. Obecným cílem pedagogů je rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti dětí, podporování rozvoje jejich pohybových a manipulačních dovedností.

1. část
Záměry a cíle
  • zdokonalování pohybových dovedností a rozvoj pohybových schopností
  • rozvoj samostatnosti a sebedůvěry dítěte v sama sebe a kolektiv, začlenění se do kolektivu
  • podporování vytrvalosti v činnosti
  • vytvoření pravidelné potřeby pohybu a sportovních aktivit
  • osvojení si správného životního stylu a základních bezpečnostních, organizačních a hygienických zásad
Příprava podmínek

Pro realizaci cvičení je třeba zajistit dostatečný cvičební prostor a tím předcházet možným zraněním.

Pravidla
  • pokud jde o první seznámení, měl by pedagog slovní výklad doplnit i názorným předvedením nebo požádat o pomoc některé z dětí, které bude instruovat
  • děti se učí osvojit si pravidla chování v tělocvičně, kdy smí či naopak nesmí cvičit na nářadí nebo s náčiním
  • pedagog by si měl uvědomit, že dlouhé prostoje (zástup čekajících dětí) zvyšují riziko, že děti budou znuděné, nepozorné a budou vyrušovat
  • pedagog by měl vše organizovat tak, aby jednotlivé činnosti probíhaly proudovou metodou
2. část

Metodický postup cvičení

Evaluace a závěr

Zvolený průřez metodikou cvičení s lavičkou je pro děti předškolního věku přiměřená činnost, pojatá zajímavou a zábavnou formou. Takto pojatá metodika gymnastiky je pro děti přirozenější a vede je ke správné koordinaci pohybů, správné orientaci v prostoru, držení těla, samostatnosti, sebeovládání, prohlubuje důvěru v kolektiv a upevňuje organizační, bezpečnostní a hygienické zásady.

Literatura:
Belšan, P.: Tělesná výchova pro 1. a 2. ročník základní školy. Praha: SPN, 1977.
Hájková, J.: Kapitoly s gymnastiky na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 1998, ISBN 80-7184-641-4.
Hájková, J. - Vejražková, D.: Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 1994, ISBN 80-7066-895-4.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek